2015-04-09 09:10

2015-04-09 09:10

Soppköket öppet i församlingshemmet

ÄLGÅ

Nu på lördag arrangerar och inbjuder kyrkliga arbetskretsen i Älgå till Soppköket i Älgå församlingshem.

Spiksmedjans glödheta trattkantarellsoppa står på menyn. Anna-Lena Björn leder oss i allsång. Lotterier med bland annat Gun Janssons vackra handarbeten säljs och naturligtvis finns bröd till försäljning. En trevlig eftermiddag utlovas.

Spiksmedjans glödheta trattkantarellsoppa står på menyn. Anna-Lena Björn leder oss i allsång. Lotterier med bland annat Gun Janssons vackra handarbeten säljs och naturligtvis finns bröd till försäljning. En trevlig eftermiddag utlovas.