2014-12-24 06:00

2015-01-20 22:39

Alla kommuner bör följa upp snöröjning

Debatt: Värmland

I Värmlands län prioriterar samtliga 14 granskade kommuner gång- och cykelvägar högre eller lika högt som bilvägar. Nio kommuner prioriterar gång- och cykelvägar högre än bilvägar och dessa förtjänar en särskild eloge, skriver Lars Strömgren och Jonatan Arenius.

Nu är vintern här och med snö och halka följer debatt om underhållet på våra vägar. Till stor glädje för alla de som använder gång- och cykelvägar visar en ny undersökning att 9 av 14 undersökta kommuner i länet prioriterar dessa högre än bilvägar. Samtidigt följer få kommuner upp plogningen på ett tillförlitligt sätt. De som har svårt att röra sig eller använder cykel riskerar därför att möta hinder i vinter. Kommunerna i länet bör prioritera att kontrollera genomförd plogning av gång- och cykelvägar.

Snörika vintrar innebär inte bara lek och glädje, de skapar också hinder för framkomlighet i trafiken. Stora grupper som sällan uppmärksammas när det handlar om problem med snöröjning och halkbekämpning är alla de som använder gång- och cykelvägar.

Drygt en miljon människor i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. För denna grupp betyder snön och halkan ofta begränsad framkomlighet och risk för isolering i hemmet. Att komma iväg till fritidsaktiviteter eller göra sina dagliga inköp kan bli en stor utmaning. En annan stor grupp som drabbas av bristande vinterunderhåll är cyklister. Intresset för att använda cykeln som transportmedel har ökat och tio procent av svenskarnas huvudresor sker med cykel. Hur gång- och cykelvägar underhålls berör alltså stora grupper i samhället, även bilister då gångare och cyklister tvingas ut i bilarnas körfält när snöröjningen av gång- och cykelvägar brister.

En ny undersökning, där 230 kommuner ingår, som tagits fram i samarbete mellan Cykelfrämjandet och omsorgsföretaget Humana visar att 44 procent av de granskade kommunerna snöröjer gång- och cykelvägar före bilvägar. Det är en förbättring mot tidigare år. I Värmlands län prioriterar samtliga 14 granskade kommuner gång- och cykelvägar högre eller lika högt som bilvägar. Nio kommuner prioriterar gång- och cykelvägar högre än bilvägar och dessa förtjänar en särskild eloge.

Samtidigt pekar studien på att många kommuner i landet brister i att följa upp att gång- och cykelvägar snöröjs på ett bra och effektivt sätt. Elva procent uppger att ingen uppföljning sker alls och endast 37 procent använder GPS för att kontrollera att plogning verkligen skett. Detta kan innebära att brister i snöröjningen inte uppmärksammas tillräckligt snabbt. Studien visar också att många kommuner inte undersöker hur många som cyklar på vintern, något som kan leda till att viktiga satsningar på cykelvägar uteblir.

Att satsa på röjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor i kommunerna i Värmland handlar inte om att särskilt gynna enskilda trafikslag eller grupper. Istället är det en viktig insats för miljön, för människors hälsa och något som ger alla människor möjligheten till ett bra liv.

Inför vintern hoppas vi att framsynta kommunpolitiker väljer att sätta de som går, cyklar eller använder hjälpmedel för att ta sig fram i första rummet. Genom att följa upp att plogning och halkbekämpning sker på ett effektivt sätt kan fler utnyttja gång- och cykelvägar.

Lars Strömgren

Ordförande för Cykelfrämjandets riksorganisation

Jonatan Arenius

Tillgänglighetsansvarig på Humana

Nu är vintern här och med snö och halka följer debatt om underhållet på våra vägar. Till stor glädje för alla de som använder gång- och cykelvägar visar en ny undersökning att 9 av 14 undersökta kommuner i länet prioriterar dessa högre än bilvägar. Samtidigt följer få kommuner upp plogningen på ett tillförlitligt sätt. De som har svårt att röra sig eller använder cykel riskerar därför att möta hinder i vinter. Kommunerna i länet bör prioritera att kontrollera genomförd plogning av gång- och cykelvägar.

Snörika vintrar innebär inte bara lek och glädje, de skapar också hinder för framkomlighet i trafiken. Stora grupper som sällan uppmärksammas när det handlar om problem med snöröjning och halkbekämpning är alla de som använder gång- och cykelvägar.

Drygt en miljon människor i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. För denna grupp betyder snön och halkan ofta begränsad framkomlighet och risk för isolering i hemmet. Att komma iväg till fritidsaktiviteter eller göra sina dagliga inköp kan bli en stor utmaning. En annan stor grupp som drabbas av bristande vinterunderhåll är cyklister. Intresset för att använda cykeln som transportmedel har ökat och tio procent av svenskarnas huvudresor sker med cykel. Hur gång- och cykelvägar underhålls berör alltså stora grupper i samhället, även bilister då gångare och cyklister tvingas ut i bilarnas körfält när snöröjningen av gång- och cykelvägar brister.

En ny undersökning, där 230 kommuner ingår, som tagits fram i samarbete mellan Cykelfrämjandet och omsorgsföretaget Humana visar att 44 procent av de granskade kommunerna snöröjer gång- och cykelvägar före bilvägar. Det är en förbättring mot tidigare år. I Värmlands län prioriterar samtliga 14 granskade kommuner gång- och cykelvägar högre eller lika högt som bilvägar. Nio kommuner prioriterar gång- och cykelvägar högre än bilvägar och dessa förtjänar en särskild eloge.

Samtidigt pekar studien på att många kommuner i landet brister i att följa upp att gång- och cykelvägar snöröjs på ett bra och effektivt sätt. Elva procent uppger att ingen uppföljning sker alls och endast 37 procent använder GPS för att kontrollera att plogning verkligen skett. Detta kan innebära att brister i snöröjningen inte uppmärksammas tillräckligt snabbt. Studien visar också att många kommuner inte undersöker hur många som cyklar på vintern, något som kan leda till att viktiga satsningar på cykelvägar uteblir.

Att satsa på röjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor i kommunerna i Värmland handlar inte om att särskilt gynna enskilda trafikslag eller grupper. Istället är det en viktig insats för miljön, för människors hälsa och något som ger alla människor möjligheten till ett bra liv.

Inför vintern hoppas vi att framsynta kommunpolitiker väljer att sätta de som går, cyklar eller använder hjälpmedel för att ta sig fram i första rummet. Genom att följa upp att plogning och halkbekämpning sker på ett effektivt sätt kan fler utnyttja gång- och cykelvägar.

Lars Strömgren

Ordförande för Cykelfrämjandets riksorganisation

Jonatan Arenius

Tillgänglighetsansvarig på Humana

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.