2017-09-07 18:46

2017-09-07 18:46

Kulturskatt blev bok

VÄSTVÄRMLAND: Filleklée – en vävbok om textilt hantverk

Filleklée heter en vävteknik som har gamla anor i Västvärmland. Nu har boken om filleklée kommit, och den är en hyllning till alla vävare som bevarat och utvecklat tekniken – inte minst Annie Fredriksson i Köla vävstuga. Hon vet allt som är värt att veta om filleklée.

”Fille är ett dialektord som betyder trasa eller tygremsa. Vävarna användes som sängöverkast och tillverkades i varprips med bomullsgarn i varp och tunt klippta trasor och bomullsgarn till inslag”, berättar hemslöjdskonsulent Carina Olsson i förordet till boken Filleklée - vävbok om en västvärmländsk textil som Region Värmland ger ut med stöd från Kulturrådet.

En hyllning

Boken beskrivs som en hyllning till alla väverskor och vävare som bevarat och utvecklat denna specifika kulturskatt som har sina rötter i det värmländska kulturarvet.

”Köla vävstuga med Annie Fredriksson i spetsen har haft en enorm betydelse för att denna värmländska folkkonst levt vidare och utvecklats. Annie började inventera dessa specifika vävnader 1984 och fascinerades av den mönsterrikedom och variation som vävnaderna uppvisade. Hon fann ett textilt kvinnoarv som är viktigt att bevara och förmedla till kommande generationer”, fortsätter Carina Olsson.

Bland de som bidragit med kunskap forskning och kunskap finns förutom Annie Fredriksson även Ylva Kongbäck Östlund, Böret Segolsson Knutsson, Britt-Marie Berggren och Elsy Bråtsjö Nilsson.

Lagom till stor mässa

Boken blev klar lagom till den stora internationella vävmässan VÄV 2017 som arrangeras 21–23 september i Växjö. Boken säljs och presenteras också i Värmlandsmontern på Bokmässan i Göteborg 28 september– 1 oktober.

”Fille är ett dialektord som betyder trasa eller tygremsa. Vävarna användes som sängöverkast och tillverkades i varprips med bomullsgarn i varp och tunt klippta trasor och bomullsgarn till inslag”, berättar hemslöjdskonsulent Carina Olsson i förordet till boken Filleklée - vävbok om en västvärmländsk textil som Region Värmland ger ut med stöd från Kulturrådet.

En hyllning

Boken beskrivs som en hyllning till alla väverskor och vävare som bevarat och utvecklat denna specifika kulturskatt som har sina rötter i det värmländska kulturarvet.

”Köla vävstuga med Annie Fredriksson i spetsen har haft en enorm betydelse för att denna värmländska folkkonst levt vidare och utvecklats. Annie började inventera dessa specifika vävnader 1984 och fascinerades av den mönsterrikedom och variation som vävnaderna uppvisade. Hon fann ett textilt kvinnoarv som är viktigt att bevara och förmedla till kommande generationer”, fortsätter Carina Olsson.

Bland de som bidragit med kunskap forskning och kunskap finns förutom Annie Fredriksson även Ylva Kongbäck Östlund, Böret Segolsson Knutsson, Britt-Marie Berggren och Elsy Bråtsjö Nilsson.

Lagom till stor mässa

Boken blev klar lagom till den stora internationella vävmässan VÄV 2017 som arrangeras 21–23 september i Växjö. Boken säljs och presenteras också i Värmlandsmontern på Bokmässan i Göteborg 28 september– 1 oktober.