2014-12-12 06:00

2015-01-20 22:44

Slussar och bro ger svallvågor för Värmland

DEBATT: Vänersjöfarten

Beslutet om både slussar och brohöjd påverkar givetvis de stora aktörerna negativt i första ledet, men kommer även att ge svallvågor för de små jobbskaparna runt Vänern och deras andra leverantörer och/eller kunder, skriver Thomas Broström, Svenerik Eriksson, Jan Karlsson och Anna Hedberg.

Vi har i media kunnat följa turerna kring den nya Götaälvsbron i Göteborg, planerad med väsentligt lägre brohöjd än dagens. Ytterligare ett faktum är att slussarna i Trollhättan i dag är slitna och beräknas vara uttjänta år 2030.

Debatten hittills har fokuserats på sjöfartens eller de stora företagens behov, antal broöppningar per dag etc, men vi saknar även de små företagens perspektiv. Många av våra medlemsföretag är i dag underleverantörer till de stora, mottagare av gods eller transportörer. Beslutet om både slussar och brohöjd påverkar givetvis de stora aktörerna negativt i första ledet, men kommer även att ge svallvågor för de små jobbskaparna runt Vänern och deras andra leverantörer och/eller kunder.

Nu föreligger ett beslut från trafiknämnden i Göteborg om en brohöjd om 13 meter över medelvattennivån och med en kraftig påverkan på Vänersjöfarten. Samtidigt har inget beslut, eller ens steg i den riktningen, fattats kring att bygga nya Trollhätteslussar. Om inte denna nödvändiga satsning görs och om brohöjden sänks äventyras cirka 10 000 arbetstillfällen i både små och stora företag runt vår stora insjö.

Ändrade köpvanor och kanaler gör att vi handlar mer globalt och gör att transporterna ökar via alla trafikslag – kalkyler visar på en fördubbling av inrikes gods fram till år 2050. Därmed ökade och förändrade volymer på sjöfrakt påverkar också att andelen containergods kommer att öka betydligt. Därför är det av yttersta vikt att transportflödet fungerar hela vägen både till och från länet; på lastbil, på järnväg och på båt och Vänersjöfarten är därmed en förutsättning att kedjan inte bryts.

Därför måste beslut i slussfrågan fattas snarast och beslutet i brofrågan anpassas till verkligheten så att Vänersjöfarten vidmakthålls och därmed förutsättningarna för företagande i små och stora företag runtomkring Vänern.

Sveriges åkeriföretag Värmland

Thomas Broström

Ordförande

Svenerik Eriksson

Regionchef

Företagarna Värmland

Jan Karlsson

Ordförande

Anna Hedberg

Regionchef

Vi har i media kunnat följa turerna kring den nya Götaälvsbron i Göteborg, planerad med väsentligt lägre brohöjd än dagens. Ytterligare ett faktum är att slussarna i Trollhättan i dag är slitna och beräknas vara uttjänta år 2030.

Debatten hittills har fokuserats på sjöfartens eller de stora företagens behov, antal broöppningar per dag etc, men vi saknar även de små företagens perspektiv. Många av våra medlemsföretag är i dag underleverantörer till de stora, mottagare av gods eller transportörer. Beslutet om både slussar och brohöjd påverkar givetvis de stora aktörerna negativt i första ledet, men kommer även att ge svallvågor för de små jobbskaparna runt Vänern och deras andra leverantörer och/eller kunder.

Nu föreligger ett beslut från trafiknämnden i Göteborg om en brohöjd om 13 meter över medelvattennivån och med en kraftig påverkan på Vänersjöfarten. Samtidigt har inget beslut, eller ens steg i den riktningen, fattats kring att bygga nya Trollhätteslussar. Om inte denna nödvändiga satsning görs och om brohöjden sänks äventyras cirka 10 000 arbetstillfällen i både små och stora företag runt vår stora insjö.

Ändrade köpvanor och kanaler gör att vi handlar mer globalt och gör att transporterna ökar via alla trafikslag – kalkyler visar på en fördubbling av inrikes gods fram till år 2050. Därmed ökade och förändrade volymer på sjöfrakt påverkar också att andelen containergods kommer att öka betydligt. Därför är det av yttersta vikt att transportflödet fungerar hela vägen både till och från länet; på lastbil, på järnväg och på båt och Vänersjöfarten är därmed en förutsättning att kedjan inte bryts.

Därför måste beslut i slussfrågan fattas snarast och beslutet i brofrågan anpassas till verkligheten så att Vänersjöfarten vidmakthålls och därmed förutsättningarna för företagande i små och stora företag runtomkring Vänern.

Sveriges åkeriföretag Värmland

Thomas Broström

Ordförande

Svenerik Eriksson

Regionchef

Företagarna Värmland

Jan Karlsson

Ordförande

Anna Hedberg

Regionchef

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.