2015-02-03 06:00

2015-02-03 17:44

Gå alltid till vänster

Debatt: Trafik

En gångtrafikant som går på höger sida tar inget ansvar för sin trafiksituation, utan överlåter ansvaret helt till cyklisten. Fotgängarna hindrar därmed en kommunikation med cyklisterna. Vad betyder detta för trafiksäkerheten, skriver Lars-Åke Andersson.

År 1955 genomfördes en rådgivande folkomröstning avseende höger- eller vänstertrafik. Vänstertrafikalternativet vann stort med 82,9 procent medan högersidan bara fick 15,5 procent och 1,6 procent var blankröster. Deltagandet i valet var lågt (53,2 procent) Högertrafikomläggningen skedde 1967. Fick regeringen kalla fötter efter folkomröstningen och bestämde att omläggningen inte skulle gälla gångtrafikanter? Vi lär aldrig få veta detta, men gångtrafikanterna går fortfarande kvar på höger sida. Vad betyder det för trafiksäkerheten?

På landsväg utan trottoarer blir 76 procent av påkörda gångtrafikanter påkörda när de går på höger sida av vägen, detta enligt en amerikansk undersökning. En liknande undersökning i Sverige skulle troligen ge ett resultat av 70-80 procent påkörda gångtrafikanter gående på höger sida. Människor är ganska lika i alla västliga kulturer.

På kombinerade gång- och cykelbanor går cirka 6 av 10 (58,9 procent) på höger sida när den inte är uppdelad. (Källa: Trafiksäkerhet i andra hand – fotgängares uppträdande på gång- och cykelbana. Karlstads universitet. (C-uppsats psykologi)). Undersökningen är genomförd vid en gång- och cykelbana där det saknas parallellgående biltrafik. Cyklisterna utgör en betydande del av de skadade på gång- och cykelbanan. Fallet för cyklisternas del blir högre än för fotgängarna och med det skadans omfattning. En gångtrafikant som går på höger sida tar inget ansvar för sin trafiksituation, utan överlåter ansvaret helt till cyklisten. Fotgängarna hindrar därmed en kommunikation med cyklisterna. Vad betyder detta för trafiksäkerheten?

I Sverige finns ett datasystem, Strada, där trafikolyckor registreras för att förse våra myndigheter med statistik. Tidigare fanns en möjlighet att registrera vilken sida gångtrafikanten gått på. Den möjligheten togs bort därför att bortfallet blev för stort. Indata hämtas till större delen från sjukvården, samt ifrån trafikpolisen. Man kan inte begära att ambulanspersonalen skall prioritera utredningar på olycksplatser. Här står vårdinsatsen i centrum.

Ett bättre efterarbete behövs, utfört av särskild personal. En uppmaning till Transportstyrelsen som numera är systemägare och har ansvaret: Lägg tillbaka möjligheten att registrera sida i datasystemet och spänn bågen hårdare! I VTI rapport 671 saknas ett vänster- och högerperspektiv.

Det finns en viss galen attityd i Sverige till olyckor. En gång för några år sedan landade en varmluftsballong lite hårdare än vad som var nyttigt. Gondolen slog i marken så hårt att en aviatör bröt armen. Den olyckan blev ett fall för haverikommissionen. Hur mycket utredningsarbete läggs ner på en ihjälkörd gångtrafikant? Även om vissa ändringar beträffande haverikommissionens medverkan i flygolyckor har skett så påstår jag att det är skillnad på folk och fä. En ojämnlikhet beroende på trafikkategori.

En gångtrafikant tror mer på en rulltrappa, som han har åkt i än på en trafikbestämmelse, som han inte har läst. Eftersträva mera helhetssyn. Utöka begreppet gångtrafikant till att omfatta även vissa inomhusmiljöer! I en helhetssyn ingår mer än ett departement.

Som du går på trottoarer, Svensson, så går dina barn och barnbarn på landsvägen en natt mellan fredag och lördag. Du kan då vara medskyldig till olyckan. Vi är inte bara individer, vi tillhör också ett kollektiv. En auktoritet behövs för en förändring – människors rädsla för att bli utstötta bidrar i hög grad till att en förändring av trafikbeteendet uteblir. Socialpsykologi.

Lars-Åke Andersson

Kvarnberget

Fil kand psykologi

År 1955 genomfördes en rådgivande folkomröstning avseende höger- eller vänstertrafik. Vänstertrafikalternativet vann stort med 82,9 procent medan högersidan bara fick 15,5 procent och 1,6 procent var blankröster. Deltagandet i valet var lågt (53,2 procent) Högertrafikomläggningen skedde 1967. Fick regeringen kalla fötter efter folkomröstningen och bestämde att omläggningen inte skulle gälla gångtrafikanter? Vi lär aldrig få veta detta, men gångtrafikanterna går fortfarande kvar på höger sida. Vad betyder det för trafiksäkerheten?

På landsväg utan trottoarer blir 76 procent av påkörda gångtrafikanter påkörda när de går på höger sida av vägen, detta enligt en amerikansk undersökning. En liknande undersökning i Sverige skulle troligen ge ett resultat av 70-80 procent påkörda gångtrafikanter gående på höger sida. Människor är ganska lika i alla västliga kulturer.

På kombinerade gång- och cykelbanor går cirka 6 av 10 (58,9 procent) på höger sida när den inte är uppdelad. (Källa: Trafiksäkerhet i andra hand – fotgängares uppträdande på gång- och cykelbana. Karlstads universitet. (C-uppsats psykologi)). Undersökningen är genomförd vid en gång- och cykelbana där det saknas parallellgående biltrafik. Cyklisterna utgör en betydande del av de skadade på gång- och cykelbanan. Fallet för cyklisternas del blir högre än för fotgängarna och med det skadans omfattning. En gångtrafikant som går på höger sida tar inget ansvar för sin trafiksituation, utan överlåter ansvaret helt till cyklisten. Fotgängarna hindrar därmed en kommunikation med cyklisterna. Vad betyder detta för trafiksäkerheten?

I Sverige finns ett datasystem, Strada, där trafikolyckor registreras för att förse våra myndigheter med statistik. Tidigare fanns en möjlighet att registrera vilken sida gångtrafikanten gått på. Den möjligheten togs bort därför att bortfallet blev för stort. Indata hämtas till större delen från sjukvården, samt ifrån trafikpolisen. Man kan inte begära att ambulanspersonalen skall prioritera utredningar på olycksplatser. Här står vårdinsatsen i centrum.

Ett bättre efterarbete behövs, utfört av särskild personal. En uppmaning till Transportstyrelsen som numera är systemägare och har ansvaret: Lägg tillbaka möjligheten att registrera sida i datasystemet och spänn bågen hårdare! I VTI rapport 671 saknas ett vänster- och högerperspektiv.

Det finns en viss galen attityd i Sverige till olyckor. En gång för några år sedan landade en varmluftsballong lite hårdare än vad som var nyttigt. Gondolen slog i marken så hårt att en aviatör bröt armen. Den olyckan blev ett fall för haverikommissionen. Hur mycket utredningsarbete läggs ner på en ihjälkörd gångtrafikant? Även om vissa ändringar beträffande haverikommissionens medverkan i flygolyckor har skett så påstår jag att det är skillnad på folk och fä. En ojämnlikhet beroende på trafikkategori.

En gångtrafikant tror mer på en rulltrappa, som han har åkt i än på en trafikbestämmelse, som han inte har läst. Eftersträva mera helhetssyn. Utöka begreppet gångtrafikant till att omfatta även vissa inomhusmiljöer! I en helhetssyn ingår mer än ett departement.

Som du går på trottoarer, Svensson, så går dina barn och barnbarn på landsvägen en natt mellan fredag och lördag. Du kan då vara medskyldig till olyckan. Vi är inte bara individer, vi tillhör också ett kollektiv. En auktoritet behövs för en förändring – människors rädsla för att bli utstötta bidrar i hög grad till att en förändring av trafikbeteendet uteblir. Socialpsykologi.

Lars-Åke Andersson

Kvarnberget

Fil kand psykologi

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.