2015-01-07 06:00

2015-01-20 22:45

Måste vara hållbar över tid

Debatt: Skogspolitik

Det är dags för ett uppvaknande. Sverige behöver en ny blocköverskridande uppgörelse som tryggar skogspolitik för både produktion och miljö, skriver Karin Perers.

Det nya året är här. Politikerna behöver samla sig till en skogspolitik som sträcker sig över blockgränsen. Skogen är en av Sveriges viktigaste resurser. Vidsträckta skogar bidrar redan nu med timmer, massaved, biobränsle och underbara naturupplevelser för enskilda personer och växande ekoturism. I handeln med andra länder är skogen Sveriges trumfkort med 125 miljarder kr i exportnetto varje år. Vid omställningen till det biobaserade samhället kan skogen spela en huvudroll.

Skogspolitiken måste hålla i många år. Samma träd vårdas och hanteras av tre-fyra generationer skogsägare. Förändringar i brukande och naturhänsyn i dag kan på allvar avläsas först om några årtionden. För tjugo år sedan samlade sig riksdagen till en skogsvårdslag, där produktion och miljö är lika starka mål. Vid utvärdering tio år senare bekräftade politikerna att lagen ska ligga fast. Inför valet i höstas lyfte Socialdemokraterna fram skogen som Sveriges gröna guld och i snarlika ordalag uppmärksammade allianspartierna skogen. Men Miljöpartiet i regeringen sänder andra signaler: Reservatsbildningar och klåfingrig detaljreglering går före produktion.

Det är dags för ett uppvaknande. Sverige behöver en ny blocköverskridande uppgörelse som tryggar skogspolitik för både produktion och miljö. Vid omställningen till det biobaserade samhället är det just skogsproduktionen som är nyckeln. Träbyggande ger hög kvalitet till hus och miljöer. Material, skapade av trädets minsta beståndsdelar, förnyar nu textilierna och kan bli starka former som ersätter oljebaserad plast. På energiområdet är utvecklingen löftesrik när det gäller både fordonsbränslen och elproduktion baserade på skogsråvara.

En blocköverskridande överenskommelse måste därför tydliggöra att skogspolitikens två mål om produktion och miljö båda behövs för att miljöanpassning ska kunna ske. Produktionsmålet leder till innovationer och produkter så att företag, offentliga aktörer och enskilda konsumenter kan välja miljösmart. Nyorientering med fler grenar på skogsindustrin skapar nya arbeten och förnyad framtidstro runt om i landet – och Sverige kan fortsätta att vara världsledande i internationell skogsnäring. Export av ekologiskt burna produkter till skogfattiga regioner i världen är på en och samma gång solidariskt och nationalekonomiskt gynnsamt.

Miljömålet med ansvar för biologisk mångfald och skyddsvärd natur har värde i sig. All växande skog bidrar till bättre klimat – och till skönhet och äventyr för oss människor. Djärva och framsynta politiker presenterar skogen som en del av lösningen när Sverige – och världen – på allvar måste styra samhället till samklang med naturen. Vi i skogsnäringen är beredda att medverka. Nu väntar vi på besked från våra politiker.

Karin Perers

Mellanskogs ordförande

Det nya året är här. Politikerna behöver samla sig till en skogspolitik som sträcker sig över blockgränsen. Skogen är en av Sveriges viktigaste resurser. Vidsträckta skogar bidrar redan nu med timmer, massaved, biobränsle och underbara naturupplevelser för enskilda personer och växande ekoturism. I handeln med andra länder är skogen Sveriges trumfkort med 125 miljarder kr i exportnetto varje år. Vid omställningen till det biobaserade samhället kan skogen spela en huvudroll.

Skogspolitiken måste hålla i många år. Samma träd vårdas och hanteras av tre-fyra generationer skogsägare. Förändringar i brukande och naturhänsyn i dag kan på allvar avläsas först om några årtionden. För tjugo år sedan samlade sig riksdagen till en skogsvårdslag, där produktion och miljö är lika starka mål. Vid utvärdering tio år senare bekräftade politikerna att lagen ska ligga fast. Inför valet i höstas lyfte Socialdemokraterna fram skogen som Sveriges gröna guld och i snarlika ordalag uppmärksammade allianspartierna skogen. Men Miljöpartiet i regeringen sänder andra signaler: Reservatsbildningar och klåfingrig detaljreglering går före produktion.

Det är dags för ett uppvaknande. Sverige behöver en ny blocköverskridande uppgörelse som tryggar skogspolitik för både produktion och miljö. Vid omställningen till det biobaserade samhället är det just skogsproduktionen som är nyckeln. Träbyggande ger hög kvalitet till hus och miljöer. Material, skapade av trädets minsta beståndsdelar, förnyar nu textilierna och kan bli starka former som ersätter oljebaserad plast. På energiområdet är utvecklingen löftesrik när det gäller både fordonsbränslen och elproduktion baserade på skogsråvara.

En blocköverskridande överenskommelse måste därför tydliggöra att skogspolitikens två mål om produktion och miljö båda behövs för att miljöanpassning ska kunna ske. Produktionsmålet leder till innovationer och produkter så att företag, offentliga aktörer och enskilda konsumenter kan välja miljösmart. Nyorientering med fler grenar på skogsindustrin skapar nya arbeten och förnyad framtidstro runt om i landet – och Sverige kan fortsätta att vara världsledande i internationell skogsnäring. Export av ekologiskt burna produkter till skogfattiga regioner i världen är på en och samma gång solidariskt och nationalekonomiskt gynnsamt.

Miljömålet med ansvar för biologisk mångfald och skyddsvärd natur har värde i sig. All växande skog bidrar till bättre klimat – och till skönhet och äventyr för oss människor. Djärva och framsynta politiker presenterar skogen som en del av lösningen när Sverige – och världen – på allvar måste styra samhället till samklang med naturen. Vi i skogsnäringen är beredda att medverka. Nu väntar vi på besked från våra politiker.

Karin Perers

Mellanskogs ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.