2018-09-07 12:15

2018-09-07 12:15

Det tvååriga kaoset vid Hjorten

Nya högstadiet: Lögner från S i slutet av kampanjen

Slutreplik. Intill dags dato har lokaliseringsinitiativet Prästängen diskuterats dels genom AN-insändare, dels via synpunkter från gemene man. De allra flesta diskussionsyttringar som kommit oss tillhanda har utmynnat i ett helgjutet förtroende för kvarteret Brunnsgästen i Prästängen som den lämpligaste lokaliseringen för en ny högstadieskola.

En fråga i sammanhanget kvarstår dock, och det är kostnaderna för respektive alternativ. Vi har, på grundval av våra samlade erfarenheter, lugnt påstår att Brunnsgästen är vida mindre kostnadskrävande än Hjorten. Ingen har heller ifrågasatt denna vår uppfattning.

För Brunnsgästen gäller att inga dyra plankonsulter behöver kallas in, inga rivningskostnader behöver bokföras, berg på källar- och ledningsnivå plus parkering under jord fördyrar Hjorten avsevärt, man kan slopa hissar om man vill, man behöver inte anpassa sig till en diagonal höjdskillnad på sex meter som i Hjorten, man undviker utjämningsbassäng i berg i Westra Esplanaden, kommer undan upprustning/återställande av omgivande gator, ja listan kan göras lång för allt som fördyrar det tvååriga byggnadskaoset i och runt Hjorten. Vi uppskattar kostnadsreduktionen till storleksordningen 50.000.000 kronor plus förkortad byggnadstid.

Hur många pensionärsboenden med lägsta godtagbara standard motsvarar inte denna besparing för vår gemensamma kassa? Eller besparingen kanske räcker till den idrottshall som vi har föreslagit men som i Hjortenalternativet föll bort på grund av det trånga läget?

Man må kalla det ovillighet att svara, bluff eller båg. Likväl är det lögn när företrädare för S i sista hand före halvårets stora begivenhet – valsöndagen – påstår följande: 1. Avståndet från Hjorten till Myravallen är 300 meter. Rätt värde är 900 meter.

2.Trygga gång- och cykelbanor till Hjorten. Här påstås att detta ska lösas i efterhand. Har man alltså inte löst en så viktig fråga?

3. Från S-håll har framkommit från lärarhåll att ”omfattande pålning kommer att krävas på Prästängen.” Om detta är befogat i någon del av den generösa tomten, vilket vi betvivlar, utgör en sådan kostnad en spottstyver sett mot all bergsprängning i Hjorten!

4. Och det värsta av allt: ”Ett skolbygge i Prästängen blir fördröjt med tre–fyra år”. Här hjälper det inte med ett gott handlag med såg och hammare, för sanning är att vårt förslag i Prästängen ger mycket kortare plan- och byggnadstid än det kommande kaoset i Hjorten. Men tar man till en skrämsellögn i ett tv-inslag så här ”på slutet” så kanske den faller någon på läppen.

Vi tackar för oss och lovar att vara ute tidigare en annan gång så att inte styvnackat beslut slås fast innan tänkbart alternativ har analyserats tillräckligt.

Bengt AnderssonRolf Bergholtz

En fråga i sammanhanget kvarstår dock, och det är kostnaderna för respektive alternativ. Vi har, på grundval av våra samlade erfarenheter, lugnt påstår att Brunnsgästen är vida mindre kostnadskrävande än Hjorten. Ingen har heller ifrågasatt denna vår uppfattning.

För Brunnsgästen gäller att inga dyra plankonsulter behöver kallas in, inga rivningskostnader behöver bokföras, berg på källar- och ledningsnivå plus parkering under jord fördyrar Hjorten avsevärt, man kan slopa hissar om man vill, man behöver inte anpassa sig till en diagonal höjdskillnad på sex meter som i Hjorten, man undviker utjämningsbassäng i berg i Westra Esplanaden, kommer undan upprustning/återställande av omgivande gator, ja listan kan göras lång för allt som fördyrar det tvååriga byggnadskaoset i och runt Hjorten. Vi uppskattar kostnadsreduktionen till storleksordningen 50.000.000 kronor plus förkortad byggnadstid.

Hur många pensionärsboenden med lägsta godtagbara standard motsvarar inte denna besparing för vår gemensamma kassa? Eller besparingen kanske räcker till den idrottshall som vi har föreslagit men som i Hjortenalternativet föll bort på grund av det trånga läget?

Man må kalla det ovillighet att svara, bluff eller båg. Likväl är det lögn när företrädare för S i sista hand före halvårets stora begivenhet – valsöndagen – påstår följande: 1. Avståndet från Hjorten till Myravallen är 300 meter. Rätt värde är 900 meter.

2.Trygga gång- och cykelbanor till Hjorten. Här påstås att detta ska lösas i efterhand. Har man alltså inte löst en så viktig fråga?

3. Från S-håll har framkommit från lärarhåll att ”omfattande pålning kommer att krävas på Prästängen.” Om detta är befogat i någon del av den generösa tomten, vilket vi betvivlar, utgör en sådan kostnad en spottstyver sett mot all bergsprängning i Hjorten!

4. Och det värsta av allt: ”Ett skolbygge i Prästängen blir fördröjt med tre–fyra år”. Här hjälper det inte med ett gott handlag med såg och hammare, för sanning är att vårt förslag i Prästängen ger mycket kortare plan- och byggnadstid än det kommande kaoset i Hjorten. Men tar man till en skrämsellögn i ett tv-inslag så här ”på slutet” så kanske den faller någon på läppen.

Vi tackar för oss och lovar att vara ute tidigare en annan gång så att inte styvnackat beslut slås fast innan tänkbart alternativ har analyserats tillräckligt.

Bengt AnderssonRolf Bergholtz

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.