2014-12-27 06:00

2015-01-20 22:45

Närhet, tillgänglighet och kvalitet i vården

Debatt: Värmlandssamverkan

Nu arbetar vi vidare för att öka möjligheten att snabbt få tid och komma fram på telefon. Det ska vara enkelt att söka vård. Du ska kunna vara trygg med att komma fram och få hjälp, skriver företrädare för den styrande Värmlandssamverkan.

Vad är viktigast inom hälso- och sjukvård för befolkningen? Många skulle nog svara tillgänglighet, att kunna komma fram på telefon och att få en tid när man behöver det. Närhet till sin vårdcentral och att det finns mer avancerad sjukvård inom rimligt avstånd är en annan viktig fråga. De allra flesta som får vård i landstinget i Värmland upplever att de får ett bra omhändertagande och en vård av hög kvalitet, och det är något vi kommer arbeta för att bevara och utveckla. Vi är nämligen övertygade om att hög kvalitet ger mer vård för pengarna.

Nu arbetar vi vidare för att öka möjligheten att snabbt få tid och komma fram på telefon. Det ska vara enkelt att söka vård. Du ska kunna vara trygg med att komma fram och få hjälp. Vi ger patienterna större möjlighet att påverka när de vill komma. Ett exempel på detta är att den som är listad på Vårdcentralen Gripen numera kan boka läkartid på webben. Gripen är bland de första i Sverige att erbjuda detta. Faller det väl ut är tanken att alla vårdcentraler i länet ska kunna erbjuda detta.

E-hälsa är ett framgångskoncept och vi har sett goda exempel från bland annat Västerbotten läns landsting. Med e-hälsa menas att vi ska ta vara på och använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla vården. Alla ska erbjudas hög tillgänglighet. Vi vill förbättra detta och utveckla vården på våra tre sjukhus i Karlstad, Arvika och Torsby samt behålla vårdcentraler i hela länet. Vården ska också vara tillgänglig via telefon och genom personlig kontakt. Det är viktigt att information om landstingets verksamheter och andra vårdgivare är lättillgänglig.

Den vård värmlänningarna behöver ofta ska finnas nära. Landstinget har öppnat två distriktssköterskemottagningar och vi ska fortsätta arbeta i den riktningen. Möjligheten att använda mobila enheter bör prövas inom flera verksamheter. Fler vårdplatser kommer att öppnas i Värmland för att avlasta trycket på de som redan finns.

Landstinget i Värmland tar ett aktivt ansvar för att utveckla hälso- och sjukvården. Det handlar om att förbättra redovisning av vårdens resultat, folkhälsoarbete och insatser för hälsa och mot sjukdomar. Kunskapen och engagemanget hos patient-, anhörig- och frivilligorganisationerna och ska vi ta vara på och dessutom fördjupa samarbetet. Ett konkret exempel inom området utveckling är beslutet om ett bredare utbud av behandlingsmetoder inom grön rehabilitering och gestaltande terapier.

Landstinget har länge varit en organisation med fokus på ekonomi. Arbetet med att ställa om från att fokusera på ekonomi till att sätta kvalitet i främsta rummet tar tid, och landstinget i Värmland är på god väg!

Värmlandssamverkan

Fredrik Larsson (M)

Jane Larsson (C)

Marianne Utterdahl (SIV)

Jesper Johansson (MP)

Elisabeth Kihlström (KD)

Gert Ohlsson (FP)

Vad är viktigast inom hälso- och sjukvård för befolkningen? Många skulle nog svara tillgänglighet, att kunna komma fram på telefon och att få en tid när man behöver det. Närhet till sin vårdcentral och att det finns mer avancerad sjukvård inom rimligt avstånd är en annan viktig fråga. De allra flesta som får vård i landstinget i Värmland upplever att de får ett bra omhändertagande och en vård av hög kvalitet, och det är något vi kommer arbeta för att bevara och utveckla. Vi är nämligen övertygade om att hög kvalitet ger mer vård för pengarna.

Nu arbetar vi vidare för att öka möjligheten att snabbt få tid och komma fram på telefon. Det ska vara enkelt att söka vård. Du ska kunna vara trygg med att komma fram och få hjälp. Vi ger patienterna större möjlighet att påverka när de vill komma. Ett exempel på detta är att den som är listad på Vårdcentralen Gripen numera kan boka läkartid på webben. Gripen är bland de första i Sverige att erbjuda detta. Faller det väl ut är tanken att alla vårdcentraler i länet ska kunna erbjuda detta.

E-hälsa är ett framgångskoncept och vi har sett goda exempel från bland annat Västerbotten läns landsting. Med e-hälsa menas att vi ska ta vara på och använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla vården. Alla ska erbjudas hög tillgänglighet. Vi vill förbättra detta och utveckla vården på våra tre sjukhus i Karlstad, Arvika och Torsby samt behålla vårdcentraler i hela länet. Vården ska också vara tillgänglig via telefon och genom personlig kontakt. Det är viktigt att information om landstingets verksamheter och andra vårdgivare är lättillgänglig.

Den vård värmlänningarna behöver ofta ska finnas nära. Landstinget har öppnat två distriktssköterskemottagningar och vi ska fortsätta arbeta i den riktningen. Möjligheten att använda mobila enheter bör prövas inom flera verksamheter. Fler vårdplatser kommer att öppnas i Värmland för att avlasta trycket på de som redan finns.

Landstinget i Värmland tar ett aktivt ansvar för att utveckla hälso- och sjukvården. Det handlar om att förbättra redovisning av vårdens resultat, folkhälsoarbete och insatser för hälsa och mot sjukdomar. Kunskapen och engagemanget hos patient-, anhörig- och frivilligorganisationerna och ska vi ta vara på och dessutom fördjupa samarbetet. Ett konkret exempel inom området utveckling är beslutet om ett bredare utbud av behandlingsmetoder inom grön rehabilitering och gestaltande terapier.

Landstinget har länge varit en organisation med fokus på ekonomi. Arbetet med att ställa om från att fokusera på ekonomi till att sätta kvalitet i främsta rummet tar tid, och landstinget i Värmland är på god väg!

Värmlandssamverkan

Fredrik Larsson (M)

Jane Larsson (C)

Marianne Utterdahl (SIV)

Jesper Johansson (MP)

Elisabeth Kihlström (KD)

Gert Ohlsson (FP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.