2014-03-01 06:00

2015-01-14 22:14

Västerdalsbanan behövs

Debatt: Järnvägen

Detta rimmar illa med allt prat om miljö och säkerhet. Dessutom fördyrar det industrins transporter och begränsar möjligheterna till en hållbar utveckling, skriver Christer Wilhelmsson.

Trafikverket har beslutat att upphöra med att underhålla drygt tre mil av Västerdalsbanan. Motiveringen är att det inte är samhällsekonomiskt att underhålla banan. Det är rent struntprat. Det ligger flera företag som inget hellre vill än att utnyttja järnvägen om möjlighet ges. De tvingas transportera godset på vägarna i stället för på järnväg. Enbart Fiskarheden AB har 90 lastbilstransporter måndag-fredag.

Detta rimmar illa med allt prat om miljö och säkerhet. Dessutom fördyrar det industrins transporter och begränsar möjligheterna till en hållbar utveckling. Trafikverket påstår att det finns en chans att återta underhållet. Detta om någon aktör tar över ansvaret för banan och om det går så mycket gods att det kan bli samhällsekonomiskt försvarbart. Detta enligt Dalarnas tidningar 21 februari. Hade Trafikverket underhållit banan så hade trafik på banan varit ett faktum nu. Dessutom är turismen mycket omfattande, speciellt vintertid då mängder av turister åker till Sälenfjällen.

Att ge tillstånd till en flygplats i Sälen kan starkt ifrågasättas. Kostnaden har beräknats till mellan 600-800 miljoner kronor. I praktiken blir det nog en miljard kronor. Det finns tydligen planer på ett stort köpcentrum i anslutning till flygplatsen. Då blir det några hundra miljoner kronor dyrare. Då talas det inte om miljö eller kostnader. Men så fort det gäller järnväg talas det om kostnader.

I Vansbro möts Västerdalsbanan och Inlandsbanan vilka är beroende av varandra. Bägge banorna är viktiga för industrin, näringslivet, turismen och de boende i området.

På DN Debatt den 18 augusti förra året skriver biskopen i Skara Åke Bonnier. Svenska kyrkan är enligt lag ålagd vara rikstäckande. Intressant att staten ställer de kraven på en medlemsorganisation, när man inte verkar ha samma krav på sin egen verksamhet.

Sverige är ett resursrikt land med en glesbygd som har mycket att ge. Att så totalt negligera landsbygden och bara satsa på storstadsområdena kommer att få förödande konsekvenser längre fram. Att höra Arbetsförmedlingen tillförordnade chef Clas Olsson i SVT:s Rakt på säga det är bättre att unga flyttar till större städer än att de stannar kvar och riskerar att bli arbetslösa manar till eftertanke. Det finns en organisation som heter Hela Sverige ska leva.

Staten bör främja flytt till landsbygden. Där kan många jobb tillföras om viljan finns. Det är just vad som bör gälla i praktiken. Det gäller även Västerdalarna. Staten bör se till att skapa incitament för detta.

Christer Wilhelmsson

Ordförande, Inlandsbanans vänner

Trafikverket har beslutat att upphöra med att underhålla drygt tre mil av Västerdalsbanan. Motiveringen är att det inte är samhällsekonomiskt att underhålla banan. Det är rent struntprat. Det ligger flera företag som inget hellre vill än att utnyttja järnvägen om möjlighet ges. De tvingas transportera godset på vägarna i stället för på järnväg. Enbart Fiskarheden AB har 90 lastbilstransporter måndag-fredag.

Detta rimmar illa med allt prat om miljö och säkerhet. Dessutom fördyrar det industrins transporter och begränsar möjligheterna till en hållbar utveckling. Trafikverket påstår att det finns en chans att återta underhållet. Detta om någon aktör tar över ansvaret för banan och om det går så mycket gods att det kan bli samhällsekonomiskt försvarbart. Detta enligt Dalarnas tidningar 21 februari. Hade Trafikverket underhållit banan så hade trafik på banan varit ett faktum nu. Dessutom är turismen mycket omfattande, speciellt vintertid då mängder av turister åker till Sälenfjällen.

Att ge tillstånd till en flygplats i Sälen kan starkt ifrågasättas. Kostnaden har beräknats till mellan 600-800 miljoner kronor. I praktiken blir det nog en miljard kronor. Det finns tydligen planer på ett stort köpcentrum i anslutning till flygplatsen. Då blir det några hundra miljoner kronor dyrare. Då talas det inte om miljö eller kostnader. Men så fort det gäller järnväg talas det om kostnader.

I Vansbro möts Västerdalsbanan och Inlandsbanan vilka är beroende av varandra. Bägge banorna är viktiga för industrin, näringslivet, turismen och de boende i området.

På DN Debatt den 18 augusti förra året skriver biskopen i Skara Åke Bonnier. Svenska kyrkan är enligt lag ålagd vara rikstäckande. Intressant att staten ställer de kraven på en medlemsorganisation, när man inte verkar ha samma krav på sin egen verksamhet.

Sverige är ett resursrikt land med en glesbygd som har mycket att ge. Att så totalt negligera landsbygden och bara satsa på storstadsområdena kommer att få förödande konsekvenser längre fram. Att höra Arbetsförmedlingen tillförordnade chef Clas Olsson i SVT:s Rakt på säga det är bättre att unga flyttar till större städer än att de stannar kvar och riskerar att bli arbetslösa manar till eftertanke. Det finns en organisation som heter Hela Sverige ska leva.

Staten bör främja flytt till landsbygden. Där kan många jobb tillföras om viljan finns. Det är just vad som bör gälla i praktiken. Det gäller även Västerdalarna. Staten bör se till att skapa incitament för detta.

Christer Wilhelmsson

Ordförande, Inlandsbanans vänner

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.
null
null
null

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.