2014-02-19 06:00

2014-12-15 12:50

Våga anställ personer med funktionsnedsättning

Debatt: Arbetsmarknad

Tvärtom vad många tror blir rekryteringar av personer med funktionsnedsättning ofta mycket lyckade och lönsamma. Fler arbetsgivare skulle behöva inse värdet av en större mångfald på arbetsplatsen och ta reda på vilket stöd som finns, skriver Ann-Marie Johansson och Peter Haasma.

Kristinehamn har varit en av fem modellkommuner i projektet Rätt stöd till arbete, ett Arvsfondsprojekt som har studerat goda exempel på åtgärder som ger jobb. För Kristinehamns del har de positiva aktiviteterna framför allt handlat om att kommunen arbetar systematiskt med arbetsförmågan, bland annat inom verksamheterna Camp Nova och Passagen.

Man fokuserar på det som är möjligt – inte på hinder eller begränsningar. De stödjande myndigheterna och projekten arbetar tillsammans med deltagarna för att maximera chanserna att hitta jobb. Man är också flexibel i sitt arbetssätt och ser till behoven och inte till vilken lag som stödet ligger under.

Vi inom funktionshindersrörelsen är glada för de åtgärder som görs för att skapa jobb. Vi vet dock att många arbetsgivare fortfarande tvekar att anställa personer med funktionsnedsättning, i tron att det ska bli för dyrt. En myt är att människor med funktionsnedsättning är mer sjukskrivna än andra, en annan att produktiviteten är lägre eller att det skulle kosta för mycket med anpassningar. Sanningen är dock att det vanligtvis är mycket förmånligt att anställa personer med funktionsnedsättning, eftersom stöd som lönebidrag är utformade för att kompensera eventuell nedsatt arbetsförmåga.

Det finns också en rad andra stöd än lönebidrag för arbetsgivare som vågar satsa, både ekonomiska, praktiska och personella. Arbetsgivare som anställer personer med funktionsnedsättning kan till exempel få de hjälpmedel som eventuellt behövs betalda av Arbetsförmedlingen. De som har anställt personer med funktionsnedsättning upptäcker dessutom att viljan att vara på jobbet och utföra ett gott arbete ofta är högre i denna grupp.

I vår region finns redan flera exempel på jobbskapande initiativ för människor med funktionsnedsättningar, bland annat arbetsträningen på Österviks stadsbondgård och projektet Komijobb med hundratals korttidsanställningar. Men människor med funktionsnedsättningar måste ses som resurser i fler delar av samhället. Arbetsgivare kan få ett bra stöd av Arbetsförmedlingen och kommunala arbetsmarknadsenheter, och stödet kan finnas med under lång tid.

Vi vill uppmana alla arbetsgivare i regionen att tänka till inför nästa rekrytering. Fundera över vilken kompetens som egentligen behövs och värdet av en större mångfald.

Ann-Marie Johansson

Ordförande, HSO Värmland

Peter Haasma

Ordförande, Kristinehamns handikappsamverkan

Kristinehamn har varit en av fem modellkommuner i projektet Rätt stöd till arbete, ett Arvsfondsprojekt som har studerat goda exempel på åtgärder som ger jobb. För Kristinehamns del har de positiva aktiviteterna framför allt handlat om att kommunen arbetar systematiskt med arbetsförmågan, bland annat inom verksamheterna Camp Nova och Passagen.

Man fokuserar på det som är möjligt – inte på hinder eller begränsningar. De stödjande myndigheterna och projekten arbetar tillsammans med deltagarna för att maximera chanserna att hitta jobb. Man är också flexibel i sitt arbetssätt och ser till behoven och inte till vilken lag som stödet ligger under.

Vi inom funktionshindersrörelsen är glada för de åtgärder som görs för att skapa jobb. Vi vet dock att många arbetsgivare fortfarande tvekar att anställa personer med funktionsnedsättning, i tron att det ska bli för dyrt. En myt är att människor med funktionsnedsättning är mer sjukskrivna än andra, en annan att produktiviteten är lägre eller att det skulle kosta för mycket med anpassningar. Sanningen är dock att det vanligtvis är mycket förmånligt att anställa personer med funktionsnedsättning, eftersom stöd som lönebidrag är utformade för att kompensera eventuell nedsatt arbetsförmåga.

Det finns också en rad andra stöd än lönebidrag för arbetsgivare som vågar satsa, både ekonomiska, praktiska och personella. Arbetsgivare som anställer personer med funktionsnedsättning kan till exempel få de hjälpmedel som eventuellt behövs betalda av Arbetsförmedlingen. De som har anställt personer med funktionsnedsättning upptäcker dessutom att viljan att vara på jobbet och utföra ett gott arbete ofta är högre i denna grupp.

I vår region finns redan flera exempel på jobbskapande initiativ för människor med funktionsnedsättningar, bland annat arbetsträningen på Österviks stadsbondgård och projektet Komijobb med hundratals korttidsanställningar. Men människor med funktionsnedsättningar måste ses som resurser i fler delar av samhället. Arbetsgivare kan få ett bra stöd av Arbetsförmedlingen och kommunala arbetsmarknadsenheter, och stödet kan finnas med under lång tid.

Vi vill uppmana alla arbetsgivare i regionen att tänka till inför nästa rekrytering. Fundera över vilken kompetens som egentligen behövs och värdet av en större mångfald.

Ann-Marie Johansson

Ordförande, HSO Värmland

Peter Haasma

Ordförande, Kristinehamns handikappsamverkan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.