2016-03-11 06:00

2016-03-11 06:00

Arbetet med O-ringen i full gång

ARVIKA: Orientering

Nästa sommar kommer jättetävlingen O-ringen att genomföras i Västvärmland med Arvika som centralort.
Ett så stort arrangemang kräver sin planering – ett arbete som är högst påtagligt i nuläget.
– Det är många bitar som ska falla på plats, men än så länge har inget hänt som ändrar på våra planer, säger generalsekreteraren för O-ringen Värmland, Christina Gabrielsson.

Så sent som förrförra veckan hölls i Högvalta hembygdsgård ett informationsmöte inför O-ringen 2017, som alltså går av stapeln här i Västvärmland nästa sommar.

– Då samlade vi klubbarna i väst för ett samtal om hur vi vill jobba med att samla funktionärerna, det är en av utmaningarna inför arrangemanget, vi har varit på flera ställen också runt om i Värmland, berättar O-ringen Värmlands generalsekreterare, Christina Gabrielsson.

– Det är 21 klubbar som arrangerar O-ringen, och det krävs ett samarbete för att klara av den här stora uppgiften, hela upplägget bygger på en stor del ideellt arbete. De som orienterar själva är inställda på att hjälpa till, men det är många som behövs som inte är orienterare, men som kan sköta andra uppgifter som att stå i kiosk eller att vara parkeringsvakt.

Men det krävs också annan typ av hjälp från nära håll.

Ligger före planen

– Vi söker också lokala leverantörer, säger Christina, och ett företag som man redan har gjort klart med är eventföretaget Liveside, som är lokalt förankrat då det ligger i just Arvika.

– De kommer att hyra ut tält för de tillfälliga arenorna vi bygger upp, säger Christina.

På en punkt ligger man dessutom klart före tidsschemat, nämligen vad gäller ritningen av kartorna för de olika etapperna.

– Av tre olika kartor är två redan färdigställda, och det är kartorna för Boda i Koppom och den för Rackstad, den för Skjutsbol är inte riktigt klar än. Vi hade räknat med att få det klart i maj, men eftersom vi fick en så bra höst ligger vi före planen.

Men en stor utmaning ligger också i att se till så att alla kommer ha någonstans att bo.

Kommer inte räcka

– Vi räknar med att det blir omkring 18 000 deltagare, det kommer ju nästan dubbla hela Arvikas befolkning. Vi planerar att ha den här O-ringen-staden på Westlanda flygplats och ha en camping där med 2 500 campingplatser, berättar Christina och fortsätter:

– En del kommer få bo på vandrarhem eller hotell också, men det kommer inte att räcka. Vi ser gärna att folk hör av sig och är med och hyr ut sommarstugor och liknande.

Många bitar

Det finns mycket arbete kvar inför detta jätteevenemang, men man ligger ändå väldigt bra med i nuläget.

– Det är många bitar som ska falla på plats, men än så länge har inget hänt som ändrar på våra planer.

Så sent som förrförra veckan hölls i Högvalta hembygdsgård ett informationsmöte inför O-ringen 2017, som alltså går av stapeln här i Västvärmland nästa sommar.

– Då samlade vi klubbarna i väst för ett samtal om hur vi vill jobba med att samla funktionärerna, det är en av utmaningarna inför arrangemanget, vi har varit på flera ställen också runt om i Värmland, berättar O-ringen Värmlands generalsekreterare, Christina Gabrielsson.

– Det är 21 klubbar som arrangerar O-ringen, och det krävs ett samarbete för att klara av den här stora uppgiften, hela upplägget bygger på en stor del ideellt arbete. De som orienterar själva är inställda på att hjälpa till, men det är många som behövs som inte är orienterare, men som kan sköta andra uppgifter som att stå i kiosk eller att vara parkeringsvakt.

Men det krävs också annan typ av hjälp från nära håll.

Ligger före planen

– Vi söker också lokala leverantörer, säger Christina, och ett företag som man redan har gjort klart med är eventföretaget Liveside, som är lokalt förankrat då det ligger i just Arvika.

– De kommer att hyra ut tält för de tillfälliga arenorna vi bygger upp, säger Christina.

På en punkt ligger man dessutom klart före tidsschemat, nämligen vad gäller ritningen av kartorna för de olika etapperna.

– Av tre olika kartor är två redan färdigställda, och det är kartorna för Boda i Koppom och den för Rackstad, den för Skjutsbol är inte riktigt klar än. Vi hade räknat med att få det klart i maj, men eftersom vi fick en så bra höst ligger vi före planen.

Men en stor utmaning ligger också i att se till så att alla kommer ha någonstans att bo.

Kommer inte räcka

– Vi räknar med att det blir omkring 18 000 deltagare, det kommer ju nästan dubbla hela Arvikas befolkning. Vi planerar att ha den här O-ringen-staden på Westlanda flygplats och ha en camping där med 2 500 campingplatser, berättar Christina och fortsätter:

– En del kommer få bo på vandrarhem eller hotell också, men det kommer inte att räcka. Vi ser gärna att folk hör av sig och är med och hyr ut sommarstugor och liknande.

Många bitar

Det finns mycket arbete kvar inför detta jätteevenemang, men man ligger ändå väldigt bra med i nuläget.

– Det är många bitar som ska falla på plats, men än så länge har inget hänt som ändrar på våra planer.