2015-02-19 06:00

2015-02-19 06:00

Ekonomin styrde beslutet

Replik: Tandhygienistutbildningen

Detta visar att beslutet att lägga ner utbildningen baserades på ekonomi och inget annat. Någon djupare konsekvensanalys gjordes alltså inte innan detta oerhört viktiga beslut fattades, skriver Birgitta Haglund.

Svar till Åsa Bergenheim och Björn Arvidsson (NWT 10/2)

Ert svar angående nedläggningen av tandhygienistutbildningen klargjorde dessvärre hur illa underbyggt beslutet är. Ni skriver: ”Beslutet att avveckla oral hälsa vid Karlstads Universitet baserades på en konsekvensanalys. Den utgick från vår ekonomiska situation och hur den skulle hanteras. Analysen visar att hela ämnet oral hälsa, där tandhygienistutbildningen ingår, gör underskott (2,7 miljoner kronor 2013-2014).”

Detta visar att beslutet att lägga ner utbildningen baserades på ekonomi och inget annat. Någon djupare konsekvensanalys gjordes alltså inte innan detta oerhört viktiga beslut fattades.

Ämnet oral hälsa gick med underskott under perioden 2013-2014. Att ett ämne går back under ett år borde omöjligt kunna vara den enda anledningen till att lägga ner det! Vilket ämne läggs ner nästa gång för att det gått ekonomiskt dåligt under ett läsår? Hur många verksamheter inom kommun och landsting skulle inte försvinna om de lades ner för att de gått med förlust under ett år? Det är rimligt att kräva att man inom ett universitet ägnar en tid åt att försöka lösa ekonomiska problem för en viktig utbildning innan man bara lägger ner den. Här försökte man alltså inte ens.

Vidare skriver ni: ”Det är vi som myndighet som beslutar om vårt utbud av utbildningar undantaget de direktiv vi får från utbildningsdepartementet i regleringsbrev.”

I det generella regleringsbrevet från regeringen till högskolor/universitet kan vi läsa följande: ”Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.” Regeringen ger här Karlstads universitets ledning ett väldigt bra råd nämligen att anpassa utbildningsutbudet till studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Det är just det ni inte gör när ni lägger ner tandhygienistutbildningen. Ni gör precis tvärtom.

Att ha denna beslutsmakt innebär ett tungt ansvar. Ett väldigt bra sätt att ta detta ansvar på är att ändra beslutet. Lägg inte ner utbildningen utan gör ett uppehåll i intaget och ägna tiden åt att lösa de problem som finns.

Birgitta Haglund

Klinikchef, Folktandvården Tingvalla

Päivi Alvenfors

Klinikchef, Folktandvården Kristinehamn

Karin Eriksson

Klinikchef, Folktandvården Kronoparken

Linda Back

Klinikchef, Folktandvården Norrstrand

Adel Fani

Klinikchef, Folktandvården Våxnäs

Anders Hultén

Klinikchef, Folktandvården Haga

Charlotte Bohm

Klinikchef, Folktandvården Arvika

Jeanette Israelsson

Klinikchef, Folktandvården Sunne

Bo Linder

Klinikchef, Folktandvården Ekshärad

Håkan Bernhardsson

Klinikchef, Folktandvården Filipstad

Patrik Jarestam

Klinikchef, Folktandvården Hagfors

Bengt-Olof Eriksson

Klinikchef, Folktandvården Munkfors och Lesjöfors

Mats Lindgren

Klinikchef, Folktandvården Hermes, Säffle

Peter Broman

Klinikchef, Sjukhustandvården Karlstad och Arvika

Monica Gordh

Klinikchef, specialistkliniken käkkirurgi

Martin Kaner

Klinikchef, Folktandvården Grums

Catrin Lilja

Klinikchef, Folktandvården Storfors

Jenny Ström Jansson

Klinikchef, Folktandvården Årjäng

Ulla-Britt Nygren

Klinikchef, Folktandvården Stortorget, Säffle

Kerstin Gustafsson

Klinikchef, Folktandvården Kil

Per-Åke Lonnfors

Klinikchef, Klaralaboratoriet

Julia Esping

Klinikchef, Folktandvården Torsby

Britta Sillén

Klinikchef, specialistkliniken barntandvård

Per Hjalmarsson

Klinikchef, Folktandvården Skoghall

Antonios Zampelis

Klinikchef, specialistkliniken endodonti och parodontologi

Annika Torbjörner

Klinikchef, specialistkliniken protetik

Marie Branzén

Klinikchef, specialistkliniken ortodonti

Christina Carlson

Chef, hälsoodontologiska utvecklingsenheten

Kerstin Sundström

Klinikchef, Folktandvården Forshaga

Anne Teigen

Klinikchef, Folktandvården Sysslebäck

Svar till Åsa Bergenheim och Björn Arvidsson (NWT 10/2)

Ert svar angående nedläggningen av tandhygienistutbildningen klargjorde dessvärre hur illa underbyggt beslutet är. Ni skriver: ”Beslutet att avveckla oral hälsa vid Karlstads Universitet baserades på en konsekvensanalys. Den utgick från vår ekonomiska situation och hur den skulle hanteras. Analysen visar att hela ämnet oral hälsa, där tandhygienistutbildningen ingår, gör underskott (2,7 miljoner kronor 2013-2014).”

Detta visar att beslutet att lägga ner utbildningen baserades på ekonomi och inget annat. Någon djupare konsekvensanalys gjordes alltså inte innan detta oerhört viktiga beslut fattades.

Ämnet oral hälsa gick med underskott under perioden 2013-2014. Att ett ämne går back under ett år borde omöjligt kunna vara den enda anledningen till att lägga ner det! Vilket ämne läggs ner nästa gång för att det gått ekonomiskt dåligt under ett läsår? Hur många verksamheter inom kommun och landsting skulle inte försvinna om de lades ner för att de gått med förlust under ett år? Det är rimligt att kräva att man inom ett universitet ägnar en tid åt att försöka lösa ekonomiska problem för en viktig utbildning innan man bara lägger ner den. Här försökte man alltså inte ens.

Vidare skriver ni: ”Det är vi som myndighet som beslutar om vårt utbud av utbildningar undantaget de direktiv vi får från utbildningsdepartementet i regleringsbrev.”

I det generella regleringsbrevet från regeringen till högskolor/universitet kan vi läsa följande: ”Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.” Regeringen ger här Karlstads universitets ledning ett väldigt bra råd nämligen att anpassa utbildningsutbudet till studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Det är just det ni inte gör när ni lägger ner tandhygienistutbildningen. Ni gör precis tvärtom.

Att ha denna beslutsmakt innebär ett tungt ansvar. Ett väldigt bra sätt att ta detta ansvar på är att ändra beslutet. Lägg inte ner utbildningen utan gör ett uppehåll i intaget och ägna tiden åt att lösa de problem som finns.

Birgitta Haglund

Klinikchef, Folktandvården Tingvalla

Päivi Alvenfors

Klinikchef, Folktandvården Kristinehamn

Karin Eriksson

Klinikchef, Folktandvården Kronoparken

Linda Back

Klinikchef, Folktandvården Norrstrand

Adel Fani

Klinikchef, Folktandvården Våxnäs

Anders Hultén

Klinikchef, Folktandvården Haga

Charlotte Bohm

Klinikchef, Folktandvården Arvika

Jeanette Israelsson

Klinikchef, Folktandvården Sunne

Bo Linder

Klinikchef, Folktandvården Ekshärad

Håkan Bernhardsson

Klinikchef, Folktandvården Filipstad

Patrik Jarestam

Klinikchef, Folktandvården Hagfors

Bengt-Olof Eriksson

Klinikchef, Folktandvården Munkfors och Lesjöfors

Mats Lindgren

Klinikchef, Folktandvården Hermes, Säffle

Peter Broman

Klinikchef, Sjukhustandvården Karlstad och Arvika

Monica Gordh

Klinikchef, specialistkliniken käkkirurgi

Martin Kaner

Klinikchef, Folktandvården Grums

Catrin Lilja

Klinikchef, Folktandvården Storfors

Jenny Ström Jansson

Klinikchef, Folktandvården Årjäng

Ulla-Britt Nygren

Klinikchef, Folktandvården Stortorget, Säffle

Kerstin Gustafsson

Klinikchef, Folktandvården Kil

Per-Åke Lonnfors

Klinikchef, Klaralaboratoriet

Julia Esping

Klinikchef, Folktandvården Torsby

Britta Sillén

Klinikchef, specialistkliniken barntandvård

Per Hjalmarsson

Klinikchef, Folktandvården Skoghall

Antonios Zampelis

Klinikchef, specialistkliniken endodonti och parodontologi

Annika Torbjörner

Klinikchef, specialistkliniken protetik

Marie Branzén

Klinikchef, specialistkliniken ortodonti

Christina Carlson

Chef, hälsoodontologiska utvecklingsenheten

Kerstin Sundström

Klinikchef, Folktandvården Forshaga

Anne Teigen

Klinikchef, Folktandvården Sysslebäck

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.