2013-04-15 07:30

2015-01-13 18:03

Det är viktigt med kultur

Debatt: Karlstad

Karlstads universitet och Karlstads kommun gör gemensam sak – vi vill sätta kultur på agendan. Skälet är enkelt: Det är viktigt med kultur, skriver Åsa Bergenheim.

Kultur, behövs det verkligen? Finns det inte annat som är viktigare att lägga pengar på, nyttigare saker som kommer fler till del? Är inte kultur något ganska flummigt, som bara en smal grupp av förståsigpåare engagerar sig i? Är det inte tillräckligt att satsa slantar på kultur om vi har slantar över? Karlstads universitet och Karlstads kommun gör gemensam sak – vi vill sätta kultur på agendan. Skälet är enkelt: Det är viktigt med kultur!

På Karlstads universitet har vi ett visionsdokument och här står att läsa: ”På universitetet finns en levande miljö med öppna föreläsningar, seminarier, debatter, konstutställningar, konserter, dans- och teaterföreställningar som studenter, anställda och allmänheten kan delta i.” Jag gillar verkligen det jag läser. Det handlar om kulturens plats på universitetet.

Kultur är inget enkelt begrepp. Värderingar och bedömning tolkas ofta in när vi talar om kultur – finkultur, populärkultur, skräplitteratur, torgmålning, recensioner, experter. Det är också nära knutet till makt; bara vissa vet vad som är ”bra” och bara vissa har råd med ”det fina”. Ordet kultur kommer ursprungligen från latinets cultus, som betyder odla. Tänkvärt! Kultur handlar förstås om konstnärliga uttrycksformer, så som musik, teater, litteratur, bildkonst och dans. Men också om hur vi människor utvecklas. Kultur är också alla drag, normer, värderingar och idéer som finns i ett samhälle. Ordet kultur har alltså två huvudbetydelser; det kan handla om socialt överförda levnadsmönster, och det kan handla om andlig, estetisk och konstnärlig... ja, låt oss kalla det odling.

Att kultur i den första betydelsen har en given plats på ett universitet är knappast ifrågasatt. Det är egentligen grunden för det mesta av bland annat samhällsvetenskaplig forskning och utbildning. Men hur är det med de den andliga estetiska odlingen? Att estetiska utbildningar och forskning på konstnärlig grund har en plats i akademin är nog idag accepterat av de flesta. Men sedan då? Tja, kanske en liten konsert i aulan och en vacker tavla i foajén, för att det är trevligt och avkopplande? Och en god bok är ju aldrig fel. Men, menar jag, det handlar om mycket mer än så!

All akademisk verksamhet bygger på kreativitet, en förmåga att söka, upptäcka och utnyttja oväntade likheter och samband mellan fenomen, aspekter, upplevelser och skeenden. Det handlar om ett särskilt sätt att tänka, tolka och angripa problem och utmaningar. Det handlar om fantasi. Albert Einstein sa: ”Fantasi är viktigare än kunskap. Kunskapen är begränsad. Fantasin omgärdar världen.” Detsamma skulle kunna sägas om kultur i betydelsen ”andlig estetisk odling”. Kultur och kulturella upplevelser ökar individers iakttagelseförmåga, förmåga till symboltänkande och fantasi, vilket är en förutsättning för det vi kallar kreativitet. Kulturens uppgift är, menar jag, att öppna våra sinnen, vidga våra tankar och utmana det som är. Vetenskapens likaså. Universitetet borde därför genomsyras av en nära relation mellan vetenskap och kultur. Det kan jag verka för som rektor vid ett lärosäte.

Men öppna sinnen, vidgade perspektiv och utmaning av det etablerade är lika viktigt för samhället i stort, för alla människor och för alla verksamheter. Kultur är ingen lyxvara. Det är i själva verket en livsnödvändighet. I länder där människor har det som svårast – av fattigdom, svält och våld – där verkar kultur ha den starkaste positionen. Man sjunger, man dansar, man skapar... Kultur kan vara – och är ofta – provocerande. Dess uppgift är, menar jag, att öppna våra sinnen, vidga våra tankar och utmana det som är. Den kan också hela och ena.

Låt oss stärka kulturens plats i samhället – för att den är viktig för oss alla och vår gemensamma framtid.

Åsa Bergenheim

Rektor vid Karlstads universitet

Kultur, behövs det verkligen? Finns det inte annat som är viktigare att lägga pengar på, nyttigare saker som kommer fler till del? Är inte kultur något ganska flummigt, som bara en smal grupp av förståsigpåare engagerar sig i? Är det inte tillräckligt att satsa slantar på kultur om vi har slantar över? Karlstads universitet och Karlstads kommun gör gemensam sak – vi vill sätta kultur på agendan. Skälet är enkelt: Det är viktigt med kultur!

På Karlstads universitet har vi ett visionsdokument och här står att läsa: ”På universitetet finns en levande miljö med öppna föreläsningar, seminarier, debatter, konstutställningar, konserter, dans- och teaterföreställningar som studenter, anställda och allmänheten kan delta i.” Jag gillar verkligen det jag läser. Det handlar om kulturens plats på universitetet.

Kultur är inget enkelt begrepp. Värderingar och bedömning tolkas ofta in när vi talar om kultur – finkultur, populärkultur, skräplitteratur, torgmålning, recensioner, experter. Det är också nära knutet till makt; bara vissa vet vad som är ”bra” och bara vissa har råd med ”det fina”. Ordet kultur kommer ursprungligen från latinets cultus, som betyder odla. Tänkvärt! Kultur handlar förstås om konstnärliga uttrycksformer, så som musik, teater, litteratur, bildkonst och dans. Men också om hur vi människor utvecklas. Kultur är också alla drag, normer, värderingar och idéer som finns i ett samhälle. Ordet kultur har alltså två huvudbetydelser; det kan handla om socialt överförda levnadsmönster, och det kan handla om andlig, estetisk och konstnärlig... ja, låt oss kalla det odling.

Att kultur i den första betydelsen har en given plats på ett universitet är knappast ifrågasatt. Det är egentligen grunden för det mesta av bland annat samhällsvetenskaplig forskning och utbildning. Men hur är det med de den andliga estetiska odlingen? Att estetiska utbildningar och forskning på konstnärlig grund har en plats i akademin är nog idag accepterat av de flesta. Men sedan då? Tja, kanske en liten konsert i aulan och en vacker tavla i foajén, för att det är trevligt och avkopplande? Och en god bok är ju aldrig fel. Men, menar jag, det handlar om mycket mer än så!

All akademisk verksamhet bygger på kreativitet, en förmåga att söka, upptäcka och utnyttja oväntade likheter och samband mellan fenomen, aspekter, upplevelser och skeenden. Det handlar om ett särskilt sätt att tänka, tolka och angripa problem och utmaningar. Det handlar om fantasi. Albert Einstein sa: ”Fantasi är viktigare än kunskap. Kunskapen är begränsad. Fantasin omgärdar världen.” Detsamma skulle kunna sägas om kultur i betydelsen ”andlig estetisk odling”. Kultur och kulturella upplevelser ökar individers iakttagelseförmåga, förmåga till symboltänkande och fantasi, vilket är en förutsättning för det vi kallar kreativitet. Kulturens uppgift är, menar jag, att öppna våra sinnen, vidga våra tankar och utmana det som är. Vetenskapens likaså. Universitetet borde därför genomsyras av en nära relation mellan vetenskap och kultur. Det kan jag verka för som rektor vid ett lärosäte.

Men öppna sinnen, vidgade perspektiv och utmaning av det etablerade är lika viktigt för samhället i stort, för alla människor och för alla verksamheter. Kultur är ingen lyxvara. Det är i själva verket en livsnödvändighet. I länder där människor har det som svårast – av fattigdom, svält och våld – där verkar kultur ha den starkaste positionen. Man sjunger, man dansar, man skapar... Kultur kan vara – och är ofta – provocerande. Dess uppgift är, menar jag, att öppna våra sinnen, vidga våra tankar och utmana det som är. Den kan också hela och ena.

Låt oss stärka kulturens plats i samhället – för att den är viktig för oss alla och vår gemensamma framtid.

Åsa Bergenheim

Rektor vid Karlstads universitet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.
null
null
null

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.