2016-04-06 08:35

2016-04-06 08:35

Hedberg spelar i aulan

ARVIKA

På lördag kväll framför Fredrik Hedberg musik av bland annat Dvořák, Vivaldi och Morricone på sin examenskonsert i aulan på Musikhögskolan Ingesund.

Fredrik har under sina fem år vid Ingesund framträtt i en rad olika sammanhang, bland annat som konsertmästare i både symfoniorkester och stråkorkester, och som solist med orkester. Dessutom med artister som Rigmor Gustavsson, Per Tengstrand och Sofia Karlsson. Medverkar gör även Ernst Erlanson, Magnus Ericsson, Alicia Strand, Maja Björklin, Nina Granat och Tove Landahl.

Fredrik har under sina fem år vid Ingesund framträtt i en rad olika sammanhang, bland annat som konsertmästare i både symfoniorkester och stråkorkester, och som solist med orkester. Dessutom med artister som Rigmor Gustavsson, Per Tengstrand och Sofia Karlsson. Medverkar gör även Ernst Erlanson, Magnus Ericsson, Alicia Strand, Maja Björklin, Nina Granat och Tove Landahl.