2014-12-12 06:00

2015-01-20 23:10

Samtal för ett hållbart skogsbruk

DEBATT: Skogsstyrelsen

Vi stöttar och driver på för att skogsbruket ska åstadkomma effekter i skogen – både när det gäller hänsyn till miljön, till forn- och kulturlämningar och för en god skogsproduktion, skriver Johanna From, Pär Larsson och Staffan Norin.

I år träffar Skogsstyrelsen ett 80-tal företag. De står för över 90 procent av den årligen avverkade arealen skog i Sverige och har därmed stor påverkan på skogen. Vi möter dem för att vi vill få ett ännu bättre grepp om skogsbrukets insatser, drivkrafter och utmaningar när det gäller hållbart skogsbruk – i dag och i framtiden.

Att Skogsstyrelsen träffar företag, ideella organisationer och branschföreningar är i sig inget nytt. Det nya är att besöken systematiseras på ett sätt som inte gjorts tidigare. Fem frågor står i centrum:

• Miljöhänsyn, eftersom det fortfarande finns brister i hänsynen till exempelvis värdefulla biotoper och vatten.

• Kulturmiljöhänsyn, då alltför många forn- och kulturlämningar skadas vid skogsbruk.

• Förenklingar, hur kan information och service från oss som myndighet, utformas så att det blir enklare för skogsägare att följa lagar och regler.

• Avverkningsanmälningar, här undersöks e-tjänsternas möjligheter för en effektiv hantering.

• Skog och vilt där vi vill hitta vägar framåt för att nå en balans mellan en god viltstam och acceptabla skadenivåer på skogen. Vi kallar det skogspolitisk dialog.

Den skogspolitiska dialogen knyter naturligt an till ett av de nya etappmålen inom miljömålsarbetet. Nämligen att skogsbruket senast 2015 ska ha vetskap om vilka förväntningar samhället har på dem när det gäller miljöhänsyn. Men kanske ännu viktigare, att förväntningarna omsätts i praktiken. Skogsbruket behöver tydligare visa på vilket sätt de tar sitt sektorsansvar eller – med andra ord – tydliggöra deras del av ansvaret för genomförande av skogspolitiken. Genom den skogspolitiska dialogen vill vi förstå hur skogsbruket ser på sitt sektorsansvar, vilka mål de har samt vilka åtgärder och uppföljningar som görs och planeras för ett mer hållbart skogsbruk. Vi vill försäkra oss om att skogsbruket rör sig i rätt riktning. Samtidigt syftar samtalen också till att identifiera förbättringsområden för oss som myndighet.

Årets besök är också en direkt respons på skogsbrukets önskemål om en fortsättning på det omfattande projektet Dialog om miljöhänsyn. Där arbetade myndigheter, skogsbruket och ideella organisationer tillsammans fram gemensamma målbilder för god miljöhänsyn i skogen. Målbilderna beskriver vilken hänsyn som förväntas tas vid olika skogsbruksåtgärder, exempelvis att hänsyn tas vid vattendrag, att skador på kulturlämningar undviks eller hur skogens upplevelsevärden ska tas tillvara. Hittills kan vi konstatera att flera skogliga aktörer genomfört egna utbildningsinsatser om målbilderna– ett bra steg på vägen mot att nå en bättre miljöhänsyn i skogen.

Genom detta landsomfattande initiativ vill vi visa att vi är beredda att ta vår del av sektorsansvaret. Vi stöttar och driver på för att skogsbruket ska åstadkomma effekter i skogen – både när det gäller hänsyn till miljön, till forn- och kulturlämningar och för en god skogsproduktion. Ett ansvar skogsbruket måste ta för att dagens skogspolitik ska fungera. Analyser och slutsatser presenteras våren 2015 – och vi förväntar oss då att ha en ännu bättre bild av var det svenska skogsbruket står idag och vilka de stora utmaningarna är.

Johanna From

Regionchef, Skogsstyrelsen

Pär Larsson

Regionchef, Skogsstyrelsen

Staffan Norin

Regionchef, Skogsstyrelsen

I år träffar Skogsstyrelsen ett 80-tal företag. De står för över 90 procent av den årligen avverkade arealen skog i Sverige och har därmed stor påverkan på skogen. Vi möter dem för att vi vill få ett ännu bättre grepp om skogsbrukets insatser, drivkrafter och utmaningar när det gäller hållbart skogsbruk – i dag och i framtiden.

Att Skogsstyrelsen träffar företag, ideella organisationer och branschföreningar är i sig inget nytt. Det nya är att besöken systematiseras på ett sätt som inte gjorts tidigare. Fem frågor står i centrum:

• Miljöhänsyn, eftersom det fortfarande finns brister i hänsynen till exempelvis värdefulla biotoper och vatten.

• Kulturmiljöhänsyn, då alltför många forn- och kulturlämningar skadas vid skogsbruk.

• Förenklingar, hur kan information och service från oss som myndighet, utformas så att det blir enklare för skogsägare att följa lagar och regler.

• Avverkningsanmälningar, här undersöks e-tjänsternas möjligheter för en effektiv hantering.

• Skog och vilt där vi vill hitta vägar framåt för att nå en balans mellan en god viltstam och acceptabla skadenivåer på skogen. Vi kallar det skogspolitisk dialog.

Den skogspolitiska dialogen knyter naturligt an till ett av de nya etappmålen inom miljömålsarbetet. Nämligen att skogsbruket senast 2015 ska ha vetskap om vilka förväntningar samhället har på dem när det gäller miljöhänsyn. Men kanske ännu viktigare, att förväntningarna omsätts i praktiken. Skogsbruket behöver tydligare visa på vilket sätt de tar sitt sektorsansvar eller – med andra ord – tydliggöra deras del av ansvaret för genomförande av skogspolitiken. Genom den skogspolitiska dialogen vill vi förstå hur skogsbruket ser på sitt sektorsansvar, vilka mål de har samt vilka åtgärder och uppföljningar som görs och planeras för ett mer hållbart skogsbruk. Vi vill försäkra oss om att skogsbruket rör sig i rätt riktning. Samtidigt syftar samtalen också till att identifiera förbättringsområden för oss som myndighet.

Årets besök är också en direkt respons på skogsbrukets önskemål om en fortsättning på det omfattande projektet Dialog om miljöhänsyn. Där arbetade myndigheter, skogsbruket och ideella organisationer tillsammans fram gemensamma målbilder för god miljöhänsyn i skogen. Målbilderna beskriver vilken hänsyn som förväntas tas vid olika skogsbruksåtgärder, exempelvis att hänsyn tas vid vattendrag, att skador på kulturlämningar undviks eller hur skogens upplevelsevärden ska tas tillvara. Hittills kan vi konstatera att flera skogliga aktörer genomfört egna utbildningsinsatser om målbilderna– ett bra steg på vägen mot att nå en bättre miljöhänsyn i skogen.

Genom detta landsomfattande initiativ vill vi visa att vi är beredda att ta vår del av sektorsansvaret. Vi stöttar och driver på för att skogsbruket ska åstadkomma effekter i skogen – både när det gäller hänsyn till miljön, till forn- och kulturlämningar och för en god skogsproduktion. Ett ansvar skogsbruket måste ta för att dagens skogspolitik ska fungera. Analyser och slutsatser presenteras våren 2015 – och vi förväntar oss då att ha en ännu bättre bild av var det svenska skogsbruket står idag och vilka de stora utmaningarna är.

Johanna From

Regionchef, Skogsstyrelsen

Pär Larsson

Regionchef, Skogsstyrelsen

Staffan Norin

Regionchef, Skogsstyrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.