2015-01-23 06:00

2015-01-23 06:00

Tiden för en Nato-utredning är inne

Debatt: Säkerhetspolitik

Ett starkt svenskt försvar i kombination med ett medlemskap i Nato skulle öka såväl vår egen som våra nära grannars säkerhet, skriver Carl Albinsson och Alexander Torin.

Svenska folket har rätt till en öppen och saklig debatt kring hur den framtida försvars- och säkerhetspolitiken bör utformas. Att utreda effekterna av ett svenskt Nato-medlemskap bör därför vara en självklarhet. Opinionsundersökningar visar dessutom att stödet för ett svenskt Nato-medlemskap ökar. Ett starkt svenskt försvar i kombination med ett medlemskap i Nato skulle öka såväl vår egen som våra nära grannars säkerhet.

Sveriges internationella försvarssamarbeten vilar på tre ben; effektivitet, solidaritet och suveränitet. Effektivitet när det kommer till materielanskaffning, solidaritet med våra grannländer och suveränitet över vår egen utrikes- och säkerhetspolitik. Skillnaden mot kalla krigets ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig” är påtaglig men den nya svenska linjen är uppenbart motsägelsefull. I dag uppgår de svenska försvarsanslagen endast till strax över någon procent av BNP. Röster från andra sidan Östersjön beskriver avsaknaden av ett robust svenskt försvar som ett säkerhetsvakuum som har en destabiliserande inverkan på regionen.

Tomas Bertelman, tidigare Moskvaambassadör, har på uppdrag av regeringen Reinfeldt utrett Sveriges internationella försvarssamarbeten. Bertelmans gedigna arbete väcker många frågor om den fortsatta vägen framåt för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Han föreslår bland annat att ett svenskt Nato-medlemskap bör utredas. Att delar inom den rödgröna regeringen avvisar en sådan utredning påvisar bristen på tilltro till de egna argumenten.

Gapet mellan det svenska försvarets förmåga och de uppgifter som försvarsmakten förväntas kunna utföra är stort. Få myndigheter har genomgått besparingar och omorganisationer av den storlek som försvarsmakten har gjort de senaste 20 åren. Genom att göra försvaret ”smalare men vassare” har dagens insatsförsvar tillgång till betydligt modernare utrustning än innan invasionsförsvarets tid. Men det har medfört att antalet fartyg, flygplan och soldater blivit färre, vilket får en effekt på organisationens bredd och uthållighet.

Trots att det nordiska försvarssamarbetet bidragit till effektivitetsvinster pekar Bertelman på att samarbetet har naturliga begränsningar. Så länge Sverige och Finland står utanför Nato kommer det alltid att finnas gränser för hur mycket ”burden sharing” som vi kan uppnå tillsammans med Nato-länderna Norge och Danmark. Suveräniteten och alliansfriheten i den svenska försvars- och säkerhetspolitiken underminerar således försvarsmaktens effektivitet vilket i sin tur minskar den svenska solidaritetens trovärdighet.

Ansvaret för att en seriös debatt kring ett svenskt medlemskap i Nato förs vilar framförallt på Moderaterna. Det är därför välkommet att Anna Kinberg Batra har aviserat att stämmobeslutet för ett svenskt Nato-medlemskap nu ska drivas med kraft. Det var inte en dag för tidigt.

Carl Albinsson

Ledamot av MUF Stockholms internationella kommitté

Alexander Torin

Distriktsordförande MUF Värmland

Svenska folket har rätt till en öppen och saklig debatt kring hur den framtida försvars- och säkerhetspolitiken bör utformas. Att utreda effekterna av ett svenskt Nato-medlemskap bör därför vara en självklarhet. Opinionsundersökningar visar dessutom att stödet för ett svenskt Nato-medlemskap ökar. Ett starkt svenskt försvar i kombination med ett medlemskap i Nato skulle öka såväl vår egen som våra nära grannars säkerhet.

Sveriges internationella försvarssamarbeten vilar på tre ben; effektivitet, solidaritet och suveränitet. Effektivitet när det kommer till materielanskaffning, solidaritet med våra grannländer och suveränitet över vår egen utrikes- och säkerhetspolitik. Skillnaden mot kalla krigets ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig” är påtaglig men den nya svenska linjen är uppenbart motsägelsefull. I dag uppgår de svenska försvarsanslagen endast till strax över någon procent av BNP. Röster från andra sidan Östersjön beskriver avsaknaden av ett robust svenskt försvar som ett säkerhetsvakuum som har en destabiliserande inverkan på regionen.

Tomas Bertelman, tidigare Moskvaambassadör, har på uppdrag av regeringen Reinfeldt utrett Sveriges internationella försvarssamarbeten. Bertelmans gedigna arbete väcker många frågor om den fortsatta vägen framåt för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Han föreslår bland annat att ett svenskt Nato-medlemskap bör utredas. Att delar inom den rödgröna regeringen avvisar en sådan utredning påvisar bristen på tilltro till de egna argumenten.

Gapet mellan det svenska försvarets förmåga och de uppgifter som försvarsmakten förväntas kunna utföra är stort. Få myndigheter har genomgått besparingar och omorganisationer av den storlek som försvarsmakten har gjort de senaste 20 åren. Genom att göra försvaret ”smalare men vassare” har dagens insatsförsvar tillgång till betydligt modernare utrustning än innan invasionsförsvarets tid. Men det har medfört att antalet fartyg, flygplan och soldater blivit färre, vilket får en effekt på organisationens bredd och uthållighet.

Trots att det nordiska försvarssamarbetet bidragit till effektivitetsvinster pekar Bertelman på att samarbetet har naturliga begränsningar. Så länge Sverige och Finland står utanför Nato kommer det alltid att finnas gränser för hur mycket ”burden sharing” som vi kan uppnå tillsammans med Nato-länderna Norge och Danmark. Suveräniteten och alliansfriheten i den svenska försvars- och säkerhetspolitiken underminerar således försvarsmaktens effektivitet vilket i sin tur minskar den svenska solidaritetens trovärdighet.

Ansvaret för att en seriös debatt kring ett svenskt medlemskap i Nato förs vilar framförallt på Moderaterna. Det är därför välkommet att Anna Kinberg Batra har aviserat att stämmobeslutet för ett svenskt Nato-medlemskap nu ska drivas med kraft. Det var inte en dag för tidigt.

Carl Albinsson

Ledamot av MUF Stockholms internationella kommitté

Alexander Torin

Distriktsordförande MUF Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.