2015-02-09 06:00

2015-02-09 06:00

Välbefinnande med konst och kultur

Debatt: Spisrummet

Det finns många exempel på hur man genom att arbeta genomtänkt och strukturerat medels musik- eller bildterapi fått gamla människor att ”komma tillbaka” och prata igen, skriver Catarina Segersten Larsson.

Kultur och miljö påverkar vår hjärna och därmed hälsa, välbefinnande och lärande. På www.kulturellahjarnan.se samlas kunskap om vad det kan betyda för hälsovård, rehab och undervisning. Sidan är för professioner, beslutsfattare och intresserade. Här kan alla följa vad som händer på området. Detta gäller inte minst den mycket spännande hjärnforskning som pågår världen över och vem som helst kan gå in och vidare studera forskning och resultat för t ex ”MeetMe”, ett projekt vid Museum of Modern Art (MoMa) i New York för att visa konst för demenssjuka.

Jag har under många år bl a arbetat med frågor som gäller området kultur och hälsa då jag var förtroendevald, bland annat genom att skriva motioner och interpellationer till Landstinget i Värmland och för att i olika sammanhang lyfta fram kopplingen mellan kultur och hälsa. Detta för att få en ändring till stånd så att kunskap på området också skulle leda till ändringar i vård och omsorg. Motionssvaren var ”välvilliga” och visade till del en förståelse för vilka möjligheter som finns i att använda hjärnforskningens resultat i det dagliga arbetet, men har inte lett till några större förändringar.

Det är lätt att konstatera att ändringar av detta slag är minst sagt svåra att få genomslag för. Även om fler och fler inser kopplingen mellan påverkan på våra fem sinnen och hälsan händer relativt lite i praktiken. Mycket mer utbildning och kunskap behövs om dessa samband för att verkligen på bredden dra nytta av kunskaperna inom vård och omsorgsområdet. Kunskap som i och för sig till lika del gäller också skolan och barnomsorgen. Att arbeta i stuprör och med punktinsatser är fortfarande det förhärskande arbetssättet – skulle kunna beskrivas som ”i dag kommer veckans trubadur”, sedan återgår allt till det vanliga igen.

Olika former av kultur påverkar på olika sätt. Det finns många exempel på hur man genom att arbeta genomtänkt och strukturerat medels musik- eller bildterapi fått gamla människor att ”komma tillbaka” och prata igen. Det är därför mycket glädjande att just i dag en konsthall, Spisrummet, öppnas mitt i Centralsjukhuset i Karlstad på initiativ av landstinget nya konstansvariga, Anna Åberg som definitivt gör en rivstart på sitt nya jobb och får en positiv förändring till stånd på mycket kort tid.

För första gången blir det nu möjligt för patienter och anhöriga, för personal och allmänhet att se och uppleva landstingets konst på ett samlat och strukturerat sätt. Uppdrag att välja ut konstverken till de olika utställningarna har givits till yrkesverksamma konstnärer med anknytning till Värmland och kommer därmed att spegla flera variationer och infallsvinklar beroende på ansvarig konstnär.

Konstverken har köpts in och/eller donerats under åtskilliga tiotals år för att placeras i landstingets olika lokaler över hela Värmland. Genom dessa inköp har flera syften uppnåtts. Dels att stödja lokala konstnärer i deras utövning, dels att ge möjligheten till patienter att uppleva konst då de vistats på landstingets sjukhus eller besöker vårdcentraler och tandvårdskliniker.

Jag hoppas verkligen att alla tar tillvara den nya möjligheten att uppleva landtingets konst och att det blir naturligt att både som patient och personal använda den nya konsthallen som ett led i vård och behandling eller i rehabilitering. Landstinget i Värmland tar ett stort steg framåt i och med denna satsning.

Catarina Segersten Larsson

Före detta landstingsråd och regionråd (M)

Kultur och miljö påverkar vår hjärna och därmed hälsa, välbefinnande och lärande. På www.kulturellahjarnan.se samlas kunskap om vad det kan betyda för hälsovård, rehab och undervisning. Sidan är för professioner, beslutsfattare och intresserade. Här kan alla följa vad som händer på området. Detta gäller inte minst den mycket spännande hjärnforskning som pågår världen över och vem som helst kan gå in och vidare studera forskning och resultat för t ex ”MeetMe”, ett projekt vid Museum of Modern Art (MoMa) i New York för att visa konst för demenssjuka.

Jag har under många år bl a arbetat med frågor som gäller området kultur och hälsa då jag var förtroendevald, bland annat genom att skriva motioner och interpellationer till Landstinget i Värmland och för att i olika sammanhang lyfta fram kopplingen mellan kultur och hälsa. Detta för att få en ändring till stånd så att kunskap på området också skulle leda till ändringar i vård och omsorg. Motionssvaren var ”välvilliga” och visade till del en förståelse för vilka möjligheter som finns i att använda hjärnforskningens resultat i det dagliga arbetet, men har inte lett till några större förändringar.

Det är lätt att konstatera att ändringar av detta slag är minst sagt svåra att få genomslag för. Även om fler och fler inser kopplingen mellan påverkan på våra fem sinnen och hälsan händer relativt lite i praktiken. Mycket mer utbildning och kunskap behövs om dessa samband för att verkligen på bredden dra nytta av kunskaperna inom vård och omsorgsområdet. Kunskap som i och för sig till lika del gäller också skolan och barnomsorgen. Att arbeta i stuprör och med punktinsatser är fortfarande det förhärskande arbetssättet – skulle kunna beskrivas som ”i dag kommer veckans trubadur”, sedan återgår allt till det vanliga igen.

Olika former av kultur påverkar på olika sätt. Det finns många exempel på hur man genom att arbeta genomtänkt och strukturerat medels musik- eller bildterapi fått gamla människor att ”komma tillbaka” och prata igen. Det är därför mycket glädjande att just i dag en konsthall, Spisrummet, öppnas mitt i Centralsjukhuset i Karlstad på initiativ av landstinget nya konstansvariga, Anna Åberg som definitivt gör en rivstart på sitt nya jobb och får en positiv förändring till stånd på mycket kort tid.

För första gången blir det nu möjligt för patienter och anhöriga, för personal och allmänhet att se och uppleva landstingets konst på ett samlat och strukturerat sätt. Uppdrag att välja ut konstverken till de olika utställningarna har givits till yrkesverksamma konstnärer med anknytning till Värmland och kommer därmed att spegla flera variationer och infallsvinklar beroende på ansvarig konstnär.

Konstverken har köpts in och/eller donerats under åtskilliga tiotals år för att placeras i landstingets olika lokaler över hela Värmland. Genom dessa inköp har flera syften uppnåtts. Dels att stödja lokala konstnärer i deras utövning, dels att ge möjligheten till patienter att uppleva konst då de vistats på landstingets sjukhus eller besöker vårdcentraler och tandvårdskliniker.

Jag hoppas verkligen att alla tar tillvara den nya möjligheten att uppleva landtingets konst och att det blir naturligt att både som patient och personal använda den nya konsthallen som ett led i vård och behandling eller i rehabilitering. Landstinget i Värmland tar ett stort steg framåt i och med denna satsning.

Catarina Segersten Larsson

Före detta landstingsråd och regionråd (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.