2015-05-15 09:52

2015-05-15 09:52

Weberkvartettenkommer och spelar

ENGGÅRDEN

Weberkvartetten, en av Sveriges mest anlitade stråkkvartetter, kommer till Enggården för en konsert på söndag eftermiddag 17 maj.

Weberkvartetten har gjort ett flertal inspelningar för radio och TV, bland annat i Veckans konsert, och turnerar i såväl Sverige som utomlands och har deltagit i flera välrenommerade festivaler.

Konserten, som ges i Arvika Konsertförenings regi, kommer att inledas med Leos Janacek, stråkkvartett nr 1, ”Kreutzersonaten” skriven 1923.

Weberkvartetten är också flitiga ambassadörer för nutida musik, och har beställt verk av ett flertal svenska tonsättare, så på söndag kommer publiken att få lyssna till Fredrik Högbergs, ”More is More” ett verk skrivet 2006. Fredrik Högberg har ett påtagligt lekfullt sinnelag och en osviklig och till synes aldrig sinande förmåga att finna helt nya infallsvinklar och för in oväntade element och även humoristiska vändningar i sina kompositioner.

Dessutom kommer kvartetten på söndag att spela Beethovens stråkkvartett nr 14 i ciss-moll, op. 131, som ju tillhör hans senare verk. Med detta verk nådde Beethoven djupt in i människors själ, vilket ledde kommande generationer av kompositörer in på ett nytt sätt att skriva kammarmusik.

Weberkvartetten består av följande musiker. Ronnie Weber, violin I, Ellinor Weber, violin II, Patrik Eriksson, viola, samt Bekhbat Tsagaanchuluun, cello.

Weberkvartetten har gjort ett flertal inspelningar för radio och TV, bland annat i Veckans konsert, och turnerar i såväl Sverige som utomlands och har deltagit i flera välrenommerade festivaler.

Konserten, som ges i Arvika Konsertförenings regi, kommer att inledas med Leos Janacek, stråkkvartett nr 1, ”Kreutzersonaten” skriven 1923.

Weberkvartetten är också flitiga ambassadörer för nutida musik, och har beställt verk av ett flertal svenska tonsättare, så på söndag kommer publiken att få lyssna till Fredrik Högbergs, ”More is More” ett verk skrivet 2006. Fredrik Högberg har ett påtagligt lekfullt sinnelag och en osviklig och till synes aldrig sinande förmåga att finna helt nya infallsvinklar och för in oväntade element och även humoristiska vändningar i sina kompositioner.

Dessutom kommer kvartetten på söndag att spela Beethovens stråkkvartett nr 14 i ciss-moll, op. 131, som ju tillhör hans senare verk. Med detta verk nådde Beethoven djupt in i människors själ, vilket ledde kommande generationer av kompositörer in på ett nytt sätt att skriva kammarmusik.

Weberkvartetten består av följande musiker. Ronnie Weber, violin I, Ellinor Weber, violin II, Patrik Eriksson, viola, samt Bekhbat Tsagaanchuluun, cello.