2010-10-11 07:30

2014-12-15 09:27

Kommunalt veto hindrar vindkraft

ENERGI DEBATT

Genom att inte yttra sig eller genom att bordlägga frågan kan en kommun helt stoppa ny vindkraft. Förutsägbarheten och rättsäkerheten är som bortblåst. Kostnaderna för denna osäkerhet har också blivit väldigt stora, skriver Eric Birksten.

Det råder inget tvivel om att vindkraften är här för att stanna. Vindkraft är en ren energikälla som producerar förnybar el till låg kostnad. Vindkraft är inte bara miljövänlig och kostnadseffektiv – den åtnjuter dessutom ett brett folkligt stöd. Flera år i rad har vindkraft varit en av de mest populära energikällorna hos svenska folket enligt undersökningar från SOM-institutet. Hela 74 procent anser att vi i Sverige bör satsa på mer vindkraft. Endast solenergi är mer populärt.

Även politiker och myndigheter anser att vindkraft är ett effektivt och önskvärt sätt att nå miljömålen och realisera ambitionen om en mer hållbar energiförsörjning. Budskapet från regeringen har varit att utbyggnaden ska skyndas på – att regelverket ska bli enklare och att tillståndsprocessen ska gå snabbare. Detta var också intentionen med den nya lagstiftning för vindkraft som trädde i kraft för drygt ett år sedan. Huvudnyheten var att tillståndsärenden inte längre skulle behöva prövas i två parallella processer. Onödiga handläggningstider skulle därmed avskaffas – utan att rättsäkerhet eller möjlighet till överklagande skulle bli lidande.

Branschen välkomnande reformen – med kortare handläggningstider skulle vindkraftsutbyggnaden äntligen kunna ta ordentlig fart. Dessvärre blev regelförändringen ett misslyckande. I sista stund kastades det nämligen in en paragraf som innebär att kommunerna aktivt måste tillstyrka nya vindkraftsprojekt. Det handlar alltså inte om någon formell prövning, utan kommunerna kan på vilka grunder som helst stoppa ny vindkraft.

Formen för detta kommunala veto ter sig underlig. Eftersom det handlar om ett aktivt tillstyrkande finns det ingenting som tvingar kommunen att ta ställning till ett vindkraftsärende. Genom att inte yttra sig eller genom att bordlägga frågan kan en kommun helt stoppa ny vindkraft. Förutsägbarheten och rättsäkerheten är som bortblåst. Kostnaderna för denna osäkerhet har också blivit väldigt stora.

Det finns till och med kommuner som öppet kräver pengar för att tillstyrka projekt – trots att det är direkt olagligt. Konsekvenserna har också blivit svåra. Många projekt har stoppats, andra har skjutits upp på obestämd framtid. Förutsättningarna för många projekt har ändrats i sådan grad att de inte längre är lönsamma att bygga. Detta var knappast intentionen när den nya lagen kom till. I slutändan blir följden att Sverige får svårt att möta de internationella miljömålen. Eftersom vindkraft inte längre kan byggas på optimala platser blir kostnaderna högre, vilket i slutändan kommer att medföra högre elräkningar för konsumenterna.

Kommunerna har redan i dag stor makt över vad som byggs inom deras territorium. Både genom det så kallade planmonopolet och genom att man fungerar som remissinstans i vindkraftsärenden. Branschen har naturligtvis ingenting emot att kommunerna får säga sitt när ny vindkraft ska byggas. Däremot så måste formerna för detta inflytande följa de rättssäkerhetsprinciper som gäller för all annan myndighetsutövning. För att Sverige ska kunna ställa om energisystemet och öka andelen förnybar energi måste rättssäkerhet och förutsägbarhet även gälla vindkraft. Kommunernas veto mot vindkraft bör snarast avskaffas. (SNB)

Eric Birksten

Svensk Vindenergi

Det råder inget tvivel om att vindkraften är här för att stanna. Vindkraft är en ren energikälla som producerar förnybar el till låg kostnad. Vindkraft är inte bara miljövänlig och kostnadseffektiv – den åtnjuter dessutom ett brett folkligt stöd. Flera år i rad har vindkraft varit en av de mest populära energikällorna hos svenska folket enligt undersökningar från SOM-institutet. Hela 74 procent anser att vi i Sverige bör satsa på mer vindkraft. Endast solenergi är mer populärt.

Även politiker och myndigheter anser att vindkraft är ett effektivt och önskvärt sätt att nå miljömålen och realisera ambitionen om en mer hållbar energiförsörjning. Budskapet från regeringen har varit att utbyggnaden ska skyndas på – att regelverket ska bli enklare och att tillståndsprocessen ska gå snabbare. Detta var också intentionen med den nya lagstiftning för vindkraft som trädde i kraft för drygt ett år sedan. Huvudnyheten var att tillståndsärenden inte längre skulle behöva prövas i två parallella processer. Onödiga handläggningstider skulle därmed avskaffas – utan att rättsäkerhet eller möjlighet till överklagande skulle bli lidande.

Branschen välkomnande reformen – med kortare handläggningstider skulle vindkraftsutbyggnaden äntligen kunna ta ordentlig fart. Dessvärre blev regelförändringen ett misslyckande. I sista stund kastades det nämligen in en paragraf som innebär att kommunerna aktivt måste tillstyrka nya vindkraftsprojekt. Det handlar alltså inte om någon formell prövning, utan kommunerna kan på vilka grunder som helst stoppa ny vindkraft.

Formen för detta kommunala veto ter sig underlig. Eftersom det handlar om ett aktivt tillstyrkande finns det ingenting som tvingar kommunen att ta ställning till ett vindkraftsärende. Genom att inte yttra sig eller genom att bordlägga frågan kan en kommun helt stoppa ny vindkraft. Förutsägbarheten och rättsäkerheten är som bortblåst. Kostnaderna för denna osäkerhet har också blivit väldigt stora.

Det finns till och med kommuner som öppet kräver pengar för att tillstyrka projekt – trots att det är direkt olagligt. Konsekvenserna har också blivit svåra. Många projekt har stoppats, andra har skjutits upp på obestämd framtid. Förutsättningarna för många projekt har ändrats i sådan grad att de inte längre är lönsamma att bygga. Detta var knappast intentionen när den nya lagen kom till. I slutändan blir följden att Sverige får svårt att möta de internationella miljömålen. Eftersom vindkraft inte längre kan byggas på optimala platser blir kostnaderna högre, vilket i slutändan kommer att medföra högre elräkningar för konsumenterna.

Kommunerna har redan i dag stor makt över vad som byggs inom deras territorium. Både genom det så kallade planmonopolet och genom att man fungerar som remissinstans i vindkraftsärenden. Branschen har naturligtvis ingenting emot att kommunerna får säga sitt när ny vindkraft ska byggas. Däremot så måste formerna för detta inflytande följa de rättssäkerhetsprinciper som gäller för all annan myndighetsutövning. För att Sverige ska kunna ställa om energisystemet och öka andelen förnybar energi måste rättssäkerhet och förutsägbarhet även gälla vindkraft. Kommunernas veto mot vindkraft bör snarast avskaffas. (SNB)

Eric Birksten

Svensk Vindenergi

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.