2011-05-06 07:30

2014-12-15 16:50

Ny Moderaterna kommer till stan

POLITIK DEBATT

Vår viktigaste utmaning är att fortsätta kampen mot utanförskapet. Utanförskapet skapar i många fall en känsla av att sakna makt över sitt eget liv, av hopplöshet och av att inte vara behövd, skriver partisekreterare Sofia Arkelsten.

Idag samlas 1 700 moderater från hela landet till Sverigemötet i Karlstad. Under två dagar ska vi inspireras av varandra, utveckla vår politik vidare och rusta oss inför valen 2014. Nya Moderaterna vill vara ett parti i ständig rörelse. Samhället förändras varje dag och då måste vi också göra det. Mest förändras väljarna. Med nya värderingar, förutsättningar, livsmål och drömmar ställer de krav på oss att vara relevanta och ha svar på deras frågor. För att stå redo att möta väljarna 2014 och framåt är det därför av största vikt att förnyelsen fortsätter.

Valet 2010 var historiskt. Jämfört med framgångsvalet 2006 valde över 300 000 fler att rösta på Moderaterna och sett över två val har vi vunnit nästan en miljon nya väljare. Men tiden fram till 2014 bjuder likväl på betydande utmaningar. Bland annat behöver vi bli bättre på att möta unga människor. Att ha tydligare svar på de unga väljarnas frågor är centralt. Vi behöver utveckla vår politik och lära oss mer om ungas situation på till exempel bostads- och arbetsmarknaden.

Väljarna har med rätta stort förtroende för Moderaterna när det gäller ansvar, ekonomi och jobb. Vi har genomfört en lång rad reformer för att stärka arbetslinjen, minska utanförskapet och få fler i arbete. När finanskrisen slog till förde vi en aktiv och ansvarsfull politik som gjorde att Sverige kunde stå emot. Tack vare att ekonomin nu blir starkare kan vi, i ett läge då många andra länder lider av åtstramningar och sparpaket, istället genomföra fler satsningar på att få fler i arbete och på välfärden.

Just välfärdsfrågorna är ett annat område där förnyelsen av Moderaterna kommer att fortsätta. Valresultatet och valanalysen visar tydligt att vi har ett fortsatt alltför lågt förtroende i vissa frågor på det här området. Det ställer stora krav på oss att ägna tid och kraft åt att utveckla politiken, men också åt att lära oss mer. Vi måste få större kunskap om hur vardagen och arbetslivet ser ut för medarbetarna i välfärden. Genom besök och samtal måste vi steg för steg utveckla vår politik och öka vårt förtroende utifrån insikt och inte bara åsikt.

Genom de besök och samtal vi redan hunnit genomföra kan vi dra slutsatsen att en stor utmaning för medarbetarna i välfärden är bristen på makt över det egna arbetslivet. Detta ställer stora krav på oss moderater i de kommuner och landsting där vi är arbetsgivare. Bra villkor och god arbetsmiljö för till exempel sjuksköterskor och förskolelärare måste vara målet. Det handlar om fler karriärvägar, fortbildning och möjligheter för den som vill arbeta mer. Min inställning är att det är Moderaterna som ska leda arbetet för bättre möjligheter till heltidsarbete för välfärdens medarbetare!

Vår viktigaste utmaning är att fortsätta kampen mot utanförskapet. Utanförskapet skapar i många fall en känsla av att sakna makt över sitt eget liv, av hopplöshet och av att inte vara behövd. Känslan av att inte få en chans dominerar ännu tillvaron för alltför många i Sverige, inte minst hos unga.

Därför får vi Moderater aldrig ge upp. Genom en tydlig arbetslinje där alla arbetsinsatser är viktiga måste vi fortsätta kampen mot utanförskapet. Ett rättvist Sverige är ett Sverige där allafår chansen att vara med och bidra efter egen förmåga.

Moderaterna måste ständigt fortsätta att utvecklas. Utmaningen är att lyckas förnyas tillräckligt. Därför ser jag med tillförsikt fram emot de här två dagarna i Karlstad. Sverigemötet är en viktig del av Moderaternas fortsatta förnyelse.

Sofia Arkelsten

Partisekreterare (M)

Idag samlas 1 700 moderater från hela landet till Sverigemötet i Karlstad. Under två dagar ska vi inspireras av varandra, utveckla vår politik vidare och rusta oss inför valen 2014. Nya Moderaterna vill vara ett parti i ständig rörelse. Samhället förändras varje dag och då måste vi också göra det. Mest förändras väljarna. Med nya värderingar, förutsättningar, livsmål och drömmar ställer de krav på oss att vara relevanta och ha svar på deras frågor. För att stå redo att möta väljarna 2014 och framåt är det därför av största vikt att förnyelsen fortsätter.

Valet 2010 var historiskt. Jämfört med framgångsvalet 2006 valde över 300 000 fler att rösta på Moderaterna och sett över två val har vi vunnit nästan en miljon nya väljare. Men tiden fram till 2014 bjuder likväl på betydande utmaningar. Bland annat behöver vi bli bättre på att möta unga människor. Att ha tydligare svar på de unga väljarnas frågor är centralt. Vi behöver utveckla vår politik och lära oss mer om ungas situation på till exempel bostads- och arbetsmarknaden.

Väljarna har med rätta stort förtroende för Moderaterna när det gäller ansvar, ekonomi och jobb. Vi har genomfört en lång rad reformer för att stärka arbetslinjen, minska utanförskapet och få fler i arbete. När finanskrisen slog till förde vi en aktiv och ansvarsfull politik som gjorde att Sverige kunde stå emot. Tack vare att ekonomin nu blir starkare kan vi, i ett läge då många andra länder lider av åtstramningar och sparpaket, istället genomföra fler satsningar på att få fler i arbete och på välfärden.

Just välfärdsfrågorna är ett annat område där förnyelsen av Moderaterna kommer att fortsätta. Valresultatet och valanalysen visar tydligt att vi har ett fortsatt alltför lågt förtroende i vissa frågor på det här området. Det ställer stora krav på oss att ägna tid och kraft åt att utveckla politiken, men också åt att lära oss mer. Vi måste få större kunskap om hur vardagen och arbetslivet ser ut för medarbetarna i välfärden. Genom besök och samtal måste vi steg för steg utveckla vår politik och öka vårt förtroende utifrån insikt och inte bara åsikt.

Genom de besök och samtal vi redan hunnit genomföra kan vi dra slutsatsen att en stor utmaning för medarbetarna i välfärden är bristen på makt över det egna arbetslivet. Detta ställer stora krav på oss moderater i de kommuner och landsting där vi är arbetsgivare. Bra villkor och god arbetsmiljö för till exempel sjuksköterskor och förskolelärare måste vara målet. Det handlar om fler karriärvägar, fortbildning och möjligheter för den som vill arbeta mer. Min inställning är att det är Moderaterna som ska leda arbetet för bättre möjligheter till heltidsarbete för välfärdens medarbetare!

Vår viktigaste utmaning är att fortsätta kampen mot utanförskapet. Utanförskapet skapar i många fall en känsla av att sakna makt över sitt eget liv, av hopplöshet och av att inte vara behövd. Känslan av att inte få en chans dominerar ännu tillvaron för alltför många i Sverige, inte minst hos unga.

Därför får vi Moderater aldrig ge upp. Genom en tydlig arbetslinje där alla arbetsinsatser är viktiga måste vi fortsätta kampen mot utanförskapet. Ett rättvist Sverige är ett Sverige där allafår chansen att vara med och bidra efter egen förmåga.

Moderaterna måste ständigt fortsätta att utvecklas. Utmaningen är att lyckas förnyas tillräckligt. Därför ser jag med tillförsikt fram emot de här två dagarna i Karlstad. Sverigemötet är en viktig del av Moderaternas fortsatta förnyelse.

Sofia Arkelsten

Partisekreterare (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.