2015-01-15 06:00

2015-01-20 22:46

Bristande skyddsnät hindrar nyföretagande

Debatt: Värmland

Nuvarande system känns som ett gigantiskt tankefel. Människor ska inte behöva känna sig tvingade att välja mellan ersättning från a-kassan eller att starta eget, skriver Thomas Goréus.

Värmland behöver fler företag och det måste bli enklare att starta företag. Det är två saker vi säkert alla kan vara överens om. Dessa nystartade företag kan sedan bidra till tillväxt och vår gemensamma välfärd. Men ett stort hinder för nyföretagandet som sällan tas upp är att det saknas tillräckligt socialt skyddsnät för de som vill starta företag.

En ny undersökning som Assistera låtit göra bland 500 småföretagare visar att det finns ett brett missnöje över det sociala skyddsnät som småföretagare får ta del av. Två av tre småföretagare är missnöjda med det offentligt finansierade sociala systemen som finns tillgängliga för företagare i dag. Småföretagarna anser dessutom att de måste prioriteras. När småföretagarna fick ranka vilka reformer som den nya regeringen borde ta tag i ansågs bara sänkta arbetsgivaravgifter vara högre prioriterat än förbättrade trygghetssystem för företagare.

Insikten om att dagens system står i vägen för nyföretagande borde vara en väckarklocka för svenska politiker. Konsekvenserna för bristerna i det sociala skyddsnätet gör det extra angeläget. Två av tre anger nämligen att förbättrade villkor när det gäller för arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringen och sjuklön skulle innebära att fler skulle ta steget att starta eget.

Den som går till nyföretagande riskerar att tappa stora delar av sitt inkomstskydd. De som startar eget utan inkomster från dag ett tappar nämligen den sjuklönegrundande inkomsten (SGI) vilket gör att företagaren får ut en minimal ersättning om denne blir sjuk, föder barn eller hamnar i arbetslöshet. Resultatet av det nuvarande systemet blir istället att många som vill starta eget stannar kvar i a-kassor till dess att samtliga dagar är förverkade. Först när ersättningen från a-kassan har utgått tar de steget. Nuvarande system känns som ett gigantiskt tankefel. Människor ska inte behöva känna sig tvingade att välja mellan ersättning från a-kassan eller att starta eget.

Hittills i år har drygt 1 100 nya företag registrerats i Värmland. Det är en uppgång med cirka fem procent jämfört med ifjol. Med ett bättre utformat system skulle fler känna sig manade att starta eget.

Vi ser hellre att a-kassan fryses under en bestämd tid för den som väljer att starta eget, exempelvis ett år, där individen kan gå tillbaka till sin a-kassa om företagsidén inte håller. Då elimineras en betydande del av risken, samtidigt som det inte kostar staten något extra.

Sveriges politiker, inte minst våra lokala företrädare, måste arbeta fram en mer attraktiv lösning för de som vill starta eget. Ett förbättrat trygghetssystem skulle bidra till detta. Fler entreprenörer och företag är livsviktigt för Värmlands och Sveriges framtida tillväxt.

Thomas Goréus

Vd, Assistera

Värmland behöver fler företag och det måste bli enklare att starta företag. Det är två saker vi säkert alla kan vara överens om. Dessa nystartade företag kan sedan bidra till tillväxt och vår gemensamma välfärd. Men ett stort hinder för nyföretagandet som sällan tas upp är att det saknas tillräckligt socialt skyddsnät för de som vill starta företag.

En ny undersökning som Assistera låtit göra bland 500 småföretagare visar att det finns ett brett missnöje över det sociala skyddsnät som småföretagare får ta del av. Två av tre småföretagare är missnöjda med det offentligt finansierade sociala systemen som finns tillgängliga för företagare i dag. Småföretagarna anser dessutom att de måste prioriteras. När småföretagarna fick ranka vilka reformer som den nya regeringen borde ta tag i ansågs bara sänkta arbetsgivaravgifter vara högre prioriterat än förbättrade trygghetssystem för företagare.

Insikten om att dagens system står i vägen för nyföretagande borde vara en väckarklocka för svenska politiker. Konsekvenserna för bristerna i det sociala skyddsnätet gör det extra angeläget. Två av tre anger nämligen att förbättrade villkor när det gäller för arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringen och sjuklön skulle innebära att fler skulle ta steget att starta eget.

Den som går till nyföretagande riskerar att tappa stora delar av sitt inkomstskydd. De som startar eget utan inkomster från dag ett tappar nämligen den sjuklönegrundande inkomsten (SGI) vilket gör att företagaren får ut en minimal ersättning om denne blir sjuk, föder barn eller hamnar i arbetslöshet. Resultatet av det nuvarande systemet blir istället att många som vill starta eget stannar kvar i a-kassor till dess att samtliga dagar är förverkade. Först när ersättningen från a-kassan har utgått tar de steget. Nuvarande system känns som ett gigantiskt tankefel. Människor ska inte behöva känna sig tvingade att välja mellan ersättning från a-kassan eller att starta eget.

Hittills i år har drygt 1 100 nya företag registrerats i Värmland. Det är en uppgång med cirka fem procent jämfört med ifjol. Med ett bättre utformat system skulle fler känna sig manade att starta eget.

Vi ser hellre att a-kassan fryses under en bestämd tid för den som väljer att starta eget, exempelvis ett år, där individen kan gå tillbaka till sin a-kassa om företagsidén inte håller. Då elimineras en betydande del av risken, samtidigt som det inte kostar staten något extra.

Sveriges politiker, inte minst våra lokala företrädare, måste arbeta fram en mer attraktiv lösning för de som vill starta eget. Ett förbättrat trygghetssystem skulle bidra till detta. Fler entreprenörer och företag är livsviktigt för Värmlands och Sveriges framtida tillväxt.

Thomas Goréus

Vd, Assistera

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.