2016-01-29 13:24

2016-01-29 13:24

Hantverksskicklig grafiker

GALLERI PI: Minnesutställning

– Hon var en framförallt grafiker. De olika grafiska teknikerna behärskade hon till fulländning.

På lördag öppnar Per-Inge Fridlund en minnesutställning över Ingegerd Gärtners konstnärsliv. I år skulle hon ha fyllt hundra.

Ingegerd Gärtner bodde i Arvika en period under 1940- och 50- talet. Här arbetade hon som konstnär och teckningslärare på Solbergaskolan.

– Hon var väldigt allsidig. Det var många Arvikabor som gick kurser hos henne i keramik, berättar Per-Inge Fridlund, som efter Ingegerd Gärtners död 2006 fick ta hand om en hel del av hennes konst, samtidigt som en del togs om hand om av ett museum i Uppsala och Värmlands museum.

Ingegerd Gärtner var bara 16 år när hon kom in på Konstfack, där hon träffade en annan Arvikakonstnär, Niklas Göran, som finns avporträtterad på utställningen.

– Jag tror det här blir en rolig utställning för äldre Arvikabor. En igenkänningens glädje!

Tavlorna är från 1930-talet och framåt.

– Sedan började hon med en ny teknik på 2000-talet, monotypi. Dessa bilder är lik sekelskiftets modernister och man kan se att hon inspirerats av Paul Klee.

På lördag öppnar Per-Inge Fridlund en minnesutställning över Ingegerd Gärtners konstnärsliv. I år skulle hon ha fyllt hundra.

Ingegerd Gärtner bodde i Arvika en period under 1940- och 50- talet. Här arbetade hon som konstnär och teckningslärare på Solbergaskolan.

– Hon var väldigt allsidig. Det var många Arvikabor som gick kurser hos henne i keramik, berättar Per-Inge Fridlund, som efter Ingegerd Gärtners död 2006 fick ta hand om en hel del av hennes konst, samtidigt som en del togs om hand om av ett museum i Uppsala och Värmlands museum.

Ingegerd Gärtner var bara 16 år när hon kom in på Konstfack, där hon träffade en annan Arvikakonstnär, Niklas Göran, som finns avporträtterad på utställningen.

– Jag tror det här blir en rolig utställning för äldre Arvikabor. En igenkänningens glädje!

Tavlorna är från 1930-talet och framåt.

– Sedan började hon med en ny teknik på 2000-talet, monotypi. Dessa bilder är lik sekelskiftets modernister och man kan se att hon inspirerats av Paul Klee.