2015-01-14 06:00

2015-01-20 22:41

Skogen ser inte ut som du tror

Debatt: Naturvård

Nya analyser från Skogsstyrelsen visar att naturvårdshänsynen i skogen är avsevärt mer omfattande än vad tidigare statistik visat. Sannolikt tar skogsägarna betydligt mer hänsyn än vad lagen kräver, skriver Gunnar Lindén.

En del miljöorganisationer vill ge bilden av att skogens naturvärden håller på att försvinna och att det därför krävs en ny skogslagsstiftning. Det är också ofta den bild som media förmedlar och som många stadsbor får av skogsbruket i Sverige. Men nya analyser från Skogsstyrelsen visar att naturvårdshänsynen i skogsbruket är större än man tidigare har vetat. Skogen ser inte ut som man trott. Något som politikerna måste beakta.

Med devisen ”Sverige ser inte längre ut som du tror” genomförde Naturskyddsföreningen för ett år sedan en påkostad reklamkampanj. Genom bilder på tillsynes milsvida hyggen nästan helt utan naturvårdshänsyn ville man väcka opinion för en ny och hårdare reglerad skogslagstiftning. Man gav en bild av att skogen, särskilt den gamla skogen, håller på att försvinna och att förutsättningarna för biologisk mångfald blir allt sämre.

Media blåser under Naturskyddsföreningens bild av skogsbruket genom att i huvudsak visa negativa bilder. Fakta som att familjeskogsbrukets hyggen i genomsnitt endast är runt tre hektar stora kommer sällan fram. Det präglar många människors syn på skogen i vårt allt mer urbaniserade land. Den negativa bilden av skogen får också genomslag i politiken. I regeringens nedröstade budgetproposition slog man fast att miljöhänsynen ska öka och att skogsvårdslagen därför behöver skärpas.

Men hade regeringen rätt underlag för sin bedömning? Nu visar det sig att mycket av kritiken mot skogsbruket saknade grund. Nya analyser från Skogsstyrelsen visar att naturvårdshänsynen i skogen är avsevärt mer omfattande än vad tidigare statistik visat. Sannolikt tar skogsägarna betydligt mer hänsyn än vad lagen kräver.

Att principen om frihet under ansvar varit effektiv för miljöarbetet visar också nya data från riksskogstaxeringen. God naturhänsyn tillsammans med frivilliga avsättningar har gjort att många av de skogstyper och strukturer som är viktiga för skogens växter och djur, är betydligt vanligare i dag än för tjugo år sedan, då grunden för dagens skogspolitik lades. Arealen gammal skog liksom mängden död ved har fördubblats på denna tid. Det är betydligt fler grova lövträd i skogarna idag och arealen äldre lövrik skog har mer än fördubblats. Tvärt emot den bild som ges i media blir förutsättningarna allt bättre för skogens biologiska mångfald.

Regeringen har nu fått kännedom om dessa nya uppgifter och om att naturvårdshänsynen är betydligt större än man trodde när man i budgetpropositionen slog fast att den behöver öka. Man får därför förmoda och hoppas att politikerna gör en ny bedömning utifrån den nya kunskapen, när man nu går in i en ny valrörelse.

Och Naturskyddsföreningen då? De hade i alla fall delvis rätt i sin reklamslogan – Skogen ser inte ut som du tror.

Gunnar Lindén

Naturvårdsexpert, LRF Skogsägarna

En del miljöorganisationer vill ge bilden av att skogens naturvärden håller på att försvinna och att det därför krävs en ny skogslagsstiftning. Det är också ofta den bild som media förmedlar och som många stadsbor får av skogsbruket i Sverige. Men nya analyser från Skogsstyrelsen visar att naturvårdshänsynen i skogsbruket är större än man tidigare har vetat. Skogen ser inte ut som man trott. Något som politikerna måste beakta.

Med devisen ”Sverige ser inte längre ut som du tror” genomförde Naturskyddsföreningen för ett år sedan en påkostad reklamkampanj. Genom bilder på tillsynes milsvida hyggen nästan helt utan naturvårdshänsyn ville man väcka opinion för en ny och hårdare reglerad skogslagstiftning. Man gav en bild av att skogen, särskilt den gamla skogen, håller på att försvinna och att förutsättningarna för biologisk mångfald blir allt sämre.

Media blåser under Naturskyddsföreningens bild av skogsbruket genom att i huvudsak visa negativa bilder. Fakta som att familjeskogsbrukets hyggen i genomsnitt endast är runt tre hektar stora kommer sällan fram. Det präglar många människors syn på skogen i vårt allt mer urbaniserade land. Den negativa bilden av skogen får också genomslag i politiken. I regeringens nedröstade budgetproposition slog man fast att miljöhänsynen ska öka och att skogsvårdslagen därför behöver skärpas.

Men hade regeringen rätt underlag för sin bedömning? Nu visar det sig att mycket av kritiken mot skogsbruket saknade grund. Nya analyser från Skogsstyrelsen visar att naturvårdshänsynen i skogen är avsevärt mer omfattande än vad tidigare statistik visat. Sannolikt tar skogsägarna betydligt mer hänsyn än vad lagen kräver.

Att principen om frihet under ansvar varit effektiv för miljöarbetet visar också nya data från riksskogstaxeringen. God naturhänsyn tillsammans med frivilliga avsättningar har gjort att många av de skogstyper och strukturer som är viktiga för skogens växter och djur, är betydligt vanligare i dag än för tjugo år sedan, då grunden för dagens skogspolitik lades. Arealen gammal skog liksom mängden död ved har fördubblats på denna tid. Det är betydligt fler grova lövträd i skogarna idag och arealen äldre lövrik skog har mer än fördubblats. Tvärt emot den bild som ges i media blir förutsättningarna allt bättre för skogens biologiska mångfald.

Regeringen har nu fått kännedom om dessa nya uppgifter och om att naturvårdshänsynen är betydligt större än man trodde när man i budgetpropositionen slog fast att den behöver öka. Man får därför förmoda och hoppas att politikerna gör en ny bedömning utifrån den nya kunskapen, när man nu går in i en ny valrörelse.

Och Naturskyddsföreningen då? De hade i alla fall delvis rätt i sin reklamslogan – Skogen ser inte ut som du tror.

Gunnar Lindén

Naturvårdsexpert, LRF Skogsägarna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.