2016-10-11 15:53

2016-10-11 15:53

Historien lyfts fram på Ingesund

KULTUR: Utställning invigd

Den legendariske folkbildaren Valdemar Dahlgren är tillbaka på Ingesund, där han en gång startade musikutbildningen. Nu kan man inte låta bli att passera hans uppfordrande blick. Han ser sträng ut men vill väl, lovar de som jobbar där nu. Bara man inte spelar jazz.

Efter ett par års arbete har man nu till slut invigt den historiska utställningen på Ingesunds musikhögskola som ska påminna om skolans ursprung. Bysten, texterna och tidslinjen finner man vid ingången till Stora konsertsalen.

Med ett program som givetvis byggde på musik öppnades den lilla men informativa utställningen som berättar om Ingesunds utveckling från folkhögskola till musikhögskola med examensrätt. Utformningen är det Lars Norrby och Sven Smedberg som har stått för. Den senare höll invigningstalet där han lyfte fram några av giganterna i Ingesunds historia: Valdemar Dahlgren och Lars Zetterquist, ”Pappa Lars”.

Humanisten Valdemar Dahlgren – aktiv vi slutet av 1800-talet och början av 1900-talet – var ”en rese” inom svensk folkbildning menar Sven Smedberg.

– Vi står i tacksamhetsskuld till honom och vi har skäl att ta reda på vem han var.

Dahlgren, som älskade klassisk musik men avskydde jazz – han kallade den ”själens spillvatten” – är inte inglasad utan står på golvet, i samtalshöjd. På så sätt blir han närvarande i dagens Ingesund. Och hans närvaro får symbolisera skolans ordspråk ”En levande tradition i ständig förnyelse”.

– Han kanske tyckte illa om jazz, men skala bort det som hör dåtiden till och ni finner en levande röst, säger Sven Smedberg.

Efter ett par års arbete har man nu till slut invigt den historiska utställningen på Ingesunds musikhögskola som ska påminna om skolans ursprung. Bysten, texterna och tidslinjen finner man vid ingången till Stora konsertsalen.

Med ett program som givetvis byggde på musik öppnades den lilla men informativa utställningen som berättar om Ingesunds utveckling från folkhögskola till musikhögskola med examensrätt. Utformningen är det Lars Norrby och Sven Smedberg som har stått för. Den senare höll invigningstalet där han lyfte fram några av giganterna i Ingesunds historia: Valdemar Dahlgren och Lars Zetterquist, ”Pappa Lars”.

Humanisten Valdemar Dahlgren – aktiv vi slutet av 1800-talet och början av 1900-talet – var ”en rese” inom svensk folkbildning menar Sven Smedberg.

– Vi står i tacksamhetsskuld till honom och vi har skäl att ta reda på vem han var.

Dahlgren, som älskade klassisk musik men avskydde jazz – han kallade den ”själens spillvatten” – är inte inglasad utan står på golvet, i samtalshöjd. På så sätt blir han närvarande i dagens Ingesund. Och hans närvaro får symbolisera skolans ordspråk ”En levande tradition i ständig förnyelse”.

– Han kanske tyckte illa om jazz, men skala bort det som hör dåtiden till och ni finner en levande röst, säger Sven Smedberg.