2015-11-20 06:00

2015-11-20 06:00

Kenneth får en efterträdare

ARVIKA: Skolidrott

Budgetförslag. I våras tillsattes en arbetsgrupp för att se över skolidrotten i Arvika kommun och dess framtida verksamhet.
I måndags kom skolidrotten, och då inte minst frågan om den befintliga tjänsten som skolidrottskonsulent, upp på politisk nivå – som en del i budgetförslaget för 2016.

Enligt det budgetförslaget skulle tjänsten, som idag innehas av Kenneth Rehn, upphöra i samband med att han går i pension efter vårterminen.

– Förslaget var att det inte skulle bli någon efterträdare till Kenneth och det var ett av förslagen som vi plockade bort, konstaterar Arvikas kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande, Peter Söderström.

Sålunda kommer det att finnas en skolidrottskonsulent i Arvika även när skolorna börjar nästa höst.

– Det kommer att bli en nyrekrytering, bekräftar Peter, som kunde räkna in ett enhälligt stöd för det beslutet.

Diskussion

– Det var lite diskussion runt hur KM ska vara uppbyggt, men det är en diskussion som får tas med den som får tjänsten.

För även om tjänsten kommer att finnas kvar innebär det inte med automatik att den kommer att se ut exakt som den har gjort under senare år.

Runt 6000

Skolidrotten är en verksamhet som stadigt, från år till år, lockar runt 6 000 startande till olika typer av fysisk aktivitet, och då främst barn i mellanstadieåldern – som i många fall kanske stiftar sin första bekantskap med vissa aktiviteter.

Toppnoteringen i ”modern tid” är från 2003, då man räknade in över 7500 starter, fördelat på allt från friidrott, via de stora lagidrotterna fotboll och innebandy, till de mindre individuella idrotterna, som utförsåkning och tennis.

Under 2014 räknade enbart friidrotten in totalt 1647 starter och största lagidrotten, fotbollen, hela 76 lag från kommunens skolor.

Sett över lite längre perspektiv är det tiotusentals barn- och ungdomar i kommunen, som har eller kommer att, komma i kontakt med verksamheten på ett eller annat sätt.

Viktig post

– Det är en viktig post och det finns många tankar kring hur det går att utveckla ungdomsidrotten och där tror jag att idrottsföreningarna har mycket att bidra med. Jag har alltid sagt att vi måste ta tillvara den kunskapen som finns i föreningarna, konstaterar Söderström, som också gärna ser ett ökat samarbete med exempelvis ”Friskare Arvika”.

– Vi får se hur KM-arbetet läggs upp. KM är något positivt och omtyckt och det är viktigt för barn att få komma ut och röra på sig och prova på.

Knappt med tid

Arbetet med hur tjänsten kan komma att förändras kommer att inledas framöver, men möjligheten för efterträdaren att ”gå vid sidan” av Kenneth Rehn är numera ganska begränsad, då Kenneth har en höftoperation inplanerad och därmed kommer att missa stora delar av vårterminen.

Enligt det budgetförslaget skulle tjänsten, som idag innehas av Kenneth Rehn, upphöra i samband med att han går i pension efter vårterminen.

– Förslaget var att det inte skulle bli någon efterträdare till Kenneth och det var ett av förslagen som vi plockade bort, konstaterar Arvikas kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande, Peter Söderström.

Sålunda kommer det att finnas en skolidrottskonsulent i Arvika även när skolorna börjar nästa höst.

– Det kommer att bli en nyrekrytering, bekräftar Peter, som kunde räkna in ett enhälligt stöd för det beslutet.

Diskussion

– Det var lite diskussion runt hur KM ska vara uppbyggt, men det är en diskussion som får tas med den som får tjänsten.

För även om tjänsten kommer att finnas kvar innebär det inte med automatik att den kommer att se ut exakt som den har gjort under senare år.

Runt 6000

Skolidrotten är en verksamhet som stadigt, från år till år, lockar runt 6 000 startande till olika typer av fysisk aktivitet, och då främst barn i mellanstadieåldern – som i många fall kanske stiftar sin första bekantskap med vissa aktiviteter.

Toppnoteringen i ”modern tid” är från 2003, då man räknade in över 7500 starter, fördelat på allt från friidrott, via de stora lagidrotterna fotboll och innebandy, till de mindre individuella idrotterna, som utförsåkning och tennis.

Under 2014 räknade enbart friidrotten in totalt 1647 starter och största lagidrotten, fotbollen, hela 76 lag från kommunens skolor.

Sett över lite längre perspektiv är det tiotusentals barn- och ungdomar i kommunen, som har eller kommer att, komma i kontakt med verksamheten på ett eller annat sätt.

Viktig post

– Det är en viktig post och det finns många tankar kring hur det går att utveckla ungdomsidrotten och där tror jag att idrottsföreningarna har mycket att bidra med. Jag har alltid sagt att vi måste ta tillvara den kunskapen som finns i föreningarna, konstaterar Söderström, som också gärna ser ett ökat samarbete med exempelvis ”Friskare Arvika”.

– Vi får se hur KM-arbetet läggs upp. KM är något positivt och omtyckt och det är viktigt för barn att få komma ut och röra på sig och prova på.

Knappt med tid

Arbetet med hur tjänsten kan komma att förändras kommer att inledas framöver, men möjligheten för efterträdaren att ”gå vid sidan” av Kenneth Rehn är numera ganska begränsad, då Kenneth har en höftoperation inplanerad och därmed kommer att missa stora delar av vårterminen.