2016-06-21 12:47

2016-06-21 12:47

Kolonin och Otalt får 100 000 kronor

KULTUR

Kulturföreningen Kolonin i Arvika och Otalt har fått 100 000 kronor från Kulturbryggan till projektet Vi behöver hitta våra mödrar.

Totalt har Kulturbryggan delat ut drygt tio miljoner kronor till 47 kulturprojekt i Sverige.

18 av 21 län i Sverige får ta del av pengarna. Beslut om projektbidrag togs den 13 juni av Kulturbryggans beslutandegrupp.

Enligt Kolonins Facebooksida är projektet en förstudie till en performance om feministisk lokalhistoria i Arvika. Projektet går ut på att samla bortglömda och oberättade berättelser om kvinnor i Arvika.

Totalt har Kulturbryggan delat ut drygt tio miljoner kronor till 47 kulturprojekt i Sverige.

18 av 21 län i Sverige får ta del av pengarna. Beslut om projektbidrag togs den 13 juni av Kulturbryggans beslutandegrupp.

Enligt Kolonins Facebooksida är projektet en förstudie till en performance om feministisk lokalhistoria i Arvika. Projektet går ut på att samla bortglömda och oberättade berättelser om kvinnor i Arvika.