2014-05-22 06:00

2015-01-05 23:56

Utsläppen har minskat i Värmland

Debatt: Klimatdagen

Detta är till stor del ett resultat av stora insatser inom industri och bostäder för att ersätta olja med andra bränslen och genom energieffektivisering, skriver Kenneth Johansson, Tomas Riste och Catarina Segersten Larsson.

I dagarna har det gått fem år sedan målet Ett klimatneutralt Värmland år 2030 presenterades. Målet togs fram gemensamt av länsstyrelsen och Region Värmland i samverkan med en lång rad aktörer från både privat och offentlig sektor. Det innebär att vi måste fasa ut användningen av olja och andra fossila bränslen i Värmland. Som ett led i det arbetet har vi bjudit in länets aktörer till Värmlands klimatdag.

Hur har det nu gått? Jo, utsläppen har minskat. Från 2005 till 2011 har över en femtedel av de klimatskadliga utsläppen i Värmland försvunnit. Detta är till stor del ett resultat av stora insatser inom industri och bostäder för att ersätta olja med andra bränslen och genom energieffektivisering.

Ett område som halkar efter är transporterna. Utsläppen från våra bilar och lastbilar har bara minskat med fyra procent under samma period och dessa står nu för över 40 procent av våra utsläpp. Vi ser därför transporterna som den stora utmaningen för klimatarbetet i Värmland. För att öka takten föreslår vi fyra områden där vi gemensamt i länet kraftsamlar för att minska transporternas klimatpåverkan.

• Samhällsplanering. Med väl genomtänkt planering kan vi leda utvecklingen mot ett mer transportsnålt samhälle. Vi kan minska vårt beroende av fossila bränslen genom att ge kollektivtrafik och cykel goda förutsättningar, samtidigt som vi skapar attraktiva stadsmiljöer för boende och handel.

• Arbetspendling. Resorna till och från jobbet är ett område där det finns stor potential att bidra till minskad klimatpåverkan. Många är beredda att avstå bilen – om attraktiva alternativ finns. Användarvänlighet, bekvämlighet, snabbhet och punktlighet är några faktorer som visat sig betydelsefulla för att skapa mer tilltalande alternativ. Bra och bekväma pendlingsmöjligheter är avgörande för att få fler att bosätta sig på landsbygden.

• Bränslesnåla fordon. Genom att prioritera extra bränslesnåla bilar, bussar och lastbilar vid upphandling av nya fordon kan offentliga organisationer och företag med stora fordonsflottor både spara pengar och klimatutsläpp. Tillsammans äger eller leasar exempelvis kommunerna och landstinget i Värmland cirka 2 200 bilar. Med 10 procent effektivare bilar kan de spara 5 miljoner kronor bara i minskad bränsleanvändning.

• Gods på tåg och båt. Konkurrenskraftiga transporter är avgörande för den tunga industrins framtid i Värmland. Ökat beroende av lastbilstransporter gör industrin mer sårbar för ökade transportkostnader i framtiden. Vi behöver kraftsamla kring värnandet och utveckling av godstransporter på tåg och sjöfart!

Dessa punkter är ett steg på vägen till att nå målet. Bilen och andra fordon kommer att vara nödvändiga även 2030, men den tekniska utvecklingen är stark och vi är övertygande om det snart finns fler konkurrenskraftiga alternativ till den fossildrivna fordonsflottan på marknaden.

Men för att nå resultat på klimatområdet krävs att både offentlig och privat sektor samverkar. Vår förhoppning är att Värmlands klimatdag ska fungera som en arena för denna samverkan. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för en hållbar utveckling i hela Värmland.

Kenneth Johansson

Landshövding

Tomas Riste (S)

Regionråd

Catarina Segersten Larsson (M)

Regionråd

I dagarna har det gått fem år sedan målet Ett klimatneutralt Värmland år 2030 presenterades. Målet togs fram gemensamt av länsstyrelsen och Region Värmland i samverkan med en lång rad aktörer från både privat och offentlig sektor. Det innebär att vi måste fasa ut användningen av olja och andra fossila bränslen i Värmland. Som ett led i det arbetet har vi bjudit in länets aktörer till Värmlands klimatdag.

Hur har det nu gått? Jo, utsläppen har minskat. Från 2005 till 2011 har över en femtedel av de klimatskadliga utsläppen i Värmland försvunnit. Detta är till stor del ett resultat av stora insatser inom industri och bostäder för att ersätta olja med andra bränslen och genom energieffektivisering.

Ett område som halkar efter är transporterna. Utsläppen från våra bilar och lastbilar har bara minskat med fyra procent under samma period och dessa står nu för över 40 procent av våra utsläpp. Vi ser därför transporterna som den stora utmaningen för klimatarbetet i Värmland. För att öka takten föreslår vi fyra områden där vi gemensamt i länet kraftsamlar för att minska transporternas klimatpåverkan.

• Samhällsplanering. Med väl genomtänkt planering kan vi leda utvecklingen mot ett mer transportsnålt samhälle. Vi kan minska vårt beroende av fossila bränslen genom att ge kollektivtrafik och cykel goda förutsättningar, samtidigt som vi skapar attraktiva stadsmiljöer för boende och handel.

• Arbetspendling. Resorna till och från jobbet är ett område där det finns stor potential att bidra till minskad klimatpåverkan. Många är beredda att avstå bilen – om attraktiva alternativ finns. Användarvänlighet, bekvämlighet, snabbhet och punktlighet är några faktorer som visat sig betydelsefulla för att skapa mer tilltalande alternativ. Bra och bekväma pendlingsmöjligheter är avgörande för att få fler att bosätta sig på landsbygden.

• Bränslesnåla fordon. Genom att prioritera extra bränslesnåla bilar, bussar och lastbilar vid upphandling av nya fordon kan offentliga organisationer och företag med stora fordonsflottor både spara pengar och klimatutsläpp. Tillsammans äger eller leasar exempelvis kommunerna och landstinget i Värmland cirka 2 200 bilar. Med 10 procent effektivare bilar kan de spara 5 miljoner kronor bara i minskad bränsleanvändning.

• Gods på tåg och båt. Konkurrenskraftiga transporter är avgörande för den tunga industrins framtid i Värmland. Ökat beroende av lastbilstransporter gör industrin mer sårbar för ökade transportkostnader i framtiden. Vi behöver kraftsamla kring värnandet och utveckling av godstransporter på tåg och sjöfart!

Dessa punkter är ett steg på vägen till att nå målet. Bilen och andra fordon kommer att vara nödvändiga även 2030, men den tekniska utvecklingen är stark och vi är övertygande om det snart finns fler konkurrenskraftiga alternativ till den fossildrivna fordonsflottan på marknaden.

Men för att nå resultat på klimatområdet krävs att både offentlig och privat sektor samverkar. Vår förhoppning är att Värmlands klimatdag ska fungera som en arena för denna samverkan. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för en hållbar utveckling i hela Värmland.

Kenneth Johansson

Landshövding

Tomas Riste (S)

Regionråd

Catarina Segersten Larsson (M)

Regionråd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.
null
null
null

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.