2015-02-12 06:00

2015-02-12 06:00

Oansvariga Sverigedemokrater

Replik: Flyktingmottagande

Flyktingfrågan och asylfrågan är viktig, men skall vi kunna diskutera denna på ett seriöst och ansvarsfullt sätt hoppas jag vi i framtiden kan få till en debatt som handlar om hur vi kan förbättra integrationen i kommunen, skriver Alexander Torin.

Svar till Tobias Utter (NWT 2/2)

Tobias Utter skriver i NWT måndagen den 2 februari att kommunen bedriver ett oansvarigt flyktingmottagande. Det är uppenbart att Tobias Utter försöker plocka billiga politiska poäng i sann Sverigedemokratisk anda.

Det är nog ingen som är oense om problematiken kring byggandet i Karlstad, mycket har gjorts och det är glädjande att man i stadsbyggnadsnämnden godkänner detaljplaner i så stor utsträckning. Jag undrar hur Sverigedemokraternas problemformulering sett ut om man diskuterat örebroare som ville flytta till Karlstad. Hade man då ställt sig upp, sagt nej, samt bett dem stanna kvar i Örebro?

Det finns ingen konflikt i att Sverige hjälper människor på plats och att Karlstad kommun tar ett större ansvar i länet vad kommer till flyktingmottagandet. Det är inte Karlstads kommun som bestämmer vilka som ska få uppehållstillstånd eller hur mycket bistånd som betalas ut. Vart tycker då Utter att dessa asylsökande skall bo under sin asylprocess? Vilken annan kommun skall ta det ansvaret?

När det gäller det svenska biståndet som riksdag och regering ansvarar för så är Sverige redan i dag ett av de länder i världen som tar det största ansvaret för att bidra med hjälp i katastrofländer och dess närområden. Alla kan dock inte hjälpas på plats och Sverige avgör ju inte heller hur många som söker sig hit för att söka asyl och under asylprocessen måste vi ta ansvar och ge ett bra mottagande oavsett om den asylsökande får bifall eller avslag på sin ansökan. Intressant att notera kan också vara att Tobias Utters Sverigedemokrater också är de som föreslår de kraftigaste nedskärningar av biståndet.

Att kommunfullmäktige beslutat att delegera frågan om avtalet mellan kommunen och Migrationsverket ter sig ganska naturligt. Detta på grund av att Migrationsverkets länstal för asylmottagande ständigt förändras. Att hävda att det är en liten minoritet som är representerade i kommunstyrelsen är något av en underdrift. I kommunstyrelsen sitter alla partier representerade förutom Sverigedemokraterna, precis som Utter påpekar i sin debattartikel. Detta representerar då 57 av totalt 61 mandat i kommunfullmäktige. Om detta är Sverigedemokraternas beskrivning av en minoritet är det väldigt märkligt.

Flyktingfrågan och asylfrågan är viktig, men skall vi kunna diskutera denna på ett seriöst och ansvarsfullt sätt hoppas jag vi i framtiden kan få till en debatt som handlar om hur vi kan förbättra integrationen i kommunen. Frågor om asyl och migration är inte en fråga för kommunfullmäktige.

Nej, det är alldeles uppenbart att man flyr till en billig retorik utan verklighetsförankring för oavsett hur mycket Utter skulle vilja så är inte kommunfullmäktige i Karlstad samma sak som Sveriges riksdag.

Alexander Torin

Distriktsordförande Moderata Ungdomsförbundet i Värmland

Svar till Tobias Utter (NWT 2/2)

Tobias Utter skriver i NWT måndagen den 2 februari att kommunen bedriver ett oansvarigt flyktingmottagande. Det är uppenbart att Tobias Utter försöker plocka billiga politiska poäng i sann Sverigedemokratisk anda.

Det är nog ingen som är oense om problematiken kring byggandet i Karlstad, mycket har gjorts och det är glädjande att man i stadsbyggnadsnämnden godkänner detaljplaner i så stor utsträckning. Jag undrar hur Sverigedemokraternas problemformulering sett ut om man diskuterat örebroare som ville flytta till Karlstad. Hade man då ställt sig upp, sagt nej, samt bett dem stanna kvar i Örebro?

Det finns ingen konflikt i att Sverige hjälper människor på plats och att Karlstad kommun tar ett större ansvar i länet vad kommer till flyktingmottagandet. Det är inte Karlstads kommun som bestämmer vilka som ska få uppehållstillstånd eller hur mycket bistånd som betalas ut. Vart tycker då Utter att dessa asylsökande skall bo under sin asylprocess? Vilken annan kommun skall ta det ansvaret?

När det gäller det svenska biståndet som riksdag och regering ansvarar för så är Sverige redan i dag ett av de länder i världen som tar det största ansvaret för att bidra med hjälp i katastrofländer och dess närområden. Alla kan dock inte hjälpas på plats och Sverige avgör ju inte heller hur många som söker sig hit för att söka asyl och under asylprocessen måste vi ta ansvar och ge ett bra mottagande oavsett om den asylsökande får bifall eller avslag på sin ansökan. Intressant att notera kan också vara att Tobias Utters Sverigedemokrater också är de som föreslår de kraftigaste nedskärningar av biståndet.

Att kommunfullmäktige beslutat att delegera frågan om avtalet mellan kommunen och Migrationsverket ter sig ganska naturligt. Detta på grund av att Migrationsverkets länstal för asylmottagande ständigt förändras. Att hävda att det är en liten minoritet som är representerade i kommunstyrelsen är något av en underdrift. I kommunstyrelsen sitter alla partier representerade förutom Sverigedemokraterna, precis som Utter påpekar i sin debattartikel. Detta representerar då 57 av totalt 61 mandat i kommunfullmäktige. Om detta är Sverigedemokraternas beskrivning av en minoritet är det väldigt märkligt.

Flyktingfrågan och asylfrågan är viktig, men skall vi kunna diskutera denna på ett seriöst och ansvarsfullt sätt hoppas jag vi i framtiden kan få till en debatt som handlar om hur vi kan förbättra integrationen i kommunen. Frågor om asyl och migration är inte en fråga för kommunfullmäktige.

Nej, det är alldeles uppenbart att man flyr till en billig retorik utan verklighetsförankring för oavsett hur mycket Utter skulle vilja så är inte kommunfullmäktige i Karlstad samma sak som Sveriges riksdag.

Alexander Torin

Distriktsordförande Moderata Ungdomsförbundet i Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.