2015-12-03 10:30

2015-12-03 10:30

85 framför Juloratoriet

ARVIKA

På söndagskvällen framförs Bachs Juloratorium i Trefaldighetskyrkan, Arvika.

Juloratoriet är ett av Bachs verkliga portalverk och det mest framförda av hans större verk för kör och orkester.

Vid söndagskvällens konsert i Trefaldighetskyrkan deltar 85 sångare och musiker. Medverkande är Trefaldighetskyrkans oratoriekör, Geijerskolans kammarkör och en barockorkester. Solister är Karolina Andersson, sopran, Paula Hoffman, alt, Carl Unander-Scharin, tenor och Anton Ljungqvist, bas. Dirigent är Åke Skommar.

Juloratoriet kräver inte bara en stor ensemble, det är också ett av de mest glädjefyllda och jublande i Bachs produktion. Flera av ariorna, bland annat Bereite dich Sion och Schliesse dein Herze har blivit ”greatest hits” och den storslagna inledningskören med trumpeter och pukor svämmar över av glädje och jubel.

Juloratoriet är ett av Bachs verkliga portalverk och det mest framförda av hans större verk för kör och orkester.

Vid söndagskvällens konsert i Trefaldighetskyrkan deltar 85 sångare och musiker. Medverkande är Trefaldighetskyrkans oratoriekör, Geijerskolans kammarkör och en barockorkester. Solister är Karolina Andersson, sopran, Paula Hoffman, alt, Carl Unander-Scharin, tenor och Anton Ljungqvist, bas. Dirigent är Åke Skommar.

Juloratoriet kräver inte bara en stor ensemble, det är också ett av de mest glädjefyllda och jublande i Bachs produktion. Flera av ariorna, bland annat Bereite dich Sion och Schliesse dein Herze har blivit ”greatest hits” och den storslagna inledningskören med trumpeter och pukor svämmar över av glädje och jubel.