2015-06-12 06:00

2015-06-12 09:20

Tog dom mitt förslag?

Hamnutveckling. ”Tog dom mitt förslag?” Jag tittar upp från kaffekoppen och tidningen, på nioåringen i full färd med att äta frukost, men också med en fundering? ”Ditt förslag?”
– Ja, vi var ju nere i hamnen och sa hur vi ville ha det. Skatepark och så. Tog dom mitt förslag?

Det barnet refererar till är förra årets Öppet hus i JJ Dahléns magasin i hamnen, dit alla som ville kunde gå för att komma med egna önskemål och förslag på hur hamnen ska se ut i framtiden, nu när den fördjupade översiktsplanen äntligen är på gång.

För en som inte är så gammal kan ett år kännas som en lång tid och att något borde ha hänt vid det här laget, medan vi som är äldre har funderat på hamnens utvecklingsmöjligheter i många år nu och börjat hoppas på att få se idéer realiseras. Den här gången har verkligen idéer stötts och blötts, medborgarna har fått säga sitt och nu ska det bli riktigt spännande att den 17 juni, se vilka förslag som lyckats ta sig vidare i processen och vilka som så småningom faktiskt kan bli verklighet.

 

Hamnen är ett stort område och redan i fjol hade några huvudspår utkristalliserat sig: Det blå och det gröna, Rörelser/kopplingar, Aktiviteter/mötesplatser, Arbete/boende och rekreation

Finns det plats för allt detta? Ja det gör det! Hamnområdets storlek motsvarar flera kvarter i Arvikas innerstad.

Kul är också att det sätts fokus på hamnen på mer än ett sätt nästa vecka, då det även anordnas konst- och dansworkshops för ungdomar. Ett projekt som avslutas med utställning och dansuppvisning, något som de som kommer för att ta del av hamnförslagen också kan få inspireras av i en del av Arvika under omvandling.

När förslaget om busshållsplats på torget stötte på patrull och protester var det många som hade åsikter om medborgardialog och i vilket skede den borde startas. I hamnen har dialogen varit levande i nära 15 år nu.

 

Det är väl då demokrati fungerar som bäst, när alla känner sig lyssnade på och kan se att deras röster bar ända fram och räknades. Det tar tid att bygga en hel stadsdel, men bit för bit, kanske vi kan vandra där nere och säga, titta det var ju det här vi pratade om! Kanske ser det inte ut exakt som vi föreställt oss, kanske ser det ännu bättre ut.

Och kanske finns där en skatepark, eller en strandpromenad som sträcker sig ända till Sågudden, som vi kan njuta av med våra barn - eller barnbarn.

Det barnet refererar till är förra årets Öppet hus i JJ Dahléns magasin i hamnen, dit alla som ville kunde gå för att komma med egna önskemål och förslag på hur hamnen ska se ut i framtiden, nu när den fördjupade översiktsplanen äntligen är på gång.

För en som inte är så gammal kan ett år kännas som en lång tid och att något borde ha hänt vid det här laget, medan vi som är äldre har funderat på hamnens utvecklingsmöjligheter i många år nu och börjat hoppas på att få se idéer realiseras. Den här gången har verkligen idéer stötts och blötts, medborgarna har fått säga sitt och nu ska det bli riktigt spännande att den 17 juni, se vilka förslag som lyckats ta sig vidare i processen och vilka som så småningom faktiskt kan bli verklighet.

 

Hamnen är ett stort område och redan i fjol hade några huvudspår utkristalliserat sig: Det blå och det gröna, Rörelser/kopplingar, Aktiviteter/mötesplatser, Arbete/boende och rekreation

Finns det plats för allt detta? Ja det gör det! Hamnområdets storlek motsvarar flera kvarter i Arvikas innerstad.

Kul är också att det sätts fokus på hamnen på mer än ett sätt nästa vecka, då det även anordnas konst- och dansworkshops för ungdomar. Ett projekt som avslutas med utställning och dansuppvisning, något som de som kommer för att ta del av hamnförslagen också kan få inspireras av i en del av Arvika under omvandling.

När förslaget om busshållsplats på torget stötte på patrull och protester var det många som hade åsikter om medborgardialog och i vilket skede den borde startas. I hamnen har dialogen varit levande i nära 15 år nu.

 

Det är väl då demokrati fungerar som bäst, när alla känner sig lyssnade på och kan se att deras röster bar ända fram och räknades. Det tar tid att bygga en hel stadsdel, men bit för bit, kanske vi kan vandra där nere och säga, titta det var ju det här vi pratade om! Kanske ser det inte ut exakt som vi föreställt oss, kanske ser det ännu bättre ut.

Och kanske finns där en skatepark, eller en strandpromenad som sträcker sig ända till Sågudden, som vi kan njuta av med våra barn - eller barnbarn.