2015-02-20 06:00

2015-02-20 06:00

Vi vill utveckla servicetrafiken

Debatt: Värmlandstrafik

Under tiden behöver vi fortsätta dialogen med våra kunder och olika brukargrupper. Den kommunikationen ska ske gemensamt och vi ska hela tiden involvera dem som ska åka med servicetrafiken, skriver Harald Ludviksen, Peter Wretman och Lars Bull.

Nu gör Region Värmland, Värmlandstrafik och Landstinget i Värmland gemensam sak och fördjupar samarbetet kring servicetrafiken. Med servicetrafik menar vi länsfärdtjänst och sjukresor med specialfordon.

• All trafik anpassad i december

I december 2015 blir all kollektivtrafik som Värmlandstrafik kör tillgänglighetsanpassad, det vill säga anpassad för personer med funktionshinder när det gäller syn, hörsel och rörlighet. Tågen är redan anpassade och i december blir även alla bussar i linjetrafik det. En ny upphandling av servicetrafiken är på gång för resenärer som har medicinska behov inom färdtjänst och sjukresor. Trafiken är tänkt att starta i juli 2016. Från 2017 tillkommer närtrafik.

• Nolltolerans mot otrygghet

Landstinget i Värmland, Värmlandstrafik och Region Värmland har enats om att fördjupa samarbetet kring en utvecklad servicetrafik med fokus på sjukresorna. Det finns ett behov av att successivt öka antalet resor till och från sjukvården med allmän kollektivtrafik, tåg och buss, från december 2015 och framåt. Därför vill vi ta fram åtgärder som hjälper oss att nå detta mål. Vi kommer att säkerställa att den som har medicinska behov tas väl om hand i fortsättningen med. Du som kan åka kollektivt ska göra det. Men du som på grund av olika sjukdomstillstånd, smittrisk, illamående eller andra skäl, behöver åka i mindre fordon ska även i fortsättningen kunna göra det. Utgångspunkten är nolltolerans mot otrygghet på resan. Målet är nöjda kunder.

• Fortsätter dialogen med resenärerna

Under det närmaste halvåret kommer vi att planera den nya servicetrafiken. Vi kommer att genomföra olika försök, för att se hur vi bäst kan betjäna kunderna i den och för att visa hur resan kan gå till. Vi kommer att arbeta med kvalitetssäkring och så småningom fatta vårt gemensamma inriktningsbeslut. Under tiden behöver vi fortsätta dialogen med våra kunder och olika brukargrupper. Den kommunikationen ska ske gemensamt och vi ska hela tiden involvera dem som ska åka med servicetrafiken.

Ingen servicetrafik ska försvinna utan att vi i Region Värmland, Värmlandstrafik och Landstinget i Värmland först gemensamt är överens om att vi har säkerställt en trygg resa för dig som behöver oss. Det innebär till exempel att servicelinjer kommer att finns kvar även 2015-2016 och längre om så skulle behövas.

Harald Ludviksen

Biträdande landstingsdirektör, Landstinget i Värmland

Peter Wretman

Chef för enheten för kollektivtrafik, Region Värmland

Lars Bull

Vd, Värmlandstrafik

Nu gör Region Värmland, Värmlandstrafik och Landstinget i Värmland gemensam sak och fördjupar samarbetet kring servicetrafiken. Med servicetrafik menar vi länsfärdtjänst och sjukresor med specialfordon.

• All trafik anpassad i december

I december 2015 blir all kollektivtrafik som Värmlandstrafik kör tillgänglighetsanpassad, det vill säga anpassad för personer med funktionshinder när det gäller syn, hörsel och rörlighet. Tågen är redan anpassade och i december blir även alla bussar i linjetrafik det. En ny upphandling av servicetrafiken är på gång för resenärer som har medicinska behov inom färdtjänst och sjukresor. Trafiken är tänkt att starta i juli 2016. Från 2017 tillkommer närtrafik.

• Nolltolerans mot otrygghet

Landstinget i Värmland, Värmlandstrafik och Region Värmland har enats om att fördjupa samarbetet kring en utvecklad servicetrafik med fokus på sjukresorna. Det finns ett behov av att successivt öka antalet resor till och från sjukvården med allmän kollektivtrafik, tåg och buss, från december 2015 och framåt. Därför vill vi ta fram åtgärder som hjälper oss att nå detta mål. Vi kommer att säkerställa att den som har medicinska behov tas väl om hand i fortsättningen med. Du som kan åka kollektivt ska göra det. Men du som på grund av olika sjukdomstillstånd, smittrisk, illamående eller andra skäl, behöver åka i mindre fordon ska även i fortsättningen kunna göra det. Utgångspunkten är nolltolerans mot otrygghet på resan. Målet är nöjda kunder.

• Fortsätter dialogen med resenärerna

Under det närmaste halvåret kommer vi att planera den nya servicetrafiken. Vi kommer att genomföra olika försök, för att se hur vi bäst kan betjäna kunderna i den och för att visa hur resan kan gå till. Vi kommer att arbeta med kvalitetssäkring och så småningom fatta vårt gemensamma inriktningsbeslut. Under tiden behöver vi fortsätta dialogen med våra kunder och olika brukargrupper. Den kommunikationen ska ske gemensamt och vi ska hela tiden involvera dem som ska åka med servicetrafiken.

Ingen servicetrafik ska försvinna utan att vi i Region Värmland, Värmlandstrafik och Landstinget i Värmland först gemensamt är överens om att vi har säkerställt en trygg resa för dig som behöver oss. Det innebär till exempel att servicelinjer kommer att finns kvar även 2015-2016 och längre om så skulle behövas.

Harald Ludviksen

Biträdande landstingsdirektör, Landstinget i Värmland

Peter Wretman

Chef för enheten för kollektivtrafik, Region Värmland

Lars Bull

Vd, Värmlandstrafik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.