2015-01-27 06:00

2015-01-27 06:00

För mycket av detaljstyrning

Debatt: Myndigheter

Uppföljningen av detaljerade mål har lett till en ökad administration vilket tar tid från kontakter med medborgare. Ofta blir fokus på kvantitet istället för kvalitet, skriver Britta Lejon.

I dag deltar jag i ett seminarium på Karlstads universitet om statlig styrning. Seminariet sker på initiativ av civilminister Ardalan Shekarabi (S) och är början på en process där offentlig sektors ledarskap och medarbetarskap ska förbättras. Det är ett välkommet initiativ. Många medarbetare och chefer i statliga verksamheter jobbar under stark press med slimmad budget och många arbetsuppgifter är alltför detaljstyrda. Kvalitet och rättssäkerhet i de statliga verksamheterna behöver åter sättas i fokus.

Fackförbundet ST är det största facket inom staten och här i Karlstad finns det många myndigheter. Bland annat Konsumentverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. De senaste åren har styrningen av myndigheter gått från att ange vilka mål som ska nås till att också ange hur myndigheterna ska göra för att nå målen.

Fokus på effektivitet är viktigt men får inte innebära att kvalitet och rättssäkerhet sätts på undantag. Utrymmet för personalen att använda sin kompetens och omvärldskunskap har minskat och arbetsuppgifterna blivit mer monotona. Uppföljningen av detaljerade mål har lett till en ökad administration vilket tar tid från kontakter med medborgare. Ofta blir fokus på kvantitet istället för kvalitet.

Tyvärr drabbar detaljerad styrning av myndigheter också medborgarna. Det sker exempelvis på Arbetsförmedlingen när en arbetslös ungdom får en förutbestämd insats istället för att få den insats som den unge har behov av och som bäst leder till ett arbete. I slutänden är ju detta inte bra för vårt samhälle.

Vi i ST har gjort en undersökning – Öppenhet på villovägar – bland våra medlemmar och den visar att fyra av tio tycker att det har blivit lägre i tak under de senaste tre åren. Kontrollerande chefer, undanhållande av information, risker för att bli utskälld inför arbetskamrater och rädsla för att bli utfryst är exempel på upplevelser från medarbetare i statliga verksamheter. Det är inte ett bra klimat för verksamheter som behöver utvecklas.

För att få till en bättre styrning av statliga myndigheter, verk och bolag krävs det att fokus flyttas till kvalitet och rättssäkerhet. Det måste också till mindre av detaljstyrning och de statliga verksamheterna måste få förtroendet att själva avgöra hur uppdrag och mål bäst uppfylls med utgångspunkt i medborgarnas behov.

Vi i ST kräver att:

• Statstjänstemannarollen stärks. Alla nyanställda får genomgå en utbildning i offentlighetsprincipen, meddelarskydd och öppenhet. Vi vill också att redan anställda medarbetare och chefer får vidareutbildning om statstjänstemannarollen.

• Anställda måste få utrymme att använda sin profession och sin erfarenhet.

• Chefer måste få bättre stöd och förutsättningar för att kunna utöva sitt viktiga ledarskap.

• I dag har en av fyra en visstidsanställning i staten. Det måste bli ett stopp på missbruk av visstidsanställningar och permanenta arbetsuppgifter ska utföras av fast anställd personal.

• Det behöver klargöras vad som är myndighetsutövning och att det ska utföras av fastanställd personal med möjlighet att använda sitt meddelarskydd. Detta för att oegentligheter ska kunna komma till allmänhetens kännedom och för att motverka korruption.

Britta Lejon

Ordförande i Fackförbundet ST

I dag deltar jag i ett seminarium på Karlstads universitet om statlig styrning. Seminariet sker på initiativ av civilminister Ardalan Shekarabi (S) och är början på en process där offentlig sektors ledarskap och medarbetarskap ska förbättras. Det är ett välkommet initiativ. Många medarbetare och chefer i statliga verksamheter jobbar under stark press med slimmad budget och många arbetsuppgifter är alltför detaljstyrda. Kvalitet och rättssäkerhet i de statliga verksamheterna behöver åter sättas i fokus.

Fackförbundet ST är det största facket inom staten och här i Karlstad finns det många myndigheter. Bland annat Konsumentverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. De senaste åren har styrningen av myndigheter gått från att ange vilka mål som ska nås till att också ange hur myndigheterna ska göra för att nå målen.

Fokus på effektivitet är viktigt men får inte innebära att kvalitet och rättssäkerhet sätts på undantag. Utrymmet för personalen att använda sin kompetens och omvärldskunskap har minskat och arbetsuppgifterna blivit mer monotona. Uppföljningen av detaljerade mål har lett till en ökad administration vilket tar tid från kontakter med medborgare. Ofta blir fokus på kvantitet istället för kvalitet.

Tyvärr drabbar detaljerad styrning av myndigheter också medborgarna. Det sker exempelvis på Arbetsförmedlingen när en arbetslös ungdom får en förutbestämd insats istället för att få den insats som den unge har behov av och som bäst leder till ett arbete. I slutänden är ju detta inte bra för vårt samhälle.

Vi i ST har gjort en undersökning – Öppenhet på villovägar – bland våra medlemmar och den visar att fyra av tio tycker att det har blivit lägre i tak under de senaste tre åren. Kontrollerande chefer, undanhållande av information, risker för att bli utskälld inför arbetskamrater och rädsla för att bli utfryst är exempel på upplevelser från medarbetare i statliga verksamheter. Det är inte ett bra klimat för verksamheter som behöver utvecklas.

För att få till en bättre styrning av statliga myndigheter, verk och bolag krävs det att fokus flyttas till kvalitet och rättssäkerhet. Det måste också till mindre av detaljstyrning och de statliga verksamheterna måste få förtroendet att själva avgöra hur uppdrag och mål bäst uppfylls med utgångspunkt i medborgarnas behov.

Vi i ST kräver att:

• Statstjänstemannarollen stärks. Alla nyanställda får genomgå en utbildning i offentlighetsprincipen, meddelarskydd och öppenhet. Vi vill också att redan anställda medarbetare och chefer får vidareutbildning om statstjänstemannarollen.

• Anställda måste få utrymme att använda sin profession och sin erfarenhet.

• Chefer måste få bättre stöd och förutsättningar för att kunna utöva sitt viktiga ledarskap.

• I dag har en av fyra en visstidsanställning i staten. Det måste bli ett stopp på missbruk av visstidsanställningar och permanenta arbetsuppgifter ska utföras av fast anställd personal.

• Det behöver klargöras vad som är myndighetsutövning och att det ska utföras av fastanställd personal med möjlighet att använda sitt meddelarskydd. Detta för att oegentligheter ska kunna komma till allmänhetens kännedom och för att motverka korruption.

Britta Lejon

Ordförande i Fackförbundet ST

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.