2013-07-23 07:30

2014-12-15 12:17

Bidragslinje och skattechock med S

Replik: Arbetsmarknad

Verkligheten är att de S-märkta skattehöjningarna på sammanlagt 30 miljarder kronor hotar närmare 70 000 jobb, skriver Henrik Ripa.

Svar till Ann-Kristine Johansson (NWT 17/7)

Sverige står inför en rad utmaningar. Nya moderaterna och Alliansen anser att den viktigaste av dessa är att trygga framväxten av fler jobb och ökad sysselsättning i tider av ekonomisk turbulens i vår omvärld. Socialdemokraterna å sin sida menar att deras sysselsättningsmål gör dem till framtidspartiet i svensk politik. Det är välkommet med ambitioner för svensk arbetsmarknad. Men det kräver en annan politik än den bidragslinje och skattechock som Socialdemokraternas politik innebär.

Vad riksdagsledamoten Ann-Kristine Johansson (S) i NWT den 17 juli behöver svara på är hur S-förslag om en lastbilsskatt, höjd bolagsskatt och fördubblad restaurangmoms och arbetsgivaravgift för unga, ska kunna skapa de 200 000 fler jobb som man nu lovat att ordna fram? Verkligheten är att de S-märkta skattehöjningarna på sammanlagt 30 miljarder kronor hotar närmare 70 000 jobb. Lägg därtill Vänsterpartiets och Sjöstedts skattehöjningar på närmare 90 miljarder kronor och summan av hotade jobb stiger brant.

Sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 har sysselsättningen i Sverige ökat med drygt 200 000 personer; detta trots den största ekonomiska krisen sedan depressionen. Sverige toppar idag EU:s listor över högsta arbetskraftsdeltagande och högsta sysselsättningsgrad. Det är ett kvitto dels på Sveriges ekonomi och arbetsmarknad men också Alliansens politik. Men vi kan inte luta oss tillbaka. Fler utmaningar återstår. Framförallt gäller det att öka sysselsättningsgraden bland våra unga.

För budgeten 2013 avsatte regeringen åtta miljarder till riktade insatser för att öka ungas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, bland annat genom en förstärkning av yrkesutbildningen, lärlingsvux och ett utökat antal praktikplatser. Vi har sedan tidigare sänkt restaurangmomsen i en bransch där en tredjedel av de anställda är ungdomar, halverat arbetsgivaravgiften för unga under 26 år och infört nystartsjobb.

Den förre skolministern Ibrahim Baylan (S) lämnade sjunkande skolresultat efter sig. Därför startade Alliansen ett långt och omfattande arbete för att vända dessa resultat. Bland satsningarna märks en ny läroplan för grundskolan, ett nytt betygssystem och en ny lärarutbildning.

Att fler får ett jobb att gå till är Nya moderaterna och Alliansens enskilt viktigaste fråga. S önskedröm om att jobben kommer bli fler av högre skatter, höjd restaurangmoms, fördubblade arbetsgivaravgifter för unga och försämringar av rut och rot kommer inte att gå i uppfyllelse. Följden blir att S lägger ribban in till arbetsmarknaden på nya svindlande höjder.

Henrik Ripa (M)

Riksdagsledamot från Lerum

Svar till Ann-Kristine Johansson (NWT 17/7)

Sverige står inför en rad utmaningar. Nya moderaterna och Alliansen anser att den viktigaste av dessa är att trygga framväxten av fler jobb och ökad sysselsättning i tider av ekonomisk turbulens i vår omvärld. Socialdemokraterna å sin sida menar att deras sysselsättningsmål gör dem till framtidspartiet i svensk politik. Det är välkommet med ambitioner för svensk arbetsmarknad. Men det kräver en annan politik än den bidragslinje och skattechock som Socialdemokraternas politik innebär.

Vad riksdagsledamoten Ann-Kristine Johansson (S) i NWT den 17 juli behöver svara på är hur S-förslag om en lastbilsskatt, höjd bolagsskatt och fördubblad restaurangmoms och arbetsgivaravgift för unga, ska kunna skapa de 200 000 fler jobb som man nu lovat att ordna fram? Verkligheten är att de S-märkta skattehöjningarna på sammanlagt 30 miljarder kronor hotar närmare 70 000 jobb. Lägg därtill Vänsterpartiets och Sjöstedts skattehöjningar på närmare 90 miljarder kronor och summan av hotade jobb stiger brant.

Sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 har sysselsättningen i Sverige ökat med drygt 200 000 personer; detta trots den största ekonomiska krisen sedan depressionen. Sverige toppar idag EU:s listor över högsta arbetskraftsdeltagande och högsta sysselsättningsgrad. Det är ett kvitto dels på Sveriges ekonomi och arbetsmarknad men också Alliansens politik. Men vi kan inte luta oss tillbaka. Fler utmaningar återstår. Framförallt gäller det att öka sysselsättningsgraden bland våra unga.

För budgeten 2013 avsatte regeringen åtta miljarder till riktade insatser för att öka ungas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, bland annat genom en förstärkning av yrkesutbildningen, lärlingsvux och ett utökat antal praktikplatser. Vi har sedan tidigare sänkt restaurangmomsen i en bransch där en tredjedel av de anställda är ungdomar, halverat arbetsgivaravgiften för unga under 26 år och infört nystartsjobb.

Den förre skolministern Ibrahim Baylan (S) lämnade sjunkande skolresultat efter sig. Därför startade Alliansen ett långt och omfattande arbete för att vända dessa resultat. Bland satsningarna märks en ny läroplan för grundskolan, ett nytt betygssystem och en ny lärarutbildning.

Att fler får ett jobb att gå till är Nya moderaterna och Alliansens enskilt viktigaste fråga. S önskedröm om att jobben kommer bli fler av högre skatter, höjd restaurangmoms, fördubblade arbetsgivaravgifter för unga och försämringar av rut och rot kommer inte att gå i uppfyllelse. Följden blir att S lägger ribban in till arbetsmarknaden på nya svindlande höjder.

Henrik Ripa (M)

Riksdagsledamot från Lerum

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.