2016-09-23 06:00

2016-09-23 06:00

Körsång på bulgariska

ARVIKA: Konsert och workshop

På lördag är det körkonsert på Ingesunds musikhögskola. Det är kören Perunika från Stockholm som är på besök.

Det är tack vare Hillevi Dahl, som i många år drev kören Kvinnfolk i Arvika, som Perunika kommer till musikhögskolan. Nuförtiden är hon verksam i Stockholm och medlem i Perunika.

– Det är jätteroligt att komma tillbaka till Arvika. Jag hoppas att många från min gamla kör kommer dit, säger Hillevi Dahl.

Workshop

Under eftermiddagen kommer kören att hålla en workshop där de som är intresserade av körsång är välkomna. Både män och kvinnor.

– Bulgarien har en tradition av folkmusik för kvinnoröster, arrangerade acapella, säger Hillevi Dahl.

Kören har en dirigent från Bulgarien, som är bosatt i Danmark, men som kommer till Stockholm en gång i månaden för att repetera.

Sångstilen i den bulgariska körtraditionen beskrivs som kraftfull med stämmor tätt intill varandra och melodier som flätas samman.

Texterna handlar om kärlek, beskrivningar av vardagen och funderingar kring livet.

Hillevi Dahl, och hennes körkollegor, sjunger naturligtvis på bulgariska.

Det är tack vare Hillevi Dahl, som i många år drev kören Kvinnfolk i Arvika, som Perunika kommer till musikhögskolan. Nuförtiden är hon verksam i Stockholm och medlem i Perunika.

– Det är jätteroligt att komma tillbaka till Arvika. Jag hoppas att många från min gamla kör kommer dit, säger Hillevi Dahl.

Workshop

Under eftermiddagen kommer kören att hålla en workshop där de som är intresserade av körsång är välkomna. Både män och kvinnor.

– Bulgarien har en tradition av folkmusik för kvinnoröster, arrangerade acapella, säger Hillevi Dahl.

Kören har en dirigent från Bulgarien, som är bosatt i Danmark, men som kommer till Stockholm en gång i månaden för att repetera.

Sångstilen i den bulgariska körtraditionen beskrivs som kraftfull med stämmor tätt intill varandra och melodier som flätas samman.

Texterna handlar om kärlek, beskrivningar av vardagen och funderingar kring livet.

Hillevi Dahl, och hennes körkollegor, sjunger naturligtvis på bulgariska.

  • Anton Eriksson