2018-08-06 06:00

2018-08-06 06:00

L öppnar dörrar för att utveckla Arvika

INSÄNDARE: Replik: Arvika – staden lagom

”Centrumboende Arvikaväljare” (CA) gör tummen ner för det mesta som Liberalerna genom mig, Gösta Frödin, föreslår för att utveckla Arvika – staden lagom.

Dessutom anser CA att jag, som boende utanför centrum, har fel bakgrund för att yttra mig om centrala delar av Arvika. Större delen av mina 40 år i Arvika har jag dock bott centralt eller centrumnära.

De förslag för utveckling av Arvika, som jag som gruppledare för Liberalerna, för fram i insändaren, är så gott som helt det som vi inom Liberalerna arbetat fram som vårt valprogram. Vi som arbetat med programmet har stor spridning i åldrar och bostadsort. CA har helt rätt i att insändaren delvis beror på att valet närmar sig. Vi Liberaler tycker det är viktigt att presentera våra förslag, så att du som röstar ska kunna välja hur du ska lägga din röst.

CA har inte hört att (L) tagit upp många av förslagen tidigare. Det är ett problem att som opposition få bred spridning av vad vi arbetar för och föreslår. Vi har skrivit motioner, gjort interpellationer, och skrivit insändare kring de flesta förslag som vi kommer med. Det är vår viktigaste möjlighet att nå ut till våra väljare.

• En ny skolas placering. Den frågan är viktig för alla kommuninvånare och för 50 till 100 år framåt. Vi har skrivit motion om att se över placeringen för att även kunna bevara idrottsplanen i kvarteret Hjorten.

• Palmviken och att flytta bussgaraget. Frågan diskuterades livligt för några år sedan. (L) ville då, precis som nu, flytta bussgaraget och lägga resecentrum i Bryggaren. Det är bra för att utveckla centrum och förenklar att resa kollektivt.

• Prioritera cyklister och gående. (L) har haft flera motioner om cykelbanor. Nu tycker vi det är dags för nya steg för att underlätta för gående och cyklister i centrala Arvika, bland annat genom att göra torget och Storgatans anslutningar bilfritt. Självklart kommer detta att minska biltrafiken i centrum, inte öka den som CA påstår.

• Utveckla service och nöjen. (L) har lagt flera motioner om kulturhus och nu senast om att öka stödet till Svea. Vi vill också arbeta mer intensivt med det ”Program för centrumutveckling..” som är framtaget. Även om det finns program eller utredningar, innebär det inte alltid att det händer så mycket!

CA understryker att centralortens cirka 17 000 boende, varav många äldre, vill ha ett ord med i laget. Självklart! Därför har (L) skrivit om förslag till att utveckla ”Arvika - staden lagom”. Bygg mer centralt, inte minst trygghetsboenden, mer plats för gående och cyklister, bättre koppling mellan tåg och bussar, stötta kultur och service och en hel del annat tror vi är åtgärder som utvecklar och gör Arvika mer attraktivt, inte minst för äldre.

Som CA påpekar så finns det problem i dag som vi självklart måste arbeta kraftfullt med, men vår insändare har fokus på hur vi med sikte på framtiden kan utveckla Arvika till en ännu mer trivsam och attraktiv stad: till ”Arvika – staden lagom”.

Liberalerna i Arvika genom

Gösta Frödin, 74

Anton Sjöstedt, 24

Dessutom anser CA att jag, som boende utanför centrum, har fel bakgrund för att yttra mig om centrala delar av Arvika. Större delen av mina 40 år i Arvika har jag dock bott centralt eller centrumnära.

De förslag för utveckling av Arvika, som jag som gruppledare för Liberalerna, för fram i insändaren, är så gott som helt det som vi inom Liberalerna arbetat fram som vårt valprogram. Vi som arbetat med programmet har stor spridning i åldrar och bostadsort. CA har helt rätt i att insändaren delvis beror på att valet närmar sig. Vi Liberaler tycker det är viktigt att presentera våra förslag, så att du som röstar ska kunna välja hur du ska lägga din röst.

CA har inte hört att (L) tagit upp många av förslagen tidigare. Det är ett problem att som opposition få bred spridning av vad vi arbetar för och föreslår. Vi har skrivit motioner, gjort interpellationer, och skrivit insändare kring de flesta förslag som vi kommer med. Det är vår viktigaste möjlighet att nå ut till våra väljare.

• En ny skolas placering. Den frågan är viktig för alla kommuninvånare och för 50 till 100 år framåt. Vi har skrivit motion om att se över placeringen för att även kunna bevara idrottsplanen i kvarteret Hjorten.

• Palmviken och att flytta bussgaraget. Frågan diskuterades livligt för några år sedan. (L) ville då, precis som nu, flytta bussgaraget och lägga resecentrum i Bryggaren. Det är bra för att utveckla centrum och förenklar att resa kollektivt.

• Prioritera cyklister och gående. (L) har haft flera motioner om cykelbanor. Nu tycker vi det är dags för nya steg för att underlätta för gående och cyklister i centrala Arvika, bland annat genom att göra torget och Storgatans anslutningar bilfritt. Självklart kommer detta att minska biltrafiken i centrum, inte öka den som CA påstår.

• Utveckla service och nöjen. (L) har lagt flera motioner om kulturhus och nu senast om att öka stödet till Svea. Vi vill också arbeta mer intensivt med det ”Program för centrumutveckling..” som är framtaget. Även om det finns program eller utredningar, innebär det inte alltid att det händer så mycket!

CA understryker att centralortens cirka 17 000 boende, varav många äldre, vill ha ett ord med i laget. Självklart! Därför har (L) skrivit om förslag till att utveckla ”Arvika - staden lagom”. Bygg mer centralt, inte minst trygghetsboenden, mer plats för gående och cyklister, bättre koppling mellan tåg och bussar, stötta kultur och service och en hel del annat tror vi är åtgärder som utvecklar och gör Arvika mer attraktivt, inte minst för äldre.

Som CA påpekar så finns det problem i dag som vi självklart måste arbeta kraftfullt med, men vår insändare har fokus på hur vi med sikte på framtiden kan utveckla Arvika till en ännu mer trivsam och attraktiv stad: till ”Arvika – staden lagom”.

Liberalerna i Arvika genom

Gösta Frödin, 74

Anton Sjöstedt, 24

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.