2015-11-05 20:20

2015-11-05 20:20

Golfklubben fick klartecken för lån

EDANE: Golf

Nu är det klart med finansieringen av Arvika Golfklubbs övergång från ett obligationssystem till ett system med spelrätter.

Arvika Golfklubb har bestämt sig för att göra en spelrättskonvertering inför 2016.

För att täcka kostnaderna som konverteringen medför behöver klubben låna pengar, och tidigare i höstas lämnades därför en ansökan om borgen för ett banklån på 500 000 kronor in till Arvika kommun.

Klubben fick avslag på sin ansökan, och fick arbeta vidare med andra lösningar för att finansiera övergången till det nya systemet, och under förra veckan kom man till slut fram till en lösning.

– Vi har kommit överens med Westra Wermlands Sparbank om ett lån på 700 000 kronor, säger Torgny Richardsson, ordförande i Arvika Golfklubb.

– Vi har säkerhet i maskiner, byggnader och inventarier i klubben, så det har löst sig med lånet. Vi har också fått till ett avtal med tre kommunala bolag. Det är värt 75 000 kronor per år, och gäller i tre år.

Avtalet med Arvika Teknik AB, Arvika Fastighets AB och Arvika Kraft AB innebär samtidigt att klubben har tagit på sig vissa åtaganden å sin sida.

– Bland annat så ska alla deras anställda få gå en nybörjarkurs, berättar Torgny.

– Men det är inte helt klart än hur det ska genomföras. Men att de ska få gå en kurs är klart, och det kan bli en ”uppsida” för oss också, i form av nya medlemmar.

På det hela taget så är Torgny väldigt nöjd med att klubben nu har lyckats ro spelrättskonverteringen i land.

– Vi får bort en skuld på 4,5 miljoner kronor från klubben, och framförallt får vi bättre översikt över ekonomin på det här viset, konstaterar han.

– Sedan 2004 har vi betalat 1,5 miljoner till medlemmar som har valt att gå ur klubben. Nu kommer vi inte att behöva betala ut pengar om någon väljer att sluta.

Helt utan utgifter för konverteringen kommer dock inte klubben att stå under de kommande åren. Lånet ska amorteras av, och det enligt en relativt tuff avbetalningsplan.

– Vi kommer att amortera 100 000 kronor per år. Vi har gjort en budget, och det kommer vi att klara av, avslutar Torgny.

Arvika Golfklubb har bestämt sig för att göra en spelrättskonvertering inför 2016.

För att täcka kostnaderna som konverteringen medför behöver klubben låna pengar, och tidigare i höstas lämnades därför en ansökan om borgen för ett banklån på 500 000 kronor in till Arvika kommun.

Klubben fick avslag på sin ansökan, och fick arbeta vidare med andra lösningar för att finansiera övergången till det nya systemet, och under förra veckan kom man till slut fram till en lösning.

– Vi har kommit överens med Westra Wermlands Sparbank om ett lån på 700 000 kronor, säger Torgny Richardsson, ordförande i Arvika Golfklubb.

– Vi har säkerhet i maskiner, byggnader och inventarier i klubben, så det har löst sig med lånet. Vi har också fått till ett avtal med tre kommunala bolag. Det är värt 75 000 kronor per år, och gäller i tre år.

Avtalet med Arvika Teknik AB, Arvika Fastighets AB och Arvika Kraft AB innebär samtidigt att klubben har tagit på sig vissa åtaganden å sin sida.

– Bland annat så ska alla deras anställda få gå en nybörjarkurs, berättar Torgny.

– Men det är inte helt klart än hur det ska genomföras. Men att de ska få gå en kurs är klart, och det kan bli en ”uppsida” för oss också, i form av nya medlemmar.

På det hela taget så är Torgny väldigt nöjd med att klubben nu har lyckats ro spelrättskonverteringen i land.

– Vi får bort en skuld på 4,5 miljoner kronor från klubben, och framförallt får vi bättre översikt över ekonomin på det här viset, konstaterar han.

– Sedan 2004 har vi betalat 1,5 miljoner till medlemmar som har valt att gå ur klubben. Nu kommer vi inte att behöva betala ut pengar om någon väljer att sluta.

Helt utan utgifter för konverteringen kommer dock inte klubben att stå under de kommande åren. Lånet ska amorteras av, och det enligt en relativt tuff avbetalningsplan.

– Vi kommer att amortera 100 000 kronor per år. Vi har gjort en budget, och det kommer vi att klara av, avslutar Torgny.