2015-01-09 06:00

2015-01-20 23:14

Stoppa licensjakten på varg

Debatt: Rovdjur

Då föräldrar skjuts i en familj så blir valparna kvar och ska då på egen hand jaga föda, vilket innebär att de kommer att söka sig till lätta byten, som ofta är dåligt inhägnade får som finns på många håll i hela landet, skriver Mathias Lundvik.

Licens jakten är redan genomförd och ska därför inte beviljas och genomföras. Nivån på antalet vargar som vi ska ha i Sverige enligt Sveriges riksdag är lägst 270 stycken. Det antalet har vi i dag!

Enligt Naturvårdsverket så fanns det vintern 2013/2014 cirka 370 vargar efter inventering som gjorts. Efter den siffran kom så har cirka 90 vargar dödats under skyddsjakt, §28, tjuvjakt och olyckor under det senaste året. Cirka 50 vargar har dödats under skyddsjakter, cirka 30 vargar dödas varje år under tjuvjakt plus ett mörkertal som man inte vet om, upp till 10 vargar har skjutits under så kallad §28 samt några få vargar har dödats i olika trafikolyckor m m.

Med dessa siffror så finns det inga vargar kvar att jaga i en licensjakt. Tillsammans med årets licensjakt så kommer det att under ett års tid ha dödats cirka 125 stycken vargar. Vilket innebär att antalet varg kommer vara under riksdagens beslut på lägsta nivå varg. Utan licensjakten så kommer antalet varg alltså ligga på bara några individer över den nivån. Samt att under kommande 2015 så kommer det skjutas än fler vargar i olika skyddsjakter än under 2014.

Licensjakten ger också mer problem för tamboskapsägare och landsbygd. Vargar lever i flockar/familjegrupper och det är i regel endast alfaparet i gruppen som föder ungar trots att det kan finnas andra könsmogna individer i flocken. Då licensjakten kommer splittra flockar så kommer könsmogna individer att bilda nya par och skaffa egna valpar.

Då vargflockar splittras, strukturer i flockar störs p g a dödade föräldrar och äldre individer och nya unga familjer bildas så ökar problemen med vargattacker på tamboskap och oskygga unga vargar som söker sig närmare samhällen på sin jakt efter mat. Då föräldrar skjuts i en familj så blir valparna kvar och ska då på egen hand jaga föda, vilket innebär att de kommer att söka sig till lätta byten, som ofta är dåligt inhägnade får som finns på många håll i hela landet. De unga hungriga valparna har heller ingen rädsla för människor som äldre vargar har, utan kommer uppträda oskyggt i närheten av samhällen. Unga vargar saknar den erfarenhet som de äldre vargarna har. Bortfall av föräldrar leder till lidande och ökar dödligheten bland valparna.

2014 beviljades och bedrevs cirka 50 skyddsjakter bl a p g a att varg angripit tamboskap och befunnit sig för nära samhällen. Efter årets licensjakt då flockar skjutits sönder, valpar förlorat sina föräldrar m m, så kommer fler skyddsjakter bedrivas eftersom det kommer ske fler angrepp på tamboskap och fler unga vargar kommer söka sig närmare samhällen i sin jakt på föda. Varför skapa mer problem än det man redan tycker att vargen ställer till med i dag? Licensjakten kommer inte underlätta för vare sig varg, jägare eller tamboskaps uppfödare m fl.

Eftersom antalet varg i dag ligger knappt över riksdagens beslut så ska man istället för licensjakt få tamboskapsägarna att se över och säkra sina befintliga stängsel samt att öka bidragen för rovdjursavvisande stängsel, för att då minska vargangreppen avsevärt och få till mer acceptans mellan varg och människa.

Mathias Lundvik

Vice ordförande, Wolves in Scandinavia

Licens jakten är redan genomförd och ska därför inte beviljas och genomföras. Nivån på antalet vargar som vi ska ha i Sverige enligt Sveriges riksdag är lägst 270 stycken. Det antalet har vi i dag!

Enligt Naturvårdsverket så fanns det vintern 2013/2014 cirka 370 vargar efter inventering som gjorts. Efter den siffran kom så har cirka 90 vargar dödats under skyddsjakt, §28, tjuvjakt och olyckor under det senaste året. Cirka 50 vargar har dödats under skyddsjakter, cirka 30 vargar dödas varje år under tjuvjakt plus ett mörkertal som man inte vet om, upp till 10 vargar har skjutits under så kallad §28 samt några få vargar har dödats i olika trafikolyckor m m.

Med dessa siffror så finns det inga vargar kvar att jaga i en licensjakt. Tillsammans med årets licensjakt så kommer det att under ett års tid ha dödats cirka 125 stycken vargar. Vilket innebär att antalet varg kommer vara under riksdagens beslut på lägsta nivå varg. Utan licensjakten så kommer antalet varg alltså ligga på bara några individer över den nivån. Samt att under kommande 2015 så kommer det skjutas än fler vargar i olika skyddsjakter än under 2014.

Licensjakten ger också mer problem för tamboskapsägare och landsbygd. Vargar lever i flockar/familjegrupper och det är i regel endast alfaparet i gruppen som föder ungar trots att det kan finnas andra könsmogna individer i flocken. Då licensjakten kommer splittra flockar så kommer könsmogna individer att bilda nya par och skaffa egna valpar.

Då vargflockar splittras, strukturer i flockar störs p g a dödade föräldrar och äldre individer och nya unga familjer bildas så ökar problemen med vargattacker på tamboskap och oskygga unga vargar som söker sig närmare samhällen på sin jakt efter mat. Då föräldrar skjuts i en familj så blir valparna kvar och ska då på egen hand jaga föda, vilket innebär att de kommer att söka sig till lätta byten, som ofta är dåligt inhägnade får som finns på många håll i hela landet. De unga hungriga valparna har heller ingen rädsla för människor som äldre vargar har, utan kommer uppträda oskyggt i närheten av samhällen. Unga vargar saknar den erfarenhet som de äldre vargarna har. Bortfall av föräldrar leder till lidande och ökar dödligheten bland valparna.

2014 beviljades och bedrevs cirka 50 skyddsjakter bl a p g a att varg angripit tamboskap och befunnit sig för nära samhällen. Efter årets licensjakt då flockar skjutits sönder, valpar förlorat sina föräldrar m m, så kommer fler skyddsjakter bedrivas eftersom det kommer ske fler angrepp på tamboskap och fler unga vargar kommer söka sig närmare samhällen i sin jakt på föda. Varför skapa mer problem än det man redan tycker att vargen ställer till med i dag? Licensjakten kommer inte underlätta för vare sig varg, jägare eller tamboskaps uppfödare m fl.

Eftersom antalet varg i dag ligger knappt över riksdagens beslut så ska man istället för licensjakt få tamboskapsägarna att se över och säkra sina befintliga stängsel samt att öka bidragen för rovdjursavvisande stängsel, för att då minska vargangreppen avsevärt och få till mer acceptans mellan varg och människa.

Mathias Lundvik

Vice ordförande, Wolves in Scandinavia

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.