2015-01-23 06:00

2015-01-23 06:00

Oetisk användning vid rotfyllnig

Debatt: Tandvård

Användning av effektiva antiseptika vid rotbehandling motarbetas i vetenskapens namn, skriver Nils Norrsell.

Infektioner i rotfyllda tänder är vanliga. De kan sprida sig i kroppen och få allvarliga konsekvenser, särskilt om bakterierna är resistenta mot antibiotika. Därför är det viktigt att använda effektiva antiseptiska medel vid rotbehandling. Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har ett gemensamt ansvar för de rekommendationer som ges i det s k kunskapsdokumentet.

Tyvärr rekommenderar man samma ineffektiva antiseptika som användes för 50 år sedan. Att det finns effektiva antiseptika som bevisligen leder till en hög lyckandefrekvens låtsas man inte om. SBU har nödgats konstatera att gängse metoder saknar evidens men har undvikit att titta på alla de goda resultat som dokumenterats med paraformaldehydhaltigt rotfyllningsmedel.

Göra gott-principen borde innebära att använda så effektiva antiseptika att risken för kvarstående infektion minimeras. Därför är det oetiskt att avfärda en framgångsrik antiseptisk rotfyllningsmetod utan att ens kommentera de goda resultaten. Det är också oetiskt att förtiga tandläkares rätt och möjlighet att använda sådan väl beprövad metod och i stället ensidigt rekommendera metoder som saknar evidens.

Inte skada-principen innebär att man bör avstå från omotiverat risktagande. Några dygns antiseptisk verkan av en minimal dos formaldehyd i en rotkanal innebär ingen risk alls. Det inser man när man vet att ämnet finns naturligt i vårt blod, att det finns i vår föda och att kroppen tar hand om ev. överskott i blodet inom någon minut. Ett verkligt och omotiverat risktagande är att inte använda effektivast möjliga antiseptikum.

Autonomiprincipen handlar om att patienten bör hållas informerad om att det finns en valmöjlighet. Som det är nu informeras inte ens tandläkare om detta i kunskapsdokumentet. Fullt användbara tandrötter dras ofta ut med motiveringen att prognosen är dålig. Alternativet att rädda tanden genom att använda effektiv antiseptisk metod erbjuds inte.

Slutsatsen är att det är andra intressen än patientens bästa som styr inom endodontin. SBU-gruppen hade regeringens uppdrag att undersöka evidensen för olika rotfyllningsmaterial, men valde att inte titta på metod där formaldehyd ingick. Två doktorsavhandlingar valdes bort med motiveringen att studierna var retrospektiva. Man frångick helt principen att använda bästa tillgängliga studier. Gruppen bestod huvudsakligen av personer med fast övertygelse om de egna metodernas överlägsenhet och välkänd motvilja mot formaldehyd. Som extern granskare anlitades endodontisten Dag Örstavik med samma övertygelse och med intresse i ett av honom lanserat rotfyllningsmaterial.

Användning av effektiva antiseptika vid rotbehandling motarbetas i vetenskapens namn. Av de tänder som drabbats av infektion i rotkanalen dras 4 av 5 ut i förtid. Antibiotika överanvänds och patienter utsätts för allvarliga hälsorisker helt i onödan. Var finns etiken?

Nils Norrsell

Ordförande i Svenska Endodontiska Sällskapet

Infektioner i rotfyllda tänder är vanliga. De kan sprida sig i kroppen och få allvarliga konsekvenser, särskilt om bakterierna är resistenta mot antibiotika. Därför är det viktigt att använda effektiva antiseptiska medel vid rotbehandling. Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har ett gemensamt ansvar för de rekommendationer som ges i det s k kunskapsdokumentet.

Tyvärr rekommenderar man samma ineffektiva antiseptika som användes för 50 år sedan. Att det finns effektiva antiseptika som bevisligen leder till en hög lyckandefrekvens låtsas man inte om. SBU har nödgats konstatera att gängse metoder saknar evidens men har undvikit att titta på alla de goda resultat som dokumenterats med paraformaldehydhaltigt rotfyllningsmedel.

Göra gott-principen borde innebära att använda så effektiva antiseptika att risken för kvarstående infektion minimeras. Därför är det oetiskt att avfärda en framgångsrik antiseptisk rotfyllningsmetod utan att ens kommentera de goda resultaten. Det är också oetiskt att förtiga tandläkares rätt och möjlighet att använda sådan väl beprövad metod och i stället ensidigt rekommendera metoder som saknar evidens.

Inte skada-principen innebär att man bör avstå från omotiverat risktagande. Några dygns antiseptisk verkan av en minimal dos formaldehyd i en rotkanal innebär ingen risk alls. Det inser man när man vet att ämnet finns naturligt i vårt blod, att det finns i vår föda och att kroppen tar hand om ev. överskott i blodet inom någon minut. Ett verkligt och omotiverat risktagande är att inte använda effektivast möjliga antiseptikum.

Autonomiprincipen handlar om att patienten bör hållas informerad om att det finns en valmöjlighet. Som det är nu informeras inte ens tandläkare om detta i kunskapsdokumentet. Fullt användbara tandrötter dras ofta ut med motiveringen att prognosen är dålig. Alternativet att rädda tanden genom att använda effektiv antiseptisk metod erbjuds inte.

Slutsatsen är att det är andra intressen än patientens bästa som styr inom endodontin. SBU-gruppen hade regeringens uppdrag att undersöka evidensen för olika rotfyllningsmaterial, men valde att inte titta på metod där formaldehyd ingick. Två doktorsavhandlingar valdes bort med motiveringen att studierna var retrospektiva. Man frångick helt principen att använda bästa tillgängliga studier. Gruppen bestod huvudsakligen av personer med fast övertygelse om de egna metodernas överlägsenhet och välkänd motvilja mot formaldehyd. Som extern granskare anlitades endodontisten Dag Örstavik med samma övertygelse och med intresse i ett av honom lanserat rotfyllningsmaterial.

Användning av effektiva antiseptika vid rotbehandling motarbetas i vetenskapens namn. Av de tänder som drabbats av infektion i rotkanalen dras 4 av 5 ut i förtid. Antibiotika överanvänds och patienter utsätts för allvarliga hälsorisker helt i onödan. Var finns etiken?

Nils Norrsell

Ordförande i Svenska Endodontiska Sällskapet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.