2015-01-22 06:00

2015-01-22 06:00

Nytt år med nya möjligheter

Debatt: Politik

Istället för satsningar och investeringar i fler arbeten valde riksdagen att under 2015 fortsätta bedriva den tidigare regeringens misslyckade politik, skriver Lars Mejern Larsson.

Efter ett turbulent politiskt avslut på 2014 tar vi nu nya tag för ett bättre Sverige. Förra onsdagen (14/1) hölls årets första partiledardebatt och det var tydligt vilka politiska alternativ som står mot varandra – en ansvarsfull och framtidsinriktad regering, mot en splittrad och tillbakablickande opposition.

Men början på 2015 har också visat prov på att det behövs en ny arbetsmarknads- och näringslivspolitik. Arbetslösheten ligger fortfarande på en bekymmersam hög nivå. I Värmland har framför allt östra Värmland drabbats hårt, nu senast Storfors som förlorade 78 arbetstillfällen. Att alliansens tillsammans med Sverigedemokraterna i december 2014 röstade igenom en borgerlig budget gör inte saken bättre. Istället för satsningar och investeringar i fler arbeten valde riksdagen att under 2015 fortsätta bedriva den tidigare regeringens misslyckade politik.

Närmare 400 000 svenskar saknar arbete och vi socialdemokrater kommer göra allt för att arbetslösheten ska minska. För bakom varje siffra finns en individ som lever i ovisshet, utanförskap och otrygghet. En effektiv arbetsmarknadspolitik handlar om fler olika saker som behöver prioriteras.

• Vårt mål är att ingen ska behöva vara arbetslös. Här behövs en ny politik för fler företagande och att unga kommer in på arbetsmarknaden. Därför har regeringen inlett ett samarbete för konkreta åtgärder med samhällets alla berörda parter. Det handlar om en bred mobilisering och samverkan mellan bland annat arbetsmarknadens parter, kommuner och landsting, det privata näringslivet och det civila samhällets organisationer.

• Sverige behöver få fart på byggande så att människor kan flytta och ta de jobb som finns. Vi vill även upprusta miljonprogrammen och bygga hyresrätter för att öka den geografiska flexibiliteten på arbetsmarknaden. Infrastrukturen behöver byggas ut och järnvägen måste bli mer tillförlitlig. Det behövs ansvarstagande och ett förstatligande av järnvägsunderhållet.

• I dag har företag fortfarande problem med att hitta kompetent arbetskraft att anställa. Vi socialdemokrater anser tillsammans med Miljöpartiet att det behövs stora satsningar på utbildning och framför allt bristyrkesutbildningar. I en föränderlig arbetsmarknad behövs ett livslångt lärande och möjligheter för så väl ung som gammal att förnya sin kompetens. Likaså behövs en ökad trygghet för de som står mellan två jobb. I dagsläget är allt färre med i a-kassan, samtidigt som ersättningen ligger på en mycket låg nivå. Det är inte försvarbart att människor, i exempelvis Storfors och Kristinehamn, vid uppsägning och mellan två jobb ska behöva sälja huset vid arbetslöshet. A-kassans nivåer måste höjas och tryggheten för vanliga människor öka.

Sverige behöver framtidsinriktade reformer för att skapa ett bättre liv för alla som bor i Sverige. Därför har den här regeringen ett reformprogram som säkrar det svenska löftet, och ger möjligheten till kunskap, trygghet och jämlikhet för alla. Istället för tidigare regering, vars största politiska åtgärd var att sänka skatten för lånade pengar, är en S-ledd regerings prioriteringar ett helt batteri av åtgärder för ett bättre Sverige och så att vi kan nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det innebär ett tydligt skifte i svensk politik. Vi är redo att ta sig an de utmaningar som Sverige står inför. Nu bygger vi ett samhälle som håller ihop. Nu äntligen börjar moderniseringen av Sverige!

Lars Mejern Larsson (S)

Riksdagsledamot

Efter ett turbulent politiskt avslut på 2014 tar vi nu nya tag för ett bättre Sverige. Förra onsdagen (14/1) hölls årets första partiledardebatt och det var tydligt vilka politiska alternativ som står mot varandra – en ansvarsfull och framtidsinriktad regering, mot en splittrad och tillbakablickande opposition.

Men början på 2015 har också visat prov på att det behövs en ny arbetsmarknads- och näringslivspolitik. Arbetslösheten ligger fortfarande på en bekymmersam hög nivå. I Värmland har framför allt östra Värmland drabbats hårt, nu senast Storfors som förlorade 78 arbetstillfällen. Att alliansens tillsammans med Sverigedemokraterna i december 2014 röstade igenom en borgerlig budget gör inte saken bättre. Istället för satsningar och investeringar i fler arbeten valde riksdagen att under 2015 fortsätta bedriva den tidigare regeringens misslyckade politik.

Närmare 400 000 svenskar saknar arbete och vi socialdemokrater kommer göra allt för att arbetslösheten ska minska. För bakom varje siffra finns en individ som lever i ovisshet, utanförskap och otrygghet. En effektiv arbetsmarknadspolitik handlar om fler olika saker som behöver prioriteras.

• Vårt mål är att ingen ska behöva vara arbetslös. Här behövs en ny politik för fler företagande och att unga kommer in på arbetsmarknaden. Därför har regeringen inlett ett samarbete för konkreta åtgärder med samhällets alla berörda parter. Det handlar om en bred mobilisering och samverkan mellan bland annat arbetsmarknadens parter, kommuner och landsting, det privata näringslivet och det civila samhällets organisationer.

• Sverige behöver få fart på byggande så att människor kan flytta och ta de jobb som finns. Vi vill även upprusta miljonprogrammen och bygga hyresrätter för att öka den geografiska flexibiliteten på arbetsmarknaden. Infrastrukturen behöver byggas ut och järnvägen måste bli mer tillförlitlig. Det behövs ansvarstagande och ett förstatligande av järnvägsunderhållet.

• I dag har företag fortfarande problem med att hitta kompetent arbetskraft att anställa. Vi socialdemokrater anser tillsammans med Miljöpartiet att det behövs stora satsningar på utbildning och framför allt bristyrkesutbildningar. I en föränderlig arbetsmarknad behövs ett livslångt lärande och möjligheter för så väl ung som gammal att förnya sin kompetens. Likaså behövs en ökad trygghet för de som står mellan två jobb. I dagsläget är allt färre med i a-kassan, samtidigt som ersättningen ligger på en mycket låg nivå. Det är inte försvarbart att människor, i exempelvis Storfors och Kristinehamn, vid uppsägning och mellan två jobb ska behöva sälja huset vid arbetslöshet. A-kassans nivåer måste höjas och tryggheten för vanliga människor öka.

Sverige behöver framtidsinriktade reformer för att skapa ett bättre liv för alla som bor i Sverige. Därför har den här regeringen ett reformprogram som säkrar det svenska löftet, och ger möjligheten till kunskap, trygghet och jämlikhet för alla. Istället för tidigare regering, vars största politiska åtgärd var att sänka skatten för lånade pengar, är en S-ledd regerings prioriteringar ett helt batteri av åtgärder för ett bättre Sverige och så att vi kan nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det innebär ett tydligt skifte i svensk politik. Vi är redo att ta sig an de utmaningar som Sverige står inför. Nu bygger vi ett samhälle som håller ihop. Nu äntligen börjar moderniseringen av Sverige!

Lars Mejern Larsson (S)

Riksdagsledamot

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.