2014-12-31 06:00

2015-01-20 22:45

Med nytt år kommer det nya möjligheter

Debatt: Företagsamheten

Se våra förslag som ambitioner för ett bättre företagande i hela landet med god tillväxt och medel till vård, skola och omsorg som resultat, skriver Elisabeth Thand Ringqvist och Anna Hedberg med flera.

Snart ringer nyårsklockorna ut det gamla året. In kommer ett nytt år fyllt av nya möjligheter. Vi vet sedan länge att fyra av fem jobb skapats i småföretagen. Tillsammans kan vi skapa många fler om politikerna bara vill och myndigheterna hjälper till att tillämpa regelverket på ett pragmatiskt sätt utifrån företagarens verklighet. Därför vi vill skänka möjligheter till våra politiker att förbättra och göra gott för småföretagen genom att avge nyårslöften för 2015. Eller se våra förslag som ambitioner för ett bättre företagande i hela landet med god tillväxt och medel till vård, skola och omsorg som resultat:

• Gör det billigare att anställa

Sänk arbetsgivaravgifterna och inför Företagarnas föreslagna arbetsgivaravdrag för lönesummor upp till 3,2 miljoner kronor, vilket motsvarar företag med ungefär 10 anställda. Städa undan den allmänna löneavgiften helt – den är enbart en ren skatt på sysselsättning. Den tunga och orättvisa bördan som företagens tvåveckors sjuklöneansvar innebär borde också lyftas bort.

• Riv hindren för tillväxt

Det offentliga är bäst på förvaltning inom kommuner och myndigheter. Företagare är proffs på just sin bransch. Våga därför införa Lov i alla kommuner. Det öppnar upp för nya branscher och nya företagare att etablera sin verksamhet. Sätt absolut stopp för osund konkurrens från offentlig sektor och låt istället företagaren som är proffs få bidra med kunskap, produkter och tjänster. Underlätta för småföretag att göra fler affärer genom ett sundare förhållningssätt och låt inte snålheten bedra visheten inom offentlig upphandling.

• Förbättra tillgången till kompetens

Matchningen mellan utbud av jobb och efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden måste fortsätta. Stärk också lärlingsutbildningen och se till att näringsliv och skola går hand i hand för att människor utbildas till rätt saker och det som företagen har behov av.

• Ge företagare en tryggare social situation

Utgångspunkten för dagens trygghetssystem är att vara anställd, oavsett vilket försäkringssystem man granskar. Det gör det svårare att bedöma rätt ersättning och tillämpa regler för personer som är företagare. Anpassa därför systemen till alla oavsett var man verkar.

Förenkla reglerna! Fortsätt förenkla och tänk på att devisen litet är vackert även passar inom svensk lagstiftning.

Så Gott Nytt 2015 med förhoppning om att vi tillsammans kan skapa tillväxt i hela Sverige.

Elisabeth Thand Ringqvist

Vd, Företagarna

Anna Hedberg

Regionchef, Värmland

Ingela Lekfalk

Regionchef, Norrbotten

Torbjörn Halvardsson

Regionchef, Västerbotten

Thomas Byström

Regionchef, Västernorrland

Anette Tandberg

Regionchef, Jämtland Härjedalen

Thomas Wanke

Regionchef, Gävleborg

Lisbeth Hedin-Sahlin och Sohrab Fadai

Regionchefer, Dalarna

Kaisa Edenvik

Regionchef, Örebro

Peter Germer

Regionchef, Mälardalen

Emma Tonnes

Regionchef, Stockholms län

Frida Boklund

Regionchef, Östergötland och Jönköping

Maria Derner

Regionchef, Västra Götaland

Marie Axtelius

Regionchef, Halland

Christoffer Lewinowitz

Regionchef, Kalmar och Kronoberg

Magnus N:son Engelbäck

Regionchef, Syd

Snart ringer nyårsklockorna ut det gamla året. In kommer ett nytt år fyllt av nya möjligheter. Vi vet sedan länge att fyra av fem jobb skapats i småföretagen. Tillsammans kan vi skapa många fler om politikerna bara vill och myndigheterna hjälper till att tillämpa regelverket på ett pragmatiskt sätt utifrån företagarens verklighet. Därför vi vill skänka möjligheter till våra politiker att förbättra och göra gott för småföretagen genom att avge nyårslöften för 2015. Eller se våra förslag som ambitioner för ett bättre företagande i hela landet med god tillväxt och medel till vård, skola och omsorg som resultat:

• Gör det billigare att anställa

Sänk arbetsgivaravgifterna och inför Företagarnas föreslagna arbetsgivaravdrag för lönesummor upp till 3,2 miljoner kronor, vilket motsvarar företag med ungefär 10 anställda. Städa undan den allmänna löneavgiften helt – den är enbart en ren skatt på sysselsättning. Den tunga och orättvisa bördan som företagens tvåveckors sjuklöneansvar innebär borde också lyftas bort.

• Riv hindren för tillväxt

Det offentliga är bäst på förvaltning inom kommuner och myndigheter. Företagare är proffs på just sin bransch. Våga därför införa Lov i alla kommuner. Det öppnar upp för nya branscher och nya företagare att etablera sin verksamhet. Sätt absolut stopp för osund konkurrens från offentlig sektor och låt istället företagaren som är proffs få bidra med kunskap, produkter och tjänster. Underlätta för småföretag att göra fler affärer genom ett sundare förhållningssätt och låt inte snålheten bedra visheten inom offentlig upphandling.

• Förbättra tillgången till kompetens

Matchningen mellan utbud av jobb och efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden måste fortsätta. Stärk också lärlingsutbildningen och se till att näringsliv och skola går hand i hand för att människor utbildas till rätt saker och det som företagen har behov av.

• Ge företagare en tryggare social situation

Utgångspunkten för dagens trygghetssystem är att vara anställd, oavsett vilket försäkringssystem man granskar. Det gör det svårare att bedöma rätt ersättning och tillämpa regler för personer som är företagare. Anpassa därför systemen till alla oavsett var man verkar.

Förenkla reglerna! Fortsätt förenkla och tänk på att devisen litet är vackert även passar inom svensk lagstiftning.

Så Gott Nytt 2015 med förhoppning om att vi tillsammans kan skapa tillväxt i hela Sverige.

Elisabeth Thand Ringqvist

Vd, Företagarna

Anna Hedberg

Regionchef, Värmland

Ingela Lekfalk

Regionchef, Norrbotten

Torbjörn Halvardsson

Regionchef, Västerbotten

Thomas Byström

Regionchef, Västernorrland

Anette Tandberg

Regionchef, Jämtland Härjedalen

Thomas Wanke

Regionchef, Gävleborg

Lisbeth Hedin-Sahlin och Sohrab Fadai

Regionchefer, Dalarna

Kaisa Edenvik

Regionchef, Örebro

Peter Germer

Regionchef, Mälardalen

Emma Tonnes

Regionchef, Stockholms län

Frida Boklund

Regionchef, Östergötland och Jönköping

Maria Derner

Regionchef, Västra Götaland

Marie Axtelius

Regionchef, Halland

Christoffer Lewinowitz

Regionchef, Kalmar och Kronoberg

Magnus N:son Engelbäck

Regionchef, Syd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.