2018-09-07 12:07

2018-09-07 12:07

S fast beslutna att vända trenden

Valet: Det är dags att byta riktning i kommunen

Politik. Socialdemokraterna i Eda vill byta riktning, för att vi ska kunna styra utvecklingen i kommunen själva.

Nuvarande styre med HEL, Vänsterpartiet och övriga allierade, driver kommunen till en ekonomisk kris utan motstycke.

Kommunrevisionen anser att det är ett mycket allvarlig ekonomisk läge.

Vi socialdemokrater återger bara det som kommunrevisionen kommit fram till under sina granskningar.

Vi kan se att det bara fortsätter, prognosen för 2018 visar ett nytt negativt resultat på 14 miljoner kronor. Kommunallagen säger att underskotten ska återställas med överskott inom de kommande tre åren. Vi har föreslagit andra budgetar under mandatperioden och vi har reserverat oss mot märkliga beslut som kostat skattebetalarna stora pengar.

HEL och Vänsterpartiet lyckades inte presentera en realistisk budget inför 2019. Det ansvaret läggs nu på det nya styret som förhoppningsvis är Socialdemokraterna.

HEL går i försvar med att det inte är så allvarligt med Eda kommuns ekonomi genom att hävda att vi har så hög soliditet, Soliditet talar om hur stor del av våra tillgångar som finansieras av eget kapital, som i Eda består mest av fastighetsbeståndet, skolor osv. Vi vet inget om att de ska säljas för att få mer pengar i kassan. Givetvis kan man lättare få lån med hög soliditet, men vi ska inte låna mer pengar så som har gjorts de senaste åren. Investeringar ska betalas med egna medel, pengar som vi sparar in med goda årsresultat. Förresten har den goda soliditetn långsiktigt byggts upp av tidigare styren i Eda kommun. Som inte HEL har någon del av.

Det allvarliga är kommunens likviditet, efter flera årliga minusresultat i följd. Nu kommer verkligheten ikapp.

När det gäller Valfjället Skicenter AB vill vi att skidbacken ska återgå till en kommunal anläggning där vi budgeterar vad det får kosta i förväg, inte som idag betala stora underskott och aktietillskott i efterhand för att inte gå i konkurs. De senaste fyra åren har redovisats 13 milj. kronor back på Valfjället.

De senaste åren har alla kommunens idrotts och fritidsanläggningar med golfen, ishallen, ridhuset och idrottshallarna tillsammans kostat mindre än Valfjället Skicenter AB gjort för skattebetalarna. Kan enkelt kontrolleras i kommunens bokslut. Säger detta för att det sprids osanningar om kostnaderna från högsta ort.

Ska en större turistsatsning göras i Valfjället bör nog en extern aktör med kompetens erbjudas ta över. Kommunen ska under inga omständigheter genomföra några högrisksatsningar, vi har nog med våra kärnverksamheter.

Socialdemokraterna vill komma ur den nedåtgående trenden med dålig ekonomi som är ohållbar för en väl fungerande välfärd. Vi är väl medvetande om det besvärliga läget, men vi är fast beslutna att kraftfullt jobba för att Edaborna ska återfå förtroendet för politiker och även stoltheten att bo och arbeta i vår kommun.

Vi ser därför ett behov av en aktiv ekonomisk styrning, allt för att stärka kvaliteten inom skolan, vården och omsorgen. Barnen är vår framtid, därför vill vi ge dem en bra start i livet.

- Våra barn ska ges en rättvis och likvärdig skola med hög kvalitet i Eda.

- Elever med behov ska ha tidiga insatser och elevhälsan ska stärkas.

- Inga satsningar är viktigare än att satsa på en kunskapsskola för alla våra barns framtid och för att stärka vårt samhälle.

För att våra fina ord om framtiden ska bli verklighet, måste ekonomin vara i balans!

Vi är beredda till ett brett samarbete, allt för kommunens bästa.

Gå och rösta den 9 september!

Hans-Peter Jessen

Socialdemokraterna i Eda

HEL går i försvar med att det inte är så allvarligt med Eda kommuns ekonomi genom att hävda att vi har så hög soliditet, Soliditet talar om hur stor del av våra tillgångar som finansieras av eget kapital, som i Eda består mest av fastighetsbeståndet, skolor osv. Vi vet inget om att de ska säljas för att få mer pengar i kassan. Givetvis kan man lättare få lån med hög soliditet, men vi ska inte låna mer pengar så som har gjorts de senaste åren. Investeringar ska betalas med egna medel, pengar som vi sparar in med goda årsresultat. Förresten har den goda soliditetn långsiktigt byggts upp av tidigare styren i Eda kommun. Som inte HEL har någon del av.

Det allvarliga är kommunens likviditet, efter flera årliga minusresultat i följd. Nu kommer verkligheten ikapp.

När det gäller Valfjället Skicenter AB vill vi att skidbacken ska återgå till en kommunal anläggning där vi budgeterar vad det får kosta i förväg, inte som idag betala stora underskott och aktietillskott i efterhand för att inte gå i konkurs. De senaste fyra åren har redovisats 13 milj. kronor back på Valfjället.

De senaste åren har alla kommunens idrotts och fritidsanläggningar med golfen, ishallen, ridhuset och idrottshallarna tillsammans kostat mindre än Valfjället Skicenter AB gjort för skattebetalarna. Kan enkelt kontrolleras i kommunens bokslut. Säger detta för att det sprids osanningar om kostnaderna från högsta ort.

Ska en större turistsatsning göras i Valfjället bör nog en extern aktör med kompetens erbjudas ta över. Kommunen ska under inga omständigheter genomföra några högrisksatsningar, vi har nog med våra kärnverksamheter.

Socialdemokraterna vill komma ur den nedåtgående trenden med dålig ekonomi som är ohållbar för en väl fungerande välfärd. Vi är väl medvetande om det besvärliga läget, men vi är fast beslutna att kraftfullt jobba för att Edaborna ska återfå förtroendet för politiker och även stoltheten att bo och arbeta i vår kommun.

Vi ser därför ett behov av en aktiv ekonomisk styrning, allt för att stärka kvaliteten inom skolan, vården och omsorgen. Barnen är vår framtid, därför vill vi ge dem en bra start i livet.

- Våra barn ska ges en rättvis och likvärdig skola med hög kvalitet i Eda.

- Elever med behov ska ha tidiga insatser och elevhälsan ska stärkas.

- Inga satsningar är viktigare än att satsa på en kunskapsskola för alla våra barns framtid och för att stärka vårt samhälle.

För att våra fina ord om framtiden ska bli verklighet, måste ekonomin vara i balans!

Vi är beredda till ett brett samarbete, allt för kommunens bästa.

Gå och rösta den 9 september!

Hans-Peter Jessen

Socialdemokraterna i Eda

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.