2016-02-23 11:52

2016-02-23 11:52

Läsning i dialog med författaren

ARVIKA: Projekt för ökad läsförståelse

Läsning. Med en bibliotekarie tillika författare i huset, kan eleverna verkligen fördjupa sig och få svar på frågor i sitt läsprojekt med inriktning på läsförståelse.

Utifrån undersökningar som säger att läsförståelsen minskar har på Solbergagymnasiet ett klassprojekt startats där eleverna fått träffa en författare, läsa hennes bok, diskutera den och ställa frågor. Författaren är Maja Hjertzell och arbetar som bibliotekarie på Solbergagymnasiet. I september 2015 släpptes hennes bok Vad gör man inte, och det är den som legat till grund för projektet.

Lässtrategier

– De fyra tillfällena har varit upplagda på olika sätt, där eleverna fått öva sig på olika lässtrategier och att bli uppmärksam på hur man läser och hur man tolkar en text, berättar Maja Hjertzell, som just denna dag är på besök hos en grupp som diskuterar utifrån 15 frågor på ett ark.

Läraren Monica Gerdin uppmanar eleverna att välja ut de frågor de tycker är mest intressanta.

– Ha gärna med er anteckningar tillbaka efter diskussionerna! Ta ställning, värdera, vad tycker ni? Varför agerar personerna som de gjorde?

– Fick jag välja skulle jag önska att ni diskuterade sista frågan: Var det ett lyckligt eller olyckligt slut? säger Maja Hjertzell.

Hennes bok är uppbyggd så, att det lämnas luckor och saker som är outtalade.

– Och vissa saker får man inte svar på förrän på slutet, säger hon.

Eleverna diskuterar vissa skeden i boken.

– Ser ni annorlunda på någon person nu när ni läst färdigt boken? undrar Maja.

– Sanna. Hon var typ lite ond i början, sen blev hon snällare, säger Abiyel Habtemichael.

Lättläst och spännande

– Vad tänkte ni om mormodern då, att hon inte träffade mamman?

– Det kanske var för att hon skämdes, för att inte ha hjälpt mamman när det var tufft med pappan, säger Matthew Matti.

Han tycker att boken var lättläst och spännande.

– Ja, den var lättläst, men samtidigt behövde man fundera en hel del på olika saker, säger Daria Kuchanna.

När projektets fyra delar är avklarade kommer en frivillig fortsättning att påbörjas, i form av en novelltävling, vilken AN kan komma att återkomma till.

Men hur har författaren Maja Hjertzell själv upplevt projektet då?

– Det känns otroligt lyxigt att få så många läsares tankar och det känns stort att höra eleverna resonera kring personerna och deras personligheter... Jag har även fått roliga synpunkter och frågor. När man skriver så tänker jag boken på ett visst sätt, men när man lämnar över den blir det varje läsares egen tolkning.

Utifrån undersökningar som säger att läsförståelsen minskar har på Solbergagymnasiet ett klassprojekt startats där eleverna fått träffa en författare, läsa hennes bok, diskutera den och ställa frågor. Författaren är Maja Hjertzell och arbetar som bibliotekarie på Solbergagymnasiet. I september 2015 släpptes hennes bok Vad gör man inte, och det är den som legat till grund för projektet.

Lässtrategier

– De fyra tillfällena har varit upplagda på olika sätt, där eleverna fått öva sig på olika lässtrategier och att bli uppmärksam på hur man läser och hur man tolkar en text, berättar Maja Hjertzell, som just denna dag är på besök hos en grupp som diskuterar utifrån 15 frågor på ett ark.

Läraren Monica Gerdin uppmanar eleverna att välja ut de frågor de tycker är mest intressanta.

– Ha gärna med er anteckningar tillbaka efter diskussionerna! Ta ställning, värdera, vad tycker ni? Varför agerar personerna som de gjorde?

– Fick jag välja skulle jag önska att ni diskuterade sista frågan: Var det ett lyckligt eller olyckligt slut? säger Maja Hjertzell.

Hennes bok är uppbyggd så, att det lämnas luckor och saker som är outtalade.

– Och vissa saker får man inte svar på förrän på slutet, säger hon.

Eleverna diskuterar vissa skeden i boken.

– Ser ni annorlunda på någon person nu när ni läst färdigt boken? undrar Maja.

– Sanna. Hon var typ lite ond i början, sen blev hon snällare, säger Abiyel Habtemichael.

Lättläst och spännande

– Vad tänkte ni om mormodern då, att hon inte träffade mamman?

– Det kanske var för att hon skämdes, för att inte ha hjälpt mamman när det var tufft med pappan, säger Matthew Matti.

Han tycker att boken var lättläst och spännande.

– Ja, den var lättläst, men samtidigt behövde man fundera en hel del på olika saker, säger Daria Kuchanna.

När projektets fyra delar är avklarade kommer en frivillig fortsättning att påbörjas, i form av en novelltävling, vilken AN kan komma att återkomma till.

Men hur har författaren Maja Hjertzell själv upplevt projektet då?

– Det känns otroligt lyxigt att få så många läsares tankar och det känns stort att höra eleverna resonera kring personerna och deras personligheter... Jag har även fått roliga synpunkter och frågor. När man skriver så tänker jag boken på ett visst sätt, men när man lämnar över den blir det varje läsares egen tolkning.

  • Veronica Nordenberg Olsson