2016-10-16 15:55

2016-10-16 15:55

De är årets körledare i Sverige

ARVIKA: Stort körkonvent i helgen

I helgen hade Föreningen Sveriges Körledare (FSK) konvent och kongress på Ingesund med framträdanden, konserter, föreläsningar och rapporter från forskningsfältet samt utdelning av stipendierna Årets Körledare och Årets Barn- ungdomskörledare i Sverige.

Konventet inleddes med ett välkomsttal av prefekten vid Ingesund, Carina Hauge-Rouass, som talade om att Ingesund nu utgör ett av Karlstad Universitets Campus med inriktning på kultur, och att skolan utöver sin nationellt enastående musiklärarutbildning nu även erhållit examensrätt för utbildning av musiker.

Föreningens ordförande Lena Ekman Frisk talade om framgångarna och framtiden för FSK och betonade den ledande rollen i svenskt körliv som föreningens många körledare representerar; fem procent av Sveriges körsångare har någon av föreningens anslutna medlemmar som körledare.

Jubileum

Helgens sångliga aktiviteter gav för anmälaren flera öronabesked om att FSK:s medlemmar utgör körledarverksamhetens toppskikt. Deras betydelse för körsångens framtid gick även lätt att utläsa ur den betydelse de har och har haft för utbildningen av svenska körledare i trettio år.

För en musikaliskt högkvalitativ hyllning under öppningsdagen stod två sånggrupper och en saxofontrio av Ingesundsstudenter.

Musikforskning

Vid konventet presenterade Karin Johansson sin bok A capella – tjugofem körledares röster där synpunkter på utbildningsfrågor och forskningsbehov presenteras som en populärvetenskaplig syntes av en flera avhandlingar. Pia Bygdéus och Ragnhild Sandberg Jurström intervjuades om sina respektive doktorsavhandlingar kring körledares kommunikation och arbetssätt. Presentationerna gav perspektiv på det praktiska arbetet, som en av Norges främsta kördirigenter - Tone Bianca Sparre Dahl - visade i fredagens konsert med Schola Cantorum, och kommenterade indirekt på så sätt även lördagens fina seminarium om instudering. Konserten recenseras på annan plats.

Årets körledare

En av konventets stora uppgifter är att dela ut Rosenborg-Gehrmans och Föreningen Sveriges Körledares gemensamma stipendium till Årets Körledare; för år 2016 på 50 000 kronor. Stipendiet Årets Körledare gick till Arvikaanknutna Marie J:son Lindh Nordenmalm, som sedan 1996 arbetar i Nora kyrka som organist och ledare för Nora Oratoriekör, Nora Kyrkokör, Prova-på-kör, Ungdomskör, Barnkör och Minikör samt ansvarar för en stor konsertverksamhet. Hon är sedan 1996 dirigent för Nora Kammarkör och sedan 2001 förbundsdirigent i Västerås stift. Marie som har studerat på bland annat Ingesund var gift med nyss bortgångne Björn J:son, och fick priset för sitt kreativa och utvecklande körarbete som också inkluderar flera skivproduktioner.

Till Årets Barn- och ungdomskörledare för år 2016 utsågs Birgitta Mannerström Molin. För sin omfattande körverksamhet inom kyrkan fick hon ett stipendium om 30 000 kronor bland annat med motiveringen att den präglas av pedagogisk elegans och målmedvetenhet.

Konventet inleddes med ett välkomsttal av prefekten vid Ingesund, Carina Hauge-Rouass, som talade om att Ingesund nu utgör ett av Karlstad Universitets Campus med inriktning på kultur, och att skolan utöver sin nationellt enastående musiklärarutbildning nu även erhållit examensrätt för utbildning av musiker.

Föreningens ordförande Lena Ekman Frisk talade om framgångarna och framtiden för FSK och betonade den ledande rollen i svenskt körliv som föreningens många körledare representerar; fem procent av Sveriges körsångare har någon av föreningens anslutna medlemmar som körledare.

Jubileum

Helgens sångliga aktiviteter gav för anmälaren flera öronabesked om att FSK:s medlemmar utgör körledarverksamhetens toppskikt. Deras betydelse för körsångens framtid gick även lätt att utläsa ur den betydelse de har och har haft för utbildningen av svenska körledare i trettio år.

För en musikaliskt högkvalitativ hyllning under öppningsdagen stod två sånggrupper och en saxofontrio av Ingesundsstudenter.

Musikforskning

Vid konventet presenterade Karin Johansson sin bok A capella – tjugofem körledares röster där synpunkter på utbildningsfrågor och forskningsbehov presenteras som en populärvetenskaplig syntes av en flera avhandlingar. Pia Bygdéus och Ragnhild Sandberg Jurström intervjuades om sina respektive doktorsavhandlingar kring körledares kommunikation och arbetssätt. Presentationerna gav perspektiv på det praktiska arbetet, som en av Norges främsta kördirigenter - Tone Bianca Sparre Dahl - visade i fredagens konsert med Schola Cantorum, och kommenterade indirekt på så sätt även lördagens fina seminarium om instudering. Konserten recenseras på annan plats.

Årets körledare

En av konventets stora uppgifter är att dela ut Rosenborg-Gehrmans och Föreningen Sveriges Körledares gemensamma stipendium till Årets Körledare; för år 2016 på 50 000 kronor. Stipendiet Årets Körledare gick till Arvikaanknutna Marie J:son Lindh Nordenmalm, som sedan 1996 arbetar i Nora kyrka som organist och ledare för Nora Oratoriekör, Nora Kyrkokör, Prova-på-kör, Ungdomskör, Barnkör och Minikör samt ansvarar för en stor konsertverksamhet. Hon är sedan 1996 dirigent för Nora Kammarkör och sedan 2001 förbundsdirigent i Västerås stift. Marie som har studerat på bland annat Ingesund var gift med nyss bortgångne Björn J:son, och fick priset för sitt kreativa och utvecklande körarbete som också inkluderar flera skivproduktioner.

Till Årets Barn- och ungdomskörledare för år 2016 utsågs Birgitta Mannerström Molin. För sin omfattande körverksamhet inom kyrkan fick hon ett stipendium om 30 000 kronor bland annat med motiveringen att den präglas av pedagogisk elegans och målmedvetenhet.

  • Sverker Magnusson