2009-11-30 07:30

2015-01-05 20:34

Förbättra tillgängligheten för handikappade

INTERNATIONELLA HANDIKAPPDAGEN DEBATT

I den nya diskrimineringslagen utreder man nu om bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning skall bli en diskrimineringsfråga i enlighet med vad Folkpartiet föreslår, skriver Marianne Åhman.

Den 3 december har FN utsett till Internationella handikappdagen. Den har uppmärksammats sedan 1992 och firas runt om i världen. Här i Sverige har jag en känsla av att vår egen ”kanelbullens dag” är mera uppmärksammad, men jag hoppas att jag har fel. Detta år 2009, har vi all anledning att uppmärksamma Internationella handikappdagen då Sverige i år har ratificerat FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Att riksdagen har ratificerat konventionen och dess 50 artiklar, innebär att vi har förklarat att innehållet i lagen överensstämmer med svensk lagstiftning.

En konvention skapar inte några rättigheter men syftet är att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning för att dessa personer skall kunna upprätthålla sina mänskliga rättigheter inom alla områden såväl, medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella, står att läsa i propositionen (2008/09:28).

Sverige uppfyller redan i dag många av de krav som finns i de 50 artiklarna men de områden där stora brister finns, gäller medvetandegörande, alltså våra attityder och värderingar kring personer med funktionsnedsättning, tillgänglighet och framförallt inom området arbete och sysselsättning för dessa personer. Här återstår ett stort arbete. Bedömningen var ändå att arbete är påbörjat inom alla områden, och inga lagändringar behövdes för att Sverige skulle kunna godkänna konventionen, kan vi läsa vidare i propositionen.

Folkpartiet liberalerna är det parti som l utifrån sin liberala ideologi värnar den enskilda människan och hans/hennes möjligheter att få frihet och livschanser utifrån sina egna förutsättningar. På Folkpartiets landsmöte, som avhölls i november i Växjö, hade en arbetsgrupp tagit fram ett antal förslag till beslut i en rapport ”Att vända hinder till en fördel – arbetsmarknad – funktionsnedsättning” som rör personer med funktionsnedsättning och deras möjligheter till större delaktighet på arbetsmarknaden.

Några av förslagen är:

• En personlig coach/lots på arbetsförmedlingen som skall finnas som stöd för gruppen funktionshindrade.

• Reformera lönebidraget och anser att ett större utrymme för individuell bedömning skall finnas . För att kunna ändra attityder och värderingar kring olika funktionshinder föreslår man att arbetsförmedlingen skall ge mera kunskap och information kring olika funktionsnedsättningar till arbetsgivare.

• Förbättringar kring den fysiska tillgängligheten är naturligtvis också förslag som är oerhört viktiga för denna grupp.

Detta är några förslag som skulle kunna bidra till att våra personer med funktionsnedsättning skall få delaktighet på arbetsmarknaden och större möjligheter att få egen försörjning.

Nästa år 2010 skall målen i den nationella handikappolitiken vara verkställda. Riksdagen beslutade om de nationella handikappmålen år 2000 och 2006 fastslogs att de prioriterade målen inför 2010 skulle vara:

• tillgänglighet till kollektivtrafiken

• tillgänglig statsförvaltning

• ”enkelt avhjälpta hinder” i offentliga miljöer och lokaler skall vara undanrödja så att personer med funktionsnedsättning får en god tillgänglighet i vårt samhälle (tillägg i plan och bygglagen 17 kap. 21a§)

Det är kommunerna och staten som skall se till att denna viktiga demokratifråga blir förverkligad. I den nya diskrimineringslagen utreder man nu om bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning skall bli en diskrimineringsfråga i enlighet med vad Folkpartiet föreslår i ovan nämnda rapport.

Vår främsta uppgift som politiker är att lyssna och sätta oss in i rollen som språkrör för de människor som vi är valda av . Vi skall enträget föra fram de åsikter, synpunkter och förslag som gör att människor får delaktighet och känner att man kan får möjligheter att leva ett gott liv utifrån sina förutsättningar.

Här har vi en utmaning när riksdagen skall forma nya mål för handikappolitiken år 2011 och framöver. Nu gäller det inte bara tillgänglighet i fysisk mening och i information, utan även att förändra värderingar och attityder för att personer med funktionsnedsättning skall få en naturlig plats inom alla samhälls områden och respekt utifrån sina egna förutsättningar och möjligheter.

Politiken har många spännande utmaningar och för oss inom Folkpartiet liberalerna finns bara ett mål – att skapa förutsättningar för den enskilda människan att kunna forma sitt liv utifrån sina egna förutsättningar och att kunna leva livet hela livet.

Marianne Åhman (FP)

Gruppledare, Sunne

Den 3 december har FN utsett till Internationella handikappdagen. Den har uppmärksammats sedan 1992 och firas runt om i världen. Här i Sverige har jag en känsla av att vår egen ”kanelbullens dag” är mera uppmärksammad, men jag hoppas att jag har fel. Detta år 2009, har vi all anledning att uppmärksamma Internationella handikappdagen då Sverige i år har ratificerat FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Att riksdagen har ratificerat konventionen och dess 50 artiklar, innebär att vi har förklarat att innehållet i lagen överensstämmer med svensk lagstiftning.

En konvention skapar inte några rättigheter men syftet är att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning för att dessa personer skall kunna upprätthålla sina mänskliga rättigheter inom alla områden såväl, medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella, står att läsa i propositionen (2008/09:28).

Sverige uppfyller redan i dag många av de krav som finns i de 50 artiklarna men de områden där stora brister finns, gäller medvetandegörande, alltså våra attityder och värderingar kring personer med funktionsnedsättning, tillgänglighet och framförallt inom området arbete och sysselsättning för dessa personer. Här återstår ett stort arbete. Bedömningen var ändå att arbete är påbörjat inom alla områden, och inga lagändringar behövdes för att Sverige skulle kunna godkänna konventionen, kan vi läsa vidare i propositionen.

Folkpartiet liberalerna är det parti som l utifrån sin liberala ideologi värnar den enskilda människan och hans/hennes möjligheter att få frihet och livschanser utifrån sina egna förutsättningar. På Folkpartiets landsmöte, som avhölls i november i Växjö, hade en arbetsgrupp tagit fram ett antal förslag till beslut i en rapport ”Att vända hinder till en fördel – arbetsmarknad – funktionsnedsättning” som rör personer med funktionsnedsättning och deras möjligheter till större delaktighet på arbetsmarknaden.

Några av förslagen är:

• En personlig coach/lots på arbetsförmedlingen som skall finnas som stöd för gruppen funktionshindrade.

• Reformera lönebidraget och anser att ett större utrymme för individuell bedömning skall finnas . För att kunna ändra attityder och värderingar kring olika funktionshinder föreslår man att arbetsförmedlingen skall ge mera kunskap och information kring olika funktionsnedsättningar till arbetsgivare.

• Förbättringar kring den fysiska tillgängligheten är naturligtvis också förslag som är oerhört viktiga för denna grupp.

Detta är några förslag som skulle kunna bidra till att våra personer med funktionsnedsättning skall få delaktighet på arbetsmarknaden och större möjligheter att få egen försörjning.

Nästa år 2010 skall målen i den nationella handikappolitiken vara verkställda. Riksdagen beslutade om de nationella handikappmålen år 2000 och 2006 fastslogs att de prioriterade målen inför 2010 skulle vara:

• tillgänglighet till kollektivtrafiken

• tillgänglig statsförvaltning

• ”enkelt avhjälpta hinder” i offentliga miljöer och lokaler skall vara undanrödja så att personer med funktionsnedsättning får en god tillgänglighet i vårt samhälle (tillägg i plan och bygglagen 17 kap. 21a§)

Det är kommunerna och staten som skall se till att denna viktiga demokratifråga blir förverkligad. I den nya diskrimineringslagen utreder man nu om bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning skall bli en diskrimineringsfråga i enlighet med vad Folkpartiet föreslår i ovan nämnda rapport.

Vår främsta uppgift som politiker är att lyssna och sätta oss in i rollen som språkrör för de människor som vi är valda av . Vi skall enträget föra fram de åsikter, synpunkter och förslag som gör att människor får delaktighet och känner att man kan får möjligheter att leva ett gott liv utifrån sina förutsättningar.

Här har vi en utmaning när riksdagen skall forma nya mål för handikappolitiken år 2011 och framöver. Nu gäller det inte bara tillgänglighet i fysisk mening och i information, utan även att förändra värderingar och attityder för att personer med funktionsnedsättning skall få en naturlig plats inom alla samhälls områden och respekt utifrån sina egna förutsättningar och möjligheter.

Politiken har många spännande utmaningar och för oss inom Folkpartiet liberalerna finns bara ett mål – att skapa förutsättningar för den enskilda människan att kunna forma sitt liv utifrån sina egna förutsättningar och att kunna leva livet hela livet.

Marianne Åhman (FP)

Gruppledare, Sunne

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.
null
null
null

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.