2010-06-17 07:30

2015-01-06 01:01

Sista chansen att stoppa kärnkraften

ENERGIPOLITIK DEBATT

Kärnkraftens avfallshantering är lika litet löst nu som för 30 år sedan. Under en miljon år framåt skall våra efterkommande leva med en enda generations helt livsfientliga teknikval, skriver Eva Hallström.

Sista chansen att stoppa kärnkraften har våra folkvalda i dag den 17 juni. Som en av de sista omröstningarna på mandatperioden i Riksdagen, skall de efter trettio år av stiltje – sedan folkomröstningen 1980 – ta ställning till regeringens förslag att åter öppna för att få starta nya kärnkraftverk i vårt land. Vi som redan är det kärnkraftstätaste landet i världen, räknat per capita! Vi som äntligen har fått skjuts på vindenergi och som har mer biomassa än många länder att göra förnybara bränslen av.

Att överhuvudtaget lägga denna proposition är ett stort vallöftessvek eftersom Alliansen sa i sin regeringsförklaring att man skulle ligga lågt hela denna period. Statsminister Fredrik Reinfeldt sa i regeringsförklaringen i Sveriges riksdag 6 oktober 2006: ”Förbudet att uppföra nya reaktorer kommer att bestå.” I Valmanifest 2006 från Allians för Sverige, daterat 23 augusti 2006: ”Förbudet att uppföra nya reaktorer kommer inte att upphävas under mandatperioden.”

Med en sista-minuten-abrovink av Centern får borgerligheten med största säkerhet tyvärr majoritet för detta, trots att Lagrådet – som skall se till att det rent fungerar juridiskt, protesterat mot en alltför stor brådska.

Civilutskottet har den 8 juni offentliggjort sitt betänkande om regeringens proposition rörande ökat skadeståndsansvar för kärnkraftsföretagen. Propositionen tillstyrks medan man avslår de tre motioner som lämnats in. Det betyder att Sven Bergström (C) inte fick gehör för sitt tredje villkor för att han ska stödja regeringens kärnkraftspolitik.

Nu vill det till att vi medborgare visar vårt stora missnöje och vår stora oro. Maila till dina riksdagsledamöter (fornamn.efternamn@riksdagen.se) och påtala följande:

• Kärnkraften är farligare än för trettio år sedan p g a terroristrisken. De säkerhetsanordningar och det kontrollsamhälle som krävs i dag för att inte kraftverk skall hotas av tokskallar är enormt! Brytningen är lika smutsig och farlig som då, reaktorer lika sårbara, människor lika felbara som då, strålningen lika dödlig och ”säkerheten” lika illusorisk som då.

• Kärnkraften är dyrare än de förnybara energibärarna: 90 öre KWh enligt Stanforduniversitetets färskaste siffror, mot vindkraften 60 öre/KWh. Olönsamheten i investeringskostnaderna skall vi bara inte tala om. Finnarna, som en av de få i världen som nybyggt under de senare åren, får betala av minst 33 miljarder på 60 år för ett kraftverk som de endast får begränsad energimängd av. Hur smart är det?

• Kärnkraften är inte alls klimatneutral! Den kanske värsta av lögnerna från den lobby som har investerat i mänsklighetens och planetens mest dödsbringande strålningsenergi. Med en livscykelanalys; transporter, brytning och avfallshantering etc, är den tvärtom riktigt dålig ur klimatsynpunkt. Uranet är också en synnerligen ändlig råvara, d v s inte ett dyft hållbar för någon långsiktig produktion.

• Kärnkraftens avfallshantering är lika litet löst nu som för 30 år sedan. Under en miljon år framåt skall våra efterkommande leva med en enda generations helt livsfientliga teknikval, och försöka att inte bli bestrålade av de rester som måste hållas hermetiskt åtskilda från allt biologiskt liv under oöverskådlig tid.

• Kärnkraften är tvilling med kärnvapen. Ett alldeles för sällan påpekat argument. Alla länder som har illegitima kärnvapen har också pågående kärnkraftsprogram. Plutonium är den viktigaste biprodukten från s k civil kärnkraft och ett starkt skäl att hålla reaktorer i drift här och var.

Efter många och breda diskussioner i sann folkbildningsanda för trettio år sedan bestämde sig ju svenskarna för att avveckla kärnkraften.

Energianvändningen i vårt samhälle indelas i tre sektorer bostäder och service, industri samt transporter. Den totala energianvändningen inom dessa sektorer var år 1980 var 381 TWh och har under årens lopp varierat fram till år 2007 för att då vara 405 TWh, alltså en liten ökning under 27 år med 13 TWh. Detta kan jämföras att under samma tidsperiod har energi från biobränsle ökat från 48 TWh till 120 TWh, alltså en ökning av förnyelsebar energi med 72 TWh. (källa: Energimyndigheten. Energiläget i siffror samt energiutblick).

Satsa på energieffektivisering. Satsa på förnyelsebar energi som är ändliga och tar inte slut i det långsiktiga perspektivet istället.

Eva Hallström

Landstings- och riksdagskandidat, Miljöpartiet i Sunne

Sista chansen att stoppa kärnkraften har våra folkvalda i dag den 17 juni. Som en av de sista omröstningarna på mandatperioden i Riksdagen, skall de efter trettio år av stiltje – sedan folkomröstningen 1980 – ta ställning till regeringens förslag att åter öppna för att få starta nya kärnkraftverk i vårt land. Vi som redan är det kärnkraftstätaste landet i världen, räknat per capita! Vi som äntligen har fått skjuts på vindenergi och som har mer biomassa än många länder att göra förnybara bränslen av.

Att överhuvudtaget lägga denna proposition är ett stort vallöftessvek eftersom Alliansen sa i sin regeringsförklaring att man skulle ligga lågt hela denna period. Statsminister Fredrik Reinfeldt sa i regeringsförklaringen i Sveriges riksdag 6 oktober 2006: ”Förbudet att uppföra nya reaktorer kommer att bestå.” I Valmanifest 2006 från Allians för Sverige, daterat 23 augusti 2006: ”Förbudet att uppföra nya reaktorer kommer inte att upphävas under mandatperioden.”

Med en sista-minuten-abrovink av Centern får borgerligheten med största säkerhet tyvärr majoritet för detta, trots att Lagrådet – som skall se till att det rent fungerar juridiskt, protesterat mot en alltför stor brådska.

Civilutskottet har den 8 juni offentliggjort sitt betänkande om regeringens proposition rörande ökat skadeståndsansvar för kärnkraftsföretagen. Propositionen tillstyrks medan man avslår de tre motioner som lämnats in. Det betyder att Sven Bergström (C) inte fick gehör för sitt tredje villkor för att han ska stödja regeringens kärnkraftspolitik.

Nu vill det till att vi medborgare visar vårt stora missnöje och vår stora oro. Maila till dina riksdagsledamöter (fornamn.efternamn@riksdagen.se) och påtala följande:

• Kärnkraften är farligare än för trettio år sedan p g a terroristrisken. De säkerhetsanordningar och det kontrollsamhälle som krävs i dag för att inte kraftverk skall hotas av tokskallar är enormt! Brytningen är lika smutsig och farlig som då, reaktorer lika sårbara, människor lika felbara som då, strålningen lika dödlig och ”säkerheten” lika illusorisk som då.

• Kärnkraften är dyrare än de förnybara energibärarna: 90 öre KWh enligt Stanforduniversitetets färskaste siffror, mot vindkraften 60 öre/KWh. Olönsamheten i investeringskostnaderna skall vi bara inte tala om. Finnarna, som en av de få i världen som nybyggt under de senare åren, får betala av minst 33 miljarder på 60 år för ett kraftverk som de endast får begränsad energimängd av. Hur smart är det?

• Kärnkraften är inte alls klimatneutral! Den kanske värsta av lögnerna från den lobby som har investerat i mänsklighetens och planetens mest dödsbringande strålningsenergi. Med en livscykelanalys; transporter, brytning och avfallshantering etc, är den tvärtom riktigt dålig ur klimatsynpunkt. Uranet är också en synnerligen ändlig råvara, d v s inte ett dyft hållbar för någon långsiktig produktion.

• Kärnkraftens avfallshantering är lika litet löst nu som för 30 år sedan. Under en miljon år framåt skall våra efterkommande leva med en enda generations helt livsfientliga teknikval, och försöka att inte bli bestrålade av de rester som måste hållas hermetiskt åtskilda från allt biologiskt liv under oöverskådlig tid.

• Kärnkraften är tvilling med kärnvapen. Ett alldeles för sällan påpekat argument. Alla länder som har illegitima kärnvapen har också pågående kärnkraftsprogram. Plutonium är den viktigaste biprodukten från s k civil kärnkraft och ett starkt skäl att hålla reaktorer i drift här och var.

Efter många och breda diskussioner i sann folkbildningsanda för trettio år sedan bestämde sig ju svenskarna för att avveckla kärnkraften.

Energianvändningen i vårt samhälle indelas i tre sektorer bostäder och service, industri samt transporter. Den totala energianvändningen inom dessa sektorer var år 1980 var 381 TWh och har under årens lopp varierat fram till år 2007 för att då vara 405 TWh, alltså en liten ökning under 27 år med 13 TWh. Detta kan jämföras att under samma tidsperiod har energi från biobränsle ökat från 48 TWh till 120 TWh, alltså en ökning av förnyelsebar energi med 72 TWh. (källa: Energimyndigheten. Energiläget i siffror samt energiutblick).

Satsa på energieffektivisering. Satsa på förnyelsebar energi som är ändliga och tar inte slut i det långsiktiga perspektivet istället.

Eva Hallström

Landstings- och riksdagskandidat, Miljöpartiet i Sunne

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.
null
null
null

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.