2015-01-24 06:00

2015-01-24 06:00

Läge att storsatsa på bostadsrenovering

Debatt: Bostäder

Just nu är det ett gyllene läge att satsa på en renovering av våra befintliga bostäder för att minska klimatpåverkan och öka tillgängligheten, skriver Anders Lago och Annette Björkman.

Alla är överens om att det behöver byggas fler bostäder. Men det finns också ett mycket stort behov av att rusta upp äldre bostäder. Det är nödvändigt om Sverige ska klara klimatmålen. Behovet är stort samtidigt som det inte finns förutsättningar för många bostadsbolag och bostadsrättsföreningar att klara finansieringen för alla nödvändiga åtgärder. Dessutom måste tillgängligheten förbättras när prognoserna visar att andelen äldre kommer att öka kraftigt. Enligt en befolkningsprognos från

Tillväxtanalys kommer antalet invånare över 75 år i Karlstad att öka med över 50 procent fram till år 2030 (från cirka 8 000 år 2014 till cirka 12 300 år 2030). Framkomligheten och tillgängligheten i våra flerbostadshus kan enligt den statliga äldreboendedelegationen bli en ödesfråga för samhällets strävanden att tillgodose behovet av anpassade bostäder för äldre personer. Äldreboendedelegationen bedömer att det rör sig om långt mer än 50 000 trapphus i landet som saknar hiss. Och Socialstyrelsen har i en rapport visat att runt hälften av alla personer som är över 80 år bor i en bostad med bristande tillgänglighet.

I längden skulle det vara lönsamt för samhället att satsa på detta. Det kostar mycket mer att inte ta itu med problemet. Just nu är det ett gyllene läge att satsa på en renovering av våra befintliga bostäder för att minska klimatpåverkan och öka tillgängligheten. Allt fler ekonomer anser att staten måste satsa på byggande och infrastruktur för att få fart på ekonomin. Och staten kan låna extremt billigt när Riksbanken sänkt räntan till noll. Fastighetsägare bör stå för merparten av finansieringen, men staten skulle kunna garantera att det finns pengar genom att låna upp till en låg kostnad. I Tyskland finns en bra modell med energisparlån till en låg subventionerad ränta och med tydliga krav på energieffektivisering att inspireras av.

En större satsning på renoveringar skulle förbättra möjligheterna för utvecklingen av den hållbara staden och ge effekter i flera led, när det gäller energi, miljö, bättre bostäder, fler jobb och ökad tillgänglighet. Den sistnämnda aspekten är inte minst viktig. Vi vill väl inte ha ett samhälle där våra äldre blir fångar i sina hem för att det saknas hiss.

Anders Lago

Förbundsordförande, HSB

Annette Björkman

Vd, HSB Värmland

Alla är överens om att det behöver byggas fler bostäder. Men det finns också ett mycket stort behov av att rusta upp äldre bostäder. Det är nödvändigt om Sverige ska klara klimatmålen. Behovet är stort samtidigt som det inte finns förutsättningar för många bostadsbolag och bostadsrättsföreningar att klara finansieringen för alla nödvändiga åtgärder. Dessutom måste tillgängligheten förbättras när prognoserna visar att andelen äldre kommer att öka kraftigt. Enligt en befolkningsprognos från

Tillväxtanalys kommer antalet invånare över 75 år i Karlstad att öka med över 50 procent fram till år 2030 (från cirka 8 000 år 2014 till cirka 12 300 år 2030). Framkomligheten och tillgängligheten i våra flerbostadshus kan enligt den statliga äldreboendedelegationen bli en ödesfråga för samhällets strävanden att tillgodose behovet av anpassade bostäder för äldre personer. Äldreboendedelegationen bedömer att det rör sig om långt mer än 50 000 trapphus i landet som saknar hiss. Och Socialstyrelsen har i en rapport visat att runt hälften av alla personer som är över 80 år bor i en bostad med bristande tillgänglighet.

I längden skulle det vara lönsamt för samhället att satsa på detta. Det kostar mycket mer att inte ta itu med problemet. Just nu är det ett gyllene läge att satsa på en renovering av våra befintliga bostäder för att minska klimatpåverkan och öka tillgängligheten. Allt fler ekonomer anser att staten måste satsa på byggande och infrastruktur för att få fart på ekonomin. Och staten kan låna extremt billigt när Riksbanken sänkt räntan till noll. Fastighetsägare bör stå för merparten av finansieringen, men staten skulle kunna garantera att det finns pengar genom att låna upp till en låg kostnad. I Tyskland finns en bra modell med energisparlån till en låg subventionerad ränta och med tydliga krav på energieffektivisering att inspireras av.

En större satsning på renoveringar skulle förbättra möjligheterna för utvecklingen av den hållbara staden och ge effekter i flera led, när det gäller energi, miljö, bättre bostäder, fler jobb och ökad tillgänglighet. Den sistnämnda aspekten är inte minst viktig. Vi vill väl inte ha ett samhälle där våra äldre blir fångar i sina hem för att det saknas hiss.

Anders Lago

Förbundsordförande, HSB

Annette Björkman

Vd, HSB Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.