2014-12-22 10:40

2015-01-20 22:45

Hur var det på nätet idag?

LEDARE

Sociala spel. Pratar du med ditt barn om det som händer, men som vi inte kan se?

I skolan kan barn säga saker till varandra, men det sker inte helt i tysthet, utan oftast finns det någon som hör och kan snappa upp vad som sker. Men på olika forum via läsplattor, mobiler och dator är det ingen mer än mottagaren och avsändaren som vet vad som sagts och avsändaren kan på många forum välja att vara anonym.

”Hur var det i skolan i dag?”, en fråga vi ställer ofta till våra barn och det är inte alltid svaret blir särskilt uttömmande, men ibland får man en hint som kan leda samtalet vidare. Men hur ofta ställer vi frågan ”Vad har hänt på nätet i dag”? En fråga som är minst lika viktig i tider då barnen ägnar större och större del av sin vakna tid på olika internetforum och chattar.

Den potentiella mobbing som finns här är det ingen som ser och den kommer bara i dager om den som utsätts börjar berätta. Visste du till exempel att det finns forum där barn och tonåringar gör frågelekar och betygsätter varandra från A till F. Oftast är det ”högsta betyg” A, som publiceras men ingen ser om det ramlar in ”dåliga betyg” om mottagaren väljer att inte publicera dem. Frågor och betyg kan också skickas helt anonymt till mottagaren och det vet vi ju, att det är lättare att använda hårda ord om en kan vara anonym.

De värsta kommentarerna publiceras därför förmodligen inte. Likväl måste det vara djupt sårande och vad skapas det för bild av människovärde om ungdomar tycker att det är ok att dela in varandra i betygskategorier?

Vi i vuxenvärlden är ofta ovetande om vad som sker och ibland är det nog enklast att säga ”nej, det där förstår jag mig inte på”, men en dag har det gått för långt. En dag har ett barn kanske fått utstå så mycket i det tysta att livslusten sinar. Hur känns det då om vi inte orkat ta oss några minuter för att utforska i vilka världar våra barn ägnar större delen av sin tid?

Nu, med ett stundande jullov, finns det mycket tid över till dator och paddor och kan inte julledigheten vara ett bra tillfälle att prata om vilken verkanskraft ord kan ha och jämföra anonyma ord med om man skulle säga dem till en person som man ser i ögonen?

I skolan kan barn säga saker till varandra, men det sker inte helt i tysthet, utan oftast finns det någon som hör och kan snappa upp vad som sker. Men på olika forum via läsplattor, mobiler och dator är det ingen mer än mottagaren och avsändaren som vet vad som sagts och avsändaren kan på många forum välja att vara anonym.

”Hur var det i skolan i dag?”, en fråga vi ställer ofta till våra barn och det är inte alltid svaret blir särskilt uttömmande, men ibland får man en hint som kan leda samtalet vidare. Men hur ofta ställer vi frågan ”Vad har hänt på nätet i dag”? En fråga som är minst lika viktig i tider då barnen ägnar större och större del av sin vakna tid på olika internetforum och chattar.

Den potentiella mobbing som finns här är det ingen som ser och den kommer bara i dager om den som utsätts börjar berätta. Visste du till exempel att det finns forum där barn och tonåringar gör frågelekar och betygsätter varandra från A till F. Oftast är det ”högsta betyg” A, som publiceras men ingen ser om det ramlar in ”dåliga betyg” om mottagaren väljer att inte publicera dem. Frågor och betyg kan också skickas helt anonymt till mottagaren och det vet vi ju, att det är lättare att använda hårda ord om en kan vara anonym.

De värsta kommentarerna publiceras därför förmodligen inte. Likväl måste det vara djupt sårande och vad skapas det för bild av människovärde om ungdomar tycker att det är ok att dela in varandra i betygskategorier?

Vi i vuxenvärlden är ofta ovetande om vad som sker och ibland är det nog enklast att säga ”nej, det där förstår jag mig inte på”, men en dag har det gått för långt. En dag har ett barn kanske fått utstå så mycket i det tysta att livslusten sinar. Hur känns det då om vi inte orkat ta oss några minuter för att utforska i vilka världar våra barn ägnar större delen av sin tid?

Nu, med ett stundande jullov, finns det mycket tid över till dator och paddor och kan inte julledigheten vara ett bra tillfälle att prata om vilken verkanskraft ord kan ha och jämföra anonyma ord med om man skulle säga dem till en person som man ser i ögonen?