2015-02-05 06:00

2015-02-05 06:00

Byt namn till Rysslandsdemokraterna

Debatt: Sverigedemokraterna

I var och en av dessa frågor har SD röstat till Rysslands fördel och mot majoriteten i parlamentet. SD följer slaviskt Putins vänner i UKIP, vilket inte alla i EFDD-gruppen gjort, skriver Michael Helmersson och Nina Larsson.

Vi svenskar är beroende av vår omvärld. Sverige är i ett europeiskt perspektiv ett stort land med liten befolkning. Vi är handelsberoende. Import och export ger oss kraft att bära de kostnader vi har för vår offentliga välfärd samt privat ett gott välstånd. Att vår omvärld domineras av frihandel, demokrati och rättssäkerhet gynnar oss.

I Sverige finns ett politiskt parti vars företrädare berömmer sig själva om att agera tydligare än andra partier för just svenskars bästa. Men hur väl stämmer retoriken med verkligheten? En tydlig arena för att syna detta är den Europeiska Unionen och dess parlament. Parlamentets protokoll över omröstningarna kan ge en vink över vilka perspektiv som vägleder de olika partiernas ledamöter. Ett tydligt mönster framträder, men inte så som Sverigedemokraterna låter ge sken av här hemma. De borde byta namn till Putin- eller Rysslandsdemokraterna.

Europas demokratier inom EU (och även de utanför) har goda skäl att hamna på kollisionskurs med ledarna i Moskva. Ryssland har inlett krig, annekterat och ockuperat andra länders territorier, iscensatt cyberattacker mot demokratiska institutioner, har stulit egendom för privata investerare, uppträder generellt militärt aggressivt, bedriver handelskrig mot enskilda länder för att ta några exempel.

I det läget behöver Ryssland lojala vänner. Det har de i Europaparlamentets EFDD-grupp där SD ingår tillsammans med bland andra brittiska UKIP vars partiledare Nigel Farage uttalat offentligt att han beundrar Putin. Denna grupp samverkar ibland med Marine Le Pens Nationella Fronten, som för övrigt lånat drygt 9 miljoner euro till sin partiverksamhet från en Kremltrogen bank, First Czech Russian, med säte i Moskva. Långivarens motkrav är lätt att inse.

Omröstningar som direkt berör våra relationer med Ryssland är implementeringen av Östra partnerskapet genom associationsavtal med Ukraina, Georgien och Moldavien (tillkom delvis på svenskt initiativ), att slopa tullar på moldaviska äpplen för att lindra effekterna av ett ryskt handelsstopp, förlängning av tekniskt och vetenskapligt samarbete med Ukraina, tullsänkningar samt en resolution om att fördöma Rysslands stängning av medborgarrättsorganisationen Memorial.

Det ligger i Sveriges intresse och på tvärs med Kremls att utveckla det Östra partnerskapet samt att fred, ekonomisk utveckling och att rättsstatens principer gynnas i EU:s närområde. I var och en av dessa frågor har SD röstat till Rysslands fördel och mot majoriteten i parlamentet. SD följer slaviskt Putins vänner i UKIP, vilket inte alla i EFDD-gruppen gjort.

Genom sitt agerande legitimerar SD den ryska synen på att stormakter, som Ryssland, ska garantera rätten till intressesfärer inom vilka grannländerna ska lyda. Det är ett synsätt som ligger långt från grundläggande liberal demokratisyn. Ryssland har valt att gå i konfrontation med Sveriges (och övriga Europeiska demokratiers) intressen i flera vitala frågor. Ryssland uppträder allt mer aggressivt mot sina grannar. I det läget väljer SD att stödja Moskva.

Vi liberaler väljer en helt annan väg för mer samarbete mellan demokratier. Vår övertygelse säger istället att de fria folkens valda företrädare ska vara fria att söka den samverkan de ser som gynnar demokratierna bäst. För oss är Nato och EU viktiga arenor för Sverige, inte minst för att kunna stå emot totalitära krafter så som den negativa utvecklingen i Ryssland. SD agerar i ledband tvärtom.

Michael Helmersson

Nina Larsson

Folkpartiet Liberalerna

Vi svenskar är beroende av vår omvärld. Sverige är i ett europeiskt perspektiv ett stort land med liten befolkning. Vi är handelsberoende. Import och export ger oss kraft att bära de kostnader vi har för vår offentliga välfärd samt privat ett gott välstånd. Att vår omvärld domineras av frihandel, demokrati och rättssäkerhet gynnar oss.

I Sverige finns ett politiskt parti vars företrädare berömmer sig själva om att agera tydligare än andra partier för just svenskars bästa. Men hur väl stämmer retoriken med verkligheten? En tydlig arena för att syna detta är den Europeiska Unionen och dess parlament. Parlamentets protokoll över omröstningarna kan ge en vink över vilka perspektiv som vägleder de olika partiernas ledamöter. Ett tydligt mönster framträder, men inte så som Sverigedemokraterna låter ge sken av här hemma. De borde byta namn till Putin- eller Rysslandsdemokraterna.

Europas demokratier inom EU (och även de utanför) har goda skäl att hamna på kollisionskurs med ledarna i Moskva. Ryssland har inlett krig, annekterat och ockuperat andra länders territorier, iscensatt cyberattacker mot demokratiska institutioner, har stulit egendom för privata investerare, uppträder generellt militärt aggressivt, bedriver handelskrig mot enskilda länder för att ta några exempel.

I det läget behöver Ryssland lojala vänner. Det har de i Europaparlamentets EFDD-grupp där SD ingår tillsammans med bland andra brittiska UKIP vars partiledare Nigel Farage uttalat offentligt att han beundrar Putin. Denna grupp samverkar ibland med Marine Le Pens Nationella Fronten, som för övrigt lånat drygt 9 miljoner euro till sin partiverksamhet från en Kremltrogen bank, First Czech Russian, med säte i Moskva. Långivarens motkrav är lätt att inse.

Omröstningar som direkt berör våra relationer med Ryssland är implementeringen av Östra partnerskapet genom associationsavtal med Ukraina, Georgien och Moldavien (tillkom delvis på svenskt initiativ), att slopa tullar på moldaviska äpplen för att lindra effekterna av ett ryskt handelsstopp, förlängning av tekniskt och vetenskapligt samarbete med Ukraina, tullsänkningar samt en resolution om att fördöma Rysslands stängning av medborgarrättsorganisationen Memorial.

Det ligger i Sveriges intresse och på tvärs med Kremls att utveckla det Östra partnerskapet samt att fred, ekonomisk utveckling och att rättsstatens principer gynnas i EU:s närområde. I var och en av dessa frågor har SD röstat till Rysslands fördel och mot majoriteten i parlamentet. SD följer slaviskt Putins vänner i UKIP, vilket inte alla i EFDD-gruppen gjort.

Genom sitt agerande legitimerar SD den ryska synen på att stormakter, som Ryssland, ska garantera rätten till intressesfärer inom vilka grannländerna ska lyda. Det är ett synsätt som ligger långt från grundläggande liberal demokratisyn. Ryssland har valt att gå i konfrontation med Sveriges (och övriga Europeiska demokratiers) intressen i flera vitala frågor. Ryssland uppträder allt mer aggressivt mot sina grannar. I det läget väljer SD att stödja Moskva.

Vi liberaler väljer en helt annan väg för mer samarbete mellan demokratier. Vår övertygelse säger istället att de fria folkens valda företrädare ska vara fria att söka den samverkan de ser som gynnar demokratierna bäst. För oss är Nato och EU viktiga arenor för Sverige, inte minst för att kunna stå emot totalitära krafter så som den negativa utvecklingen i Ryssland. SD agerar i ledband tvärtom.

Michael Helmersson

Nina Larsson

Folkpartiet Liberalerna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.