2015-02-11 06:00

2015-02-11 06:00

Nya bussar och mer kundfokus

Debatt: Värmlandstrafik

Vi har upphandlat busstrafiken med både pris och kvalitet som krav. Borta är snart den tid då man likt gamla tiders fattigauktioner upplät entreprenader kring äldreboenden och vårdinrättningar till den som var beredd att göra det för lägst ersättning, skriver Per-Inge Lidén.

Nu är det klart med Värmlandstrafiks största nysatsning på bussar någonsin. Med trafikstart i december kommer 160 helt nya bussar att rulla i linjetrafiken och 140, varav merparten nya, i skoltrafiken. Det är moderna bussar med en helt ny standard i form av komfort, säkerhet och möjligheter att arbeta och vara uppkopplad.

All linjetrafik kommer äntligen att öppnas för alla med funktionshinder. Det blir lågt insteg, plats för rullstolar och system som gör det lättare för människor med syn och hörselsvårigheter. Miljön är en del av våra kvalitetskrav. Bussarna kommer att skötas och tvättas på verkstäder och depåer där miljökraven är tydliga. 2016 kommer vi att köra med 40 procent förnybara drivmedel och 2018 är vårt delmål 60 procent förnybart.

Vi har upphandlat busstrafiken med både pris och kvalitet som krav. Borta är snart den tid då man likt gamla tiders fattigauktioner upplät entreprenader kring äldreboenden och vårdinrättningar till den som var beredd att göra det för lägst ersättning. För värmlänningarnas skull upphandlar vi trafik med hänsyn till rätt pris men på samma gång låter vi anbudsgivarna tävla med miljö-, ledningssystem-, informationskunnande, personalvård och kundbemötande. Kollektivtrafik handlar om både människor och fordon.

Vi vill fortsätta att bygga ut linjetrafiken. För att kollektivtrafiken ska vara ett alternativ till bilen måste vi öka turtätheten. Vi vill fortsätta att bygga moderna bytespunkter och hållplatser. Bytespunkterna som byggts under senare år kommer att följas av fler. Vägar och tätorter behöver byggas med människan och kollektivtrafiken i centrum.

Nu öppnas nya möjligheter att kombinera våra nya fordon i linjesystemet med servicetrafik från dörr till dörr eller för de som är sjuka och behöver resa på ett särskilt sätt. Under 2015 och 2016 räknar vi inte med några stora förändringar i servicelinjernas trafik. Vi ska ha nolltolerans mot otrygghet som utgångspunkt och nöjda kunder som mål.

Buss och cykel är en tidsmässigt och miljömässigt bra kombination. Vi vill pröva ett system med hyrcyklar på våra kommunhuvudorter. Här kommer vi snart att starta en testperiod för att se i vilken form vi ska gå in i detta arbete.

Från 2017 kommer vi att införa ett system med Närtrafik. Under några timmar på förmiddag och eftermiddag kommer vem som helst som bor längre än två kilometer från närmaste linjelagd trafik kunna beställa anropsstyrd linjetrafik mellan hemmet och närmaste serviceort. Detta blir en bra ersättning för de turer som ibland går med tomma bussar ett par dagar i veckan utanför det vanliga linjenätet.

Under två år har jag arbetat med att leda Värmlandstrafiks styrelse. Det har varit ett utmanande arbete men också något som legat mig varmt om hjärtat. I vår familj åker vi sedan många år tillbaka kollektivt varje dag. Från början var det för att spara pengar. Så småningom blev miljöskälen det tyngsta argumentet. I dag är det också mycket för att det är ett säkert och socialt trevligt sätt att resa.

I dag har många möjlighet att resa kollektivt. Vi räknar med att 75 procent av värmlänningarna bor mindre än en kilometer från ett bra trafikerat stomnät. Att resa tillsammans är ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt bra sätt att resa. Nu behöver vi utmana våra resvanor i Värmland. Välkommen ombord!

Per-Inge Lidén (MP)

Ordförande, Värmlandstrafik

Nu är det klart med Värmlandstrafiks största nysatsning på bussar någonsin. Med trafikstart i december kommer 160 helt nya bussar att rulla i linjetrafiken och 140, varav merparten nya, i skoltrafiken. Det är moderna bussar med en helt ny standard i form av komfort, säkerhet och möjligheter att arbeta och vara uppkopplad.

All linjetrafik kommer äntligen att öppnas för alla med funktionshinder. Det blir lågt insteg, plats för rullstolar och system som gör det lättare för människor med syn och hörselsvårigheter. Miljön är en del av våra kvalitetskrav. Bussarna kommer att skötas och tvättas på verkstäder och depåer där miljökraven är tydliga. 2016 kommer vi att köra med 40 procent förnybara drivmedel och 2018 är vårt delmål 60 procent förnybart.

Vi har upphandlat busstrafiken med både pris och kvalitet som krav. Borta är snart den tid då man likt gamla tiders fattigauktioner upplät entreprenader kring äldreboenden och vårdinrättningar till den som var beredd att göra det för lägst ersättning. För värmlänningarnas skull upphandlar vi trafik med hänsyn till rätt pris men på samma gång låter vi anbudsgivarna tävla med miljö-, ledningssystem-, informationskunnande, personalvård och kundbemötande. Kollektivtrafik handlar om både människor och fordon.

Vi vill fortsätta att bygga ut linjetrafiken. För att kollektivtrafiken ska vara ett alternativ till bilen måste vi öka turtätheten. Vi vill fortsätta att bygga moderna bytespunkter och hållplatser. Bytespunkterna som byggts under senare år kommer att följas av fler. Vägar och tätorter behöver byggas med människan och kollektivtrafiken i centrum.

Nu öppnas nya möjligheter att kombinera våra nya fordon i linjesystemet med servicetrafik från dörr till dörr eller för de som är sjuka och behöver resa på ett särskilt sätt. Under 2015 och 2016 räknar vi inte med några stora förändringar i servicelinjernas trafik. Vi ska ha nolltolerans mot otrygghet som utgångspunkt och nöjda kunder som mål.

Buss och cykel är en tidsmässigt och miljömässigt bra kombination. Vi vill pröva ett system med hyrcyklar på våra kommunhuvudorter. Här kommer vi snart att starta en testperiod för att se i vilken form vi ska gå in i detta arbete.

Från 2017 kommer vi att införa ett system med Närtrafik. Under några timmar på förmiddag och eftermiddag kommer vem som helst som bor längre än två kilometer från närmaste linjelagd trafik kunna beställa anropsstyrd linjetrafik mellan hemmet och närmaste serviceort. Detta blir en bra ersättning för de turer som ibland går med tomma bussar ett par dagar i veckan utanför det vanliga linjenätet.

Under två år har jag arbetat med att leda Värmlandstrafiks styrelse. Det har varit ett utmanande arbete men också något som legat mig varmt om hjärtat. I vår familj åker vi sedan många år tillbaka kollektivt varje dag. Från början var det för att spara pengar. Så småningom blev miljöskälen det tyngsta argumentet. I dag är det också mycket för att det är ett säkert och socialt trevligt sätt att resa.

I dag har många möjlighet att resa kollektivt. Vi räknar med att 75 procent av värmlänningarna bor mindre än en kilometer från ett bra trafikerat stomnät. Att resa tillsammans är ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt bra sätt att resa. Nu behöver vi utmana våra resvanor i Värmland. Välkommen ombord!

Per-Inge Lidén (MP)

Ordförande, Värmlandstrafik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.