2013-07-06 07:30

2014-12-15 12:15

Strandskyddet bromsar utvecklingen

Debatt: Glesbygdskommuner

Att en glesbygdskommun finner vägar att överleva måste vara av större riksintresse än att en turist utan ansträngning finner en strandremsa i total ensamhet, skriver Lars Ottosson och Sven Callenberg.

Regeringen har beslutat att man ska underlätta utvecklingen på landsbygden i strandnära lägen genom att införa möjligheten till så kallade LIS-områden.

Centerpartiet i Åmål anser att detta är ett steg i rätt riktning men att den kommunala självbestämmanderätten samt privata äganderätten måste få ett ännu större utrymme och inte ständigt trängas undan av riksintressen. Att en glesbygdskommun finner vägar att överleva måste vara av större riksintresse än att en turist utan ansträngning finner en strandremsa i total ensamhet.

Landsbygden och landsbygdskommunerna behöver i allra högsta grad utvecklas. I många glesbygdskommuner minskar intäkterna men kostnaderna ökar. För många av Sveriges glesbygdskommuner är det är inte stora industrier som kommer att skapa fler arbetstillfällen och därmed ökade skatteintäkter i dessa kommuner. En möjlighet för många av dessa kommuner är istället att finna alternativa vägar att bland annat locka högkvalificerade fåmansbolag till kommunen inom branscher där närheten till kund inte är viktig utan den personliga och familjens livskvalitet prioriteras. Ett annat alternativ är att utveckla besöksnäringen genom att företag som erbjuder bra produkter kan etablera sig. Besöksnäringen i ett landskap som Dalsland baserar sig ofta på naturnära upplevelseturism där närheten till vatten är en viktig faktor.

Bägge dessa alternativ kräver att man har tillgång till attraktiva naturnära lösningar. Många kommuner som Åmåls kommun har en oerhörd resurs i det faktum att man inom kommunen genom eget ägande eller genom privat ägande har tillgång till attraktiv mark för tomter och för etablering av bolag inom besöksnäringen. I Dalsland och inom Åmåls kommun har vi tillgång till Vänern och ett stort antal mindre sjöar. Dessa sjöar är idag ingen stor ekonomisk resurs då strandskyddet effektivt sätter stopp för att bygga vare sig hus eller annan bebyggelse.

Centerpartiet har en vision att hela landet ska leva samt att äganderätten ska vara stark. Idag har ägarna till de attraktiva områdena ingen möjlighet att utveckla de tillgångar man har i form av attraktiv mark. Hur den marken ska användas styrs nästan helt av riksintressen.

Det är länsstyrelserna som slutligen bestämmer i frågor rörande strandskydd där tolkningen också varierar mellan de olika länsstyrelserna, vilket kan påverka förutsättningarna för utveckling olika för två grannkommuner som Åmål och Säffle. Kommunerna har av staten fått ett lagstiftat ansvar för utbildning, vård och omsorg. Tyvärr har inte kommunerna fått befogenhet av staten att besluta om hur man ska få de inkomster som krävs för att ta det ansvar som delegerats.

Centerpartiet i Åmål sätter sitt hopp till att den översyn som görs och att LIS blir den nytta vi hoppats på och tolkning av att strandskyddsreglerna anpassas till att främja utvecklingen av kommunerna . För vem ska njuta av ett rörligt friluftsliv i glesbygder som avfolkas?

Lars Ottosson

Sven Callenberg

Centerpartiet i Åmål

Regeringen har beslutat att man ska underlätta utvecklingen på landsbygden i strandnära lägen genom att införa möjligheten till så kallade LIS-områden.

Centerpartiet i Åmål anser att detta är ett steg i rätt riktning men att den kommunala självbestämmanderätten samt privata äganderätten måste få ett ännu större utrymme och inte ständigt trängas undan av riksintressen. Att en glesbygdskommun finner vägar att överleva måste vara av större riksintresse än att en turist utan ansträngning finner en strandremsa i total ensamhet.

Landsbygden och landsbygdskommunerna behöver i allra högsta grad utvecklas. I många glesbygdskommuner minskar intäkterna men kostnaderna ökar. För många av Sveriges glesbygdskommuner är det är inte stora industrier som kommer att skapa fler arbetstillfällen och därmed ökade skatteintäkter i dessa kommuner. En möjlighet för många av dessa kommuner är istället att finna alternativa vägar att bland annat locka högkvalificerade fåmansbolag till kommunen inom branscher där närheten till kund inte är viktig utan den personliga och familjens livskvalitet prioriteras. Ett annat alternativ är att utveckla besöksnäringen genom att företag som erbjuder bra produkter kan etablera sig. Besöksnäringen i ett landskap som Dalsland baserar sig ofta på naturnära upplevelseturism där närheten till vatten är en viktig faktor.

Bägge dessa alternativ kräver att man har tillgång till attraktiva naturnära lösningar. Många kommuner som Åmåls kommun har en oerhörd resurs i det faktum att man inom kommunen genom eget ägande eller genom privat ägande har tillgång till attraktiv mark för tomter och för etablering av bolag inom besöksnäringen. I Dalsland och inom Åmåls kommun har vi tillgång till Vänern och ett stort antal mindre sjöar. Dessa sjöar är idag ingen stor ekonomisk resurs då strandskyddet effektivt sätter stopp för att bygga vare sig hus eller annan bebyggelse.

Centerpartiet har en vision att hela landet ska leva samt att äganderätten ska vara stark. Idag har ägarna till de attraktiva områdena ingen möjlighet att utveckla de tillgångar man har i form av attraktiv mark. Hur den marken ska användas styrs nästan helt av riksintressen.

Det är länsstyrelserna som slutligen bestämmer i frågor rörande strandskydd där tolkningen också varierar mellan de olika länsstyrelserna, vilket kan påverka förutsättningarna för utveckling olika för två grannkommuner som Åmål och Säffle. Kommunerna har av staten fått ett lagstiftat ansvar för utbildning, vård och omsorg. Tyvärr har inte kommunerna fått befogenhet av staten att besluta om hur man ska få de inkomster som krävs för att ta det ansvar som delegerats.

Centerpartiet i Åmål sätter sitt hopp till att den översyn som görs och att LIS blir den nytta vi hoppats på och tolkning av att strandskyddsreglerna anpassas till att främja utvecklingen av kommunerna . För vem ska njuta av ett rörligt friluftsliv i glesbygder som avfolkas?

Lars Ottosson

Sven Callenberg

Centerpartiet i Åmål

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.